Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie (j. s. a.) a správne nastavenie vzťahov vo vnútri tohto nového druhu spoločnosti je náročný proces, ktorý si vyžaduje pomoc advokátov so zodpovedajúcou praxou a referenciami.  Pre našich klientov sme založili už viac ako 1000 firiem, z ktorých je viac ako 80 akciových spoločností a boli sme prvá advokátska kancelária, ktorá pre klienta zabezpečila založenie historicky prvej j. s. a. na Slovensku.

Založením jednoduchej spoločnosti na akcie cez našu advokátsku kanceláriu získate poradenstvo a prax kancelárie, ktorá má so zakladaním tejto právnej formy nielen teoretické ale aj niekoľkonásobné praktické skúsenosti. Vďaka elektronickej komunikácií s obchodným registrom samozrejme ušetríte na súdnych, notárskych a živnostenských poplatkoch stovky Eur. 

Cena založenia j. s. a. 1297 € je konečná a sú v nej zahrnuté:

 • Konzultácie právnika pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením j. s. a..
 • Príprava všetkých dokumentov potrebných pre založenie jednoduchej spoločnosti na akcie.
 • Všetky notárske poplatky vrátane notárskej zápisnice. Zabezpečujeme i prítomnosť notára priamo v našej kancelárií - nemusíte nikam chodiť a šetríte tak čas a energiu.
 • Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je štandardne 300€. Pri využití nášho zaručeného elektronického podpisu klesá na polovicu.
 • Komunikácia so živnostenským úradom – konzultácia, ohlásenie a prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení resp. iného podnikateľského oprávnenia.
 • Ohlásenie živností cez elektronický podpis vďaka čomu štandardný klient s 15 predmetmi podnikania ušetrí na poplatkoch 75 €.
 • Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane.
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra advokátskou kanceláriou.
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti a výpisu z obchodného registra.
 • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb.
 • Odovzdanie všetkých dokumentov v elektronickej i papierovej podobe.

Máte záujem o založenie j. s. a. resp. konzultáciu ?

Výhody podnikania formou jednoduchej spoločnosti na akcie

 • Najlepšie a „najpružnejšie“ umožňuje vstup a výstup kapitálu do spoločnosti
 • Žiadne ručenie osobným majetkom za záväzky spoločnosti (výhoda oproti živnosti)
 • Výhodou je pružnosť vstupu a výstupu investora, pružnosť rozhodovania, disponovania s akciami (napr. financovanie start-upov, „pružný“ vzťah investor vs. majiteľ, atď.)
 • Výhodou sú aj zamestnanecké akcie = mnohé firmy chcú motivovať zamestnancov akciami (napr. veľká fluktuácia v IT sektore)
 • Daňová a odvodová optimalizácia ( napr. štatutár nemusí byť v pracovnom pomere a de facto má povinnosť platiť len odvod na zdravotné poistenie vo výške cca 66 €
 • Prevod akcií je oslobodený od DPH (napr. môže byť výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť formou kúpy podielu v spoločnosti, ktorá samotná je vlastníkom nehnuteľnosti ako „katastrálny“ prevod nehnuteľnosti)
 • Možný predaj j. s. a. pri ukončení činnosti (napr. po úspešnom audite spoločnosti spravidla predávame, resp. sprostredkujeme ich predaj, klient tak nemusí platiť za zrušenie, ba získava predajom financie navyše)
 • Anonymita – akcionári nie sú viditeľní v obchodnom registri (avšak jedná sa o zaknihované akcie na meno s povinnosťou ich registrácie v CDCP)
 • Nízka kapitálová náročnosť, postačuje základné imanie vo výške 1 €
 • Možnosť cezhraničnej fúzie, a teda de facto možnosť zmeniť sídlo do inej krajiny EÚ
 • Existujúci právny rámec pre uzatvorenie akcionárskej dohody 
 • Neexistencia dozornej rady (napr. v akciovej spoločnosti je to povinný orgán s nutnosťou obsadenia 3 osôb)
 • j. s. a. môže založiť aj len jedna osoba ( de facto jedna osoba môže byť aj akcionárom, aj štatutárom podobne ako v „eseročke“, pri „klasickej akciovke“ je obmedzenie v podobe minimálne dvoch zakladateľov v postavení fyzických osôb, alternatívne jednou osobou, tá však musí byť právnickou osobou)
 • Menovitá hodnota akcií je vyjadrená v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov (väčšia flexibilita, pri „eseročkách a akciovkách“ to zatiaľ nie je možné)
 • Možnosť osobitných práv spojených s vydanými akciami (napr. určenie počtu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania, určenie rozsahu nároku akcionára na podiel zo zisku inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, iné)
 • Rozhodnutia sa môžu pri j. s. a. prijímať aj per rollam, teda mimo zasadnutia valného zhromaždenia (postačuje, ak sa zašle návrh, a ak sa akcionár nevyjadrí, tak sa má za to, že nesúhlasí)
 • S akciami sú spojené práva, napr. právo pridať sa k prevodu akcií, či právo požadovať prevod akcií (právo „dragu a tagu“)
 • Akcionárske dohody sú tajné ( nezverejňujú sa v zbierke listín, čo je správne, nakoľko môžu byť v nich citlivé informácie zneužiteľné v obchodnom styku – (podmienky prevodu, ceny, atď.)

Prečo využiť pri založení j. s. a. služby AK Marônek

 • Máme v zakladaní j. s. a. prax - založili sme historicky prvú slovenskú j. s. a. štyri dni po tom, čo táto možnosť existovala. Od vtedy sme založili ďalšie j. s. a. a všetci klienti boli spokojní. 
 • Máme oprávnenie na zakladanie firiem - nič neriskujete - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné opletačky s políciou, ktoré hrozia klientom "subjektov z internetu", ktoré na poskytovanie právnych služieb za odmenu nemajú oprávnenie.
 • Získate čas a ušetríte si energiu - dodáte nám údaje (predstavenstvo, dozorná rada, sídlo,...), podpíšete dokumenty a viac sa o založenie akciovky nestaráte. Všetko zabezpečíme za Vás.
 • Založíme vašu firmu rýchlo a bez starostí - využijeme k tomu naše skúsenosti, ktoré sme získali vďaka založeniu viac ako 1000 spoločností. 
 • Ušetríte stovky Eur na poplatkoch štátu - Vďaka využitiu technológie elektronického podpisu vám klesne súdny poplatok na polovicu z pôvodných 300 € na 150 €. Ďalších cca 100 € ušetríte na poplatkoch za vydanie živnostenských oprávnení a notárskych poplatkoch.
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame v našich priestoroch.
 • Konzultácie a pomoc aj na diaľku - aj keď preferujeme osobné stretnutia vieme poskytnúť väčšinu služieb aj na diaľku s využitím moderných technológií. 
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.
 • Vzdelávame začínajúcich podnikateľov a zdieľame naše vedomosti - Pravidelne sa vyjadrujeme pre rôzne média - Hospodárske noviny, RTVS, TREND, TA3, Zisk Manažment, ktoré isto uznáte oslovujú len expertov v danej oblasti.  Zároveň sme pre vás pripravili sériu ebookov s hodnotnými radami pre začínajúcich podnikateľov.
 • Výhodné balíčky pre začínajúcich podnikateľov - pri poskytnutí kombinácie služieb - založenie firmy + virtuálne sídlo + registrácia ochrannej známky + príprava základnej zmluvnej dokumentácie máte nárok na zľavy 300 - 500€

Extra služby:

 • Spájame právo, ekonomiku a dane - Z praxe vieme, že pohľad právnika, účtovníka a daňového poradcu môže byť diametrálne odlišný. Spolupracujeme s účtovníkmi a daňovými poradcami aby sme pre vás - našich klientov navrhli riešenia, ktoré sú najlepšou kombináciou všetkých týchto pohľadov. 
 • Poradíme s výberom tej správne formy - Aj keď je j. a. s. je nová a lákavá právna forma a akcionárska dohoda ponúka veľmi veľa možností, nemusí byť táto právna forma pre váš "projekt -podnikateľský zámer"  najvhodnejšia. Radi poradíme a posúdime, prípadne vám odporučíme inú právnu formu. Máme skúsenosti so zakladaním všetkých právnych foriem od s.r.o, a.s., SE, k.s., v.o.s. či organizačných zložiek. Naša kancelária patrí k priekopníkom, nebojíme sa nových prístupov a môžeme pomôcť aj vám. 
 • Pripravíme nadštandardnú akcionársku dohodu - pripravíme vám kvalitnú nadštandardnú akcionársku dohodu na mieru, ktorá bude riešiť všetky budúce možnosti a nadstaví "pravidlá hry" do budúcna. 
 • Ochránime vás a vašu firmu do budúcna - pripravíme pre vás všetku zmluvnú dokumentáciu so zamestnancami, obchodnými partnermi. Navrhneme zmluvy tak, aby bolo prípadne vymáhanie pohľadávok rýchle a čo najmenej zaťažilo váš cashflow. Ochránime vašu identitu registráciou ochrannej známky, zastúpime vás v prípadných sporoch.Ak plánujete obchodovať so štátom zapíšeme vás do registra partnerov verejného sektora či zoznamu hospodárskych subjektov. Budeme vašim partnerom nielen pri zakladaní firmy ale počas celého vášho podnikateľského života. 

Ako celý proces založenia j. s. a. prebieha:

 1. Po konzultácií, akceptácií cenovej ponuky a obdržaní podkladov ( kto bude v predstavenstve, dozornej rade, sídlo,...) pripravíme zakladateľské dokumenty Vašej akciovej spoločnosti.
 2. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme aj prítomnosť notára. Ďalej sa už o nič nestaráte.
 3. Zapíšeme Vašu a.s. do obchodného registra a registrujeme ju na daňovom úrade pre daň z príjmov. 
 4. Odovzdáme Vám všetky dokumenty.
 5. V prípade Vášho záujmu Vám dodatočne spoločnosť registrujeme k DPH, vykonáme registráciu ochrannej známkynamodelujeme zmluvy, poskytneme iné právne služby.  
< >

Čo o nás hovoria naši klienti

všetky referencie


všetky referencie

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Mám záujem o založenie j. s. a.

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.