Nakladanie s nehnuteľnosťami v správe SPF

SPF má stanovené jasné pravidlá podľa ktorých môže s pôdou, ktorú má v správe nakladať. SPF tiež učilo presné spôsoby podávania žiadostí a definovalo konkrétny postup ich podávania. 

Podmienky za akých môže SPF nakladať s nehnuteľnosťami v ich správe:

Potrebujete pomoc pri komunikácii so SPF? Pomôžeme vám

Zavolajte nám na tel. číslo 0238 102 974 alebo napíšte email na: info@maronekpartners.sk

Podanie žiadosti

Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť SPF aj všetky potrebné prílohy. Nie všetky prílohy je potrebné predkladať priamo pri žiadosti. Elektronický formulár z pravidla obsahuje informáciu, ktorú z príloh je potrebné predložiť už spolu so žiadosťou. V prípade ak spolu so žiadosťou nie je predložená niektorá príloha, SPF vyzve na jej doplnenie a určí lehotu štandardne 90 dní.

Nižšie uvádzame zoznam dokumentov, ktoré sú potrebné pre prevod nehnuteľností v správe SPF. Upozorňujeme, že nie všetky z uvedených dokumentov sú vyžadované pri každej žiadosti a nie všetky je potrebné predkladať už pri samotnej žiadosti!

 • Vyjadrenie príslušného okresného úradu k uplatneniu reštitučného nároku na dotknutý pozemok (pôvodnú parcelu), prípadne vyjadrenie okresného úradu, že v danom katastrálnom území (k. ú.) nie sú žiadne nevybavené reštitučné žiadosti
 • Územnoplánovacia informácia
 • Informácia zo Štátnej ochrany prírody, že pozemok nie je v 3. až 5. stupni chráneného územia
 • Znalecký posudok (vyžaduje sa až neskôr v administratívnom procese)
 • Geometrický plán (ak je potrebný)
 • Orto-foto mapa s vyznačením podstatných informácii
 • Zápis v registri partnerov verejného sektora RPVS (v prípade ak sa prevádza nehnuteľnosť nad 100.000€)

Cena za právne služby

Cenu za zastupovanie pred SPF je od 97€ a je vždy určovaná osobitne podľa špecifikácii konkrétneho prípadu. V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Prečo využiť pri kúpe pôdy práve naše služby

Máme oprávnenie na poskytovanie právnych služieb - nič neriskujete - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné opletačky s políciou, ktoré hrozia klientom "subjektov z internetu", ktoré na poskytovanie právnych služieb za odmenu nemajú oprávnenie.

 • Máme bohaté skúsenosti a prax v oblasti predaja a nákupu poľnohospodárskej pôdy. Taktiež zastupujeme a pomáhame klientom pri vysporiadaní pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu, resp. iného štátneho orgánu. 
 • Legislatívu a dianie v tejto oblasti intenzívne sledujeme. Dokonca aj pri obmedzeniach, ktoré platili do 11.2.2019 sme vedeli našim klientom pomôcť s odkupom pôdy. Aj keď to bolo náročné a zdĺhavé, ale ako píšeme v časti o nás – vždy hľadáme cestu ako sa to dá a ako je možné zrealizovať záujmy našich klientov.
 • Pôda, lesy, príroda je nám blízka - služby spojené s predajom pôdy neberieme len ako „ďalší biznis“. Nesmierne nás teší, ak kúpená pôda slúži na zmysluplné projekty.  Dôkazom toho je aj naša mimoprávna činnosť a revitalizácia ekologického sadu na Myjavských kopaniciach
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame v našich priestoroch.
 • Konzultácie a pomoc aj na diaľku - aj keď preferujeme osobné stretnutia vieme poskytnúť väčšinu služieb aj na diaľku s využitím moderných technológií. 
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.

Ako prebieha spolupráca s nami

 1. Telefonicky na tel. čísle: +421 238 102 974 alebo prostredníctvom formulára vyžšie nás kontaktujte.
 2. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne Vašej návštevy u nás v kancelárii alebo môžeme realizovať celú komunikáciu online . 
 3. Na základe zadaných údajov posúdime či sú splnené podmienky na prevod nehnuteľnosti. 
 4. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, prípadne Vám ich pošleme na podpis do e-mailu.
 5. Podáme žiadosť na SPF a zabezpečujeme ďalšiu komunikáciu so SPF.
 6. Odovzdáme Vám všetky dokumenty spolu s faktúrou, ktorú v lehote splatnosti uhradíte.
 7. V prípade vášho záujmu Vám pomôžeme s inými právnymi službami o ktoré budete mať záujem.
< >

Čo o nás hovoria naši klienti

všetky referencie


všetky referencie

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Mám záujem o zastupovanie pred SPF

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.