• Ukončenie podnikania

  Ukončenie podnikania

  Ukončenie podnikania prostredníctvom obchodnej spoločnosti je na Slovensku neporovnateľne zdĺhavejšie, komplikovanejšie a nákladnejšie ako je jej založenie. Slovenský právny poriadok v prípade…

 • Zjednodušené založenie s. r. o.

  Zjednodušené založenie s. r. o.

  V blízkej dobe vstúpi do platnosti nový zjednodušený spôsob založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.). Má ísť o možnosť založenia s. r. o. iba cez formulár bez potreby vyhotovovania…

 • Zjednodušené založenie s. r. o.

  Zjednodušené založenie s. r. o.

  Od budúceho roka (2023) bude zavedené zjednodušené zakladanie spoločností s ručením obmedzeným ( s. r. o.). Zjednodušené založenie s. r. o. bude možné realizovať v zákonom stanovených prípadoch a za…

 • Doplnenie údajov do obchodného registra

  Doplnenie údajov do obchodného registra

  Mnohým podnikateľom v súčasnosti prišiel do elektronickej schránky (dostupnej cez portál slovensko.sk) oznam, že majú v obchodnom registri nedoplnené údaje týkajúce sa osôb spoločníkov alebo…

 • Legislatívne zmeny v podnikateľskom prostredí v praxi

  Legislatívne zmeny v podnikateľskom prostredí v praxi

  Článok v skratke poukazuje na výber viacerých legislatívnych zmien, aj pre podnikateľov, ktoré presadil nedávno rezort Ministerstva spravodlivosti. Ide napr. o dočasnú ochranu pred veriteľmi,…

 • Zmeny fungovania obchodných spoločností

  Zmeny fungovania obchodných spoločností

  Ministerstvo spravodlivosti sa svojou novelizáciou právnej úpravy obchodný spoločností snaží zlepšiť ich fungovanie. Zmena sa dotkne najmä kapitálových typov obchodných spoločností, ktorými sú…

 • Zmeny v právnej úprave pre podnikateľov

  Zmeny v právnej úprave pre podnikateľov

  V súčasnej dobe sa pomerne často upravujú a modernizujú ustanovenia zákonov týkajúce sa fungovania a rušenia obchodných spoločností. Z praxe ale vyplýva, že tieto zmeny nezjednodušujú celý proces a…

 • Obnova zápisu v obchodnom registri

  Obnova zápisu v obchodnom registri

  Novelou Obchodného zákonníka ešte z roku 2019 bol zavedený automatický výmaz neaktívnych spoločností z obchodného registra. Ako jeden zo znakov neaktivity považoval štát to, že spoločnosť nemala…

 • Predchádzanie úpadkom

  Predchádzanie úpadkom

  Preventívna reštrukturalizácia, ktorú má záujem Ministerstvo spravodlivosti zaviesť do praxe od júla roku 2022 by mala podľa plánov ministerstva znížiť množstvo úpadkov obchodných spoločnosti.…

 • Preventívna reštrukturalizácia

  Preventívna reštrukturalizácia

  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predstavilo svoj nový zámer uzákonenia nového inštitútu - tzv. preventívnej reštrukturalizácie, ktorá má slúžiť predchádzaniu úpadku obchodných…