• Vydržanie majetku

  Vydržanie majetku

  Jednou z možnosti ako nadobudnúť majetok (hnuteľný či nehnuteľný) okrem najbežnejšej formy nadobudnutia - kúpy alebo dedenia je vydržanie majetku. Nadobudnutie nehnuteľnosti vydržaním je jedným…

 • Zmena stavebného zákona a ostaté zmeny s tým súvisiace

  Zmena stavebného zákona a ostaté zmeny s tým súvisiace

  Od 01.01.2023 vstúpila do účinnosti novela Stavebného zákona, ktorá výrazne mení procesy v správnom konaní v oblasti výstavby. Celý proces sa postupne elektronizuje, čím by sa mal zrýchliť a…

 • Zmeny v predaji poľnohospodárskej pôdy

  Zmeny v predaji poľnohospodárskej pôdy

  Ministerstvo pôdohospodárstva v októbri minulého roka prezentovalo plánovanú novelu Zákona o nadobúdaní vlastníctva poľhohospodárskych pozemkov. Cieľom tejto novely je zlepšenie prístupu drobných…

 • Plánované zmeny pri predaj poľnohospodárskej pôdy

  Plánované zmeny pri predaj poľnohospodárskej pôdy

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo návrh úpravy predaja poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu, ktorý je momentálne v štádiu medzirezortného pripomienkovania a preto…

 • Zmena pozemku na stavebný pozemok

  Zmena pozemku na stavebný pozemok

  Pri plánovanej výstavbe rodinného domu môžu záujemcovia o výstavbu zistiť, že pozemok, na ktorom chcú stavať, je evidovaný ako poľnohospodárska pôda a na takej nie je možné za bežných okolností…

 • Nedosiahnuteľná dočasná ochrana - JUDr Marônek v HN 15.6.2021

  Nedosiahnuteľná dočasná ochrana - JUDr Marônek v HN 15.6.2021

  JUDr Marônek a jeho úvaha v blogovom článku: Kvôli Covid 19 mám na krku firmu s dlhmi - čo mám teraz robiť boli zdrojom informácií pre redaktora Hospodárskych novín pri príprave článku:…

 • Arca - ako bude celý proces pokračovať - JUDr. Marônek pre Hospodárske noviny 01.06.2021

  Arca - ako bude celý proces pokračovať - JUDr. Marônek pre Hospodárske noviny 01.06.2021

  Úspech reštrukturalizácie Arca Capital Slovakia, a.s. môže mať dosah na uspokojenie majiteľov zmeniek Arca investments,a.s. - píše redaktor Hospodárskych novín v článku: Arca možno skončí v konkurze.…

 • Zrušenie firmy s dlhmi je jednoduchšie ako firmy bez dlhov - JUDr. Marônek v HN 25.05.2021

  Zrušenie firmy s dlhmi je jednoduchšie ako firmy bez dlhov - JUDr. Marônek v HN 25.05.2021

  Ak máte spoločnosť, ktorej dlhy prevyšujú majetok musíte podať návrh na konkurz. Jednoduchšia a lacnejšia forma konkurzu je malý konkurz.  JUDr. Marônek v Hospodárskych novinách vydaných dňa 25…

 • Domáce studne a odber vody

  Domáce studne a odber vody

  Na otázky v súvislosti s poplatkami za zriadenie studne a jej dodatočnou legalizáciou odpovedá JUDr. Marônek  pre redakciu Hospodárskych novín v článku Odber vody vám musia povoliť úrady. …

 • Dočasná ochrana podnikateľov

  Dočasná ochrana podnikateľov

  V súčasnej dobe, vo veľkej miere ovplyvnenej koronakrízou, množstvo podnikateľov zvažuje nad ukončením svojho podnikania, resp. nad zrušením svojej firmy. Hlavným dôvodom je výrazný pokles tržieb,…