Realita a štatistiky ukazujú, že prvý rok podnikania prežije len 20% firiem a desať rokov "sa dožije" len 5% novozaložených firiem. Čo s tými 95% firiem ? Musia žiaľ ukončiť svoje pôsobenie. Je veľa spôsobov a ciest ako ukončiť podnikanie. V zákonom stanovených prípadoch nemáte na výber a musíte zvoliť len cestu, ktorú určuje zákon. Sú však aj situácie kedy máte na výber z viacerých možností. Práve posúdenie, ktorý spôsob v akomto prípade zvoliť je pomerne náročné. Je dobré poradiť sa s účtovníkom a obrátiť sa na advokáta.  

Ukončenie podnikania nemusí vždy nevyhnutne znamenať neúspech. Môže ísť o prípady, kedy Vy ako podnikateľ máte viacero biznisov a jednoducho sa chcete sústrediť už len na ten najzaujímavejší z nich. Vtedy máte viacero možností, ktoré popisujeme nižšie. Bežné je aj dosiahnutie dôchodkového veku majiteľa firmy bez nástupcu, kedy síce podnikateľ svoje podnikanie ukončí, no "firma žije" a funguje ďalej "v rukách" nového investora - majiteľa. 

​Priebeh podnikania a služby, ktoré Vám vieme poskytnúť:​

 1. Výber správneho spôsobu ukončenia podnikania - poradenstvo: Prax a s klientami „odžité“ ukončovanie podnikania nám ukázalo, že najzložitejším je práve posúdenie, či ten ktorý spôsob zrušenia je pre klienta vhodný a pre jeho firmu správny. Ono, ak sa už vyberie spôsob zrušenia, tak sa de facto s malými odchýlkami pokračuje už „po prešlapanom chodníku“, ktorým sme prešli už dávno pred tým ako čítate tieto riadky. Ozvite sa nám a spoločne vyberme pre Vás to najlepšie možné riešenie. 
 2.  Konkurz spoločnosti: Ide o najmenej príjemný spôsob ukončenia podnikania, nakoľko štandardne znamená neúspech v podnikaní. Návrh na začatie konkurzného konania spoločnosti musí štatutárny orgán podať v prípade, ak je spoločnosť v úpadku. To znamená, že buď voči spoločnosti smerujú aspoň dve pohľadávky rôznych veriteľov, od ktorých splatnosti uplynulo viac ako 30 dní alebo hodnota splatných záväzkov spoločnosti presahuje hodnotu majetku spoločnosti. Ak sa "Vaša firma" nachádza v úpadku, ozvite sa nám a poradíme Vám ako postupovať. Nevyhlásenie konkurzu totiž pre Vás ako konateľa môže predstavovať aj trestno -právne riziko. 
 3. Likvidácia firmy: Likvidácia firmy je optimálnym riešením ako ukončiť podnikanie pre čisté firmy, ktorých majetok prevyšuje záväzky. Nevýhodou likvidácie je dĺžka procesu, administratíva a požadované právne a účtovné znalosti. 
 4. Fúzia spoločností: Máte viacero menších firiem a chcete ich spojiť do jednej s väčšími obratmi a zároveň minimalizovať administratívu. Fúzia pre Vás môže byť optimálnym riešením. Poradíme Vám na čo si dať pozor a v prípade záujmu zabezpečíme celý proces. 
 5. Zrušenie firmy súdom ex offo - na základe návrhu alebo podnetu: Tie spôsoby môžeme považovať za relatívne jednoduché spôsoby ukončenia podnikania. Ich nevýhodou je však dĺžka celého procesu v rokoch a riziko "spustenia procesu likvidácie" ak súd zistí že vo firme je dostatočný majetok. 
 6. Akvizície, predaj (kúpa) firmy, transakčné poradenstvo:  Ukončenie podnikania jednotlivca nemusí nevyhnutne znamenať "ukončenie života firmy". Ak máte funkčnú zdravú firmu, no už jednoducho nechcete, nemôžete, nevládzete ďalej podnikať - vieme Vám poradiť ako firmu úspešne predať. Nie je to proces na pár dní či týždňov, ale dá sa to. 
 7. Obnova zápisu - pomoc vymazaným subjektom z obchodného registra: Novela Obchodného zákonníka z roku 2019 priniesla viacero možností výmazu spoločností súdom, ktorý je dôsledkom neplnenia ich povinností voči obchodnému registru.ednou z nich bolo aj splnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenských korún na eurá, ktorú bolo potrebné splniť do 1.12.2020. Subjekty, ktoré uvedenú povinnosť nesplnili, boli vymazané z obchodného registra. Ak patríte medzi uvedené spoločnosti, vieme Vám s touto situáciou pomôcť nasledovným spôsobom.

Prečo využiť služby našej Advokátskej kancelárie:

 • Máme oprávnenie na poskytovanie právnych služieb - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné opletačky s políciou, ktoré hrozia klientom "subjektov z internetu", ktoré na poskytovanie právnych služieb za odmenu nemajú oprávnenie.
 • Spájame právo, ekonomiku a dane - Z praxe vieme, že pohľad právnika, účtovníka a daňového poradcu môže byť diametrálne odlišný. Spolupracujeme s účtovníkmi a daňovými poradcami aby sme pre vás - našich klientov navrhli riešenia, ktoré sú najlepšou kombináciou všetkých týchto pohľadov. 
 • Myslíme za Vás a v zmluvách a všetkej dokumentácií riešime aj budúce možné scenáre vývoja
 • Máme skúsenosti a bohatú v prax v oblasti ukončovania podnikania a transakčného poradenstva a to vieme zúročiť vo Váš prospech. 
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame v našich priestoroch.
 • Konzultácie a pomoc aj na diaľku - aj keď preferujeme osobné stretnutia vieme poskytnúť veľa služieb aj na diaľku s využitím moderných technológií. 
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.

Kontaktný formulár

V prípade ak máte záujem o konzultáciu k službám, ktoré poskytujeme pri ukončení podnikania prosím napíšte nám. Ideálne ak napíšete čo presne máte záujem riešiť a preferovaný čas kontaktu a telefónne číslo. Následne Vás bude kontaktovať právnik s relevantnou praxou v danej oblasti.