Zmeny v právnej úprave pre podnikateľov

5. Máj 2022

V súčasnej dobe sa pomerne často upravujú a modernizujú ustanovenia zákonov týkajúce sa fungovania a rušenia obchodných spoločností. Z praxe ale vyplýva, že tieto zmeny nezjednodušujú celý proces a nereflektujú potreby praxe, práve naopak celý proces sťažujú a vytvárajú ho čoraz viac neprístupný bežným obyvateľom. Príkladom môže byť zmena spôsobu likvidácie obchodných spoločností, ktorá bola natoľko pozmenená, že bežní nezadlžení podnikatelia nemajú záujem o riadne zrušenie svojej obchodnej spoločnosti a radšej ju nechajú neaktívnu a neplnia si povinnosti voči štátnym orgánom, prepíšu ju na tzv. biele kone alebo  hľadajú iné jednoduchšie možnosti ako sa spoločnosti zbaviť. 

Na otázky týkajúce sa legislatívnych zmien v oblasti obchodných spoločností, konkrétne v oblasti dočasnej ochrany a ukončenia podnikania redakcie TREND odpovedá JUDr. Marônek v článku autora Zuzana Kullová s názvom: "Dobré zámery na zmenu legislatívy firmám nestačia".

Celý článok nájdete aj na stránke: https://www.trend.sk/trend-arc...