V prechodných ustanoveniach k novele Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. sa s účinnosťou k 1.10.2020 zaviedla povinnosť doplniť identifikačné údaje o zákonom stanovených osobách. Ide najmä o dátum narodenia a rodné číslo pri spoločníkoch alebo akcionároch, ktoré sa do novely obchodného zákonníka nezapisovalo v obchodnom registri a taktiež ak ide o spoločníka – zahraničnú osobu, je potrebné zapísať iný identifikačný údaj (číslo pasu, pobytového preukazu alebo občianskeho preukazu) a pri spoločníkovi – právnickej osobe doplniť IČO. Taktiež ak bolo k obchodnému podielu spoločníka zriadené záložné právo, po novele sa uvádzajú v návrhu aj identifikátory záložného veriteľa a záložnej zmluvy.

Túto povinnosť bolo potrebné splniť do 30.09.2021, najneskôr však do 30.09.2022. Ak však do 30.09.2021 nedošlo k doplneniu vyššie uvedených údajov, registrový súd na najbližší návrh na zápis akejkoľvek zmeny neprihliadal.

Povinnosť zosúladenia údajov platí pre všetky typy obchodných spoločností

Uvedená povinnosť sa týka všetkých typov obchodných spoločností, štatutárny orgán je povinný podať návrh na zápis zmeny uvedením identifikačných údajov o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.  

Ak bolo k obchodnému podielu zriadené záložné právo 

Ak bolo k obchodnému podielu spoločníka zriadené záložné právo, je potrebné po novele doplniť aj meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy. 
Povinnosť zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri sa viaže na podanie najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do 30. septembra 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.


Povinnosť zosúladenia údajov je uložená najmä z dôvodu, že formuláre na zápis zmeny v obchodnom registri do 30.09.2020 neobsahovali povinnosť uvádzať rodné číslo a dátum narodenia pri spoločníkoch alebo akcionároch, identifikátor zahraničnej osoby, ani IČO pri spoločníkovi alebo akcionárovi – právnickej osobe. 

Povinnosť je možné a povinné splniť podaním návrhu na zápis zmeny v obchodnom registri. Návrh je potrebné podať elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom, na listinné podania sa neprihliada.

Zosúladenie identifikačných údajov v obchodnom registri prostredníctvom advokáta

Kontaktujte nás na tel. čísle 0238 102 974 alebo prostredníctvom emailu: info@maronekpartners.sk a túto povinnosť zabezpečíme za vás za poplatok 97 € plus súdny poplatok 33 €.  

Prečo využiť služby našej Advokátskej kancelárie

 • Máme oprávnenie na poskytovanie právnych služieb - nič neriskujete - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné opletačky s políciou, ktoré hrozia klientom "subjektov z internetu", ktoré na poskytovanie právnych služieb za odmenu nemajú oprávnenie.
 • Máme skúsenosti a prax v zápisoch zmien do obchodného registra 
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame v našich priestoroch.
 • Konzultácie a pomoc aj na diaľku - aj keď preferujeme osobné stretnutia vieme poskytnúť väčšinu služieb aj na diaľku s využitím moderných technológií. 
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.
 • Vzdelávame začínajúcich podnikateľov a zdieľame naše vedomosti - Pravidelne sa vyjadrujeme pre rôzne média - Hospodárske noviny, RTVS, TREND, TA3, Zisk Manažment, ktoré isto uznáte oslovujú len expertov v danej oblasti.  Zároveň sme pre vás pripravili sériu ebookov s hodnotnými radami pre začínajúcich podnikateľov.

Ako prebieha spolupráca s nami

 1. Po konzultácií, akceptácií cenovej ponuky a obdržaní podkladov pripravíme všetky potrebné dokumenty 
 2. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme aj prítomnosť notára. Prípadne dokumenty podpíšete na „diaľku“ – ak Vám to bude viac vyhovovať. Po odovzdaní do našich rúk sa už nič nestaráte.
 3. Zabezpečíme zápis zosúladenia údajov do Obchodného registra 
 4. Odovzdáme Vám všetky dokumenty - osobne alebo poštou.
 5. V prípade Vášho záujmu Vám vieme pomôcť aj s inými právnymi službami. 
< >

Čo o nás hovoria naši klienti

všetky referencie


všetky referencie

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE

Mám záujem o zosúladenie identifikačných údajov v obchodnom registri (rodné číslo, IČO, identifikátor zahraničnej osoby)

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.