Naša špecializácia

V našej advokátskej kancelárií sa sústredíme najmä na právne služby pre podnikateľov. Sprevádzame ich celým „podnikateľským životom“ od založenia ich spoločnosti, po jej správu v podobe ochranných známok, zmlúv, pohľadávok, investícii, projektov až po ukončenie podnikania v podobe zrušenia, či predaja podniku. S podnikaním zahraničných osôb súvisí aj naše poradenstvo a zastupovanie pred cudzineckou políciou vo veci udeľovania pobytov. Podnikateľom pomáhame zamestnávať zahraničné osoby a za týmto účelom im vybavovať povolenia na prácu a pobyt. V poslednej dobe sme sa „rozbehli“ v pozemkom práve, a to nielen v oblasti inžiniering, ale aj prevodov poľnohospodárskej pôdy. Taktiež sme oprávnenou osobou a veľkú časť našej agendy tvoria zápisy do registra partnerov verejného sektora (RPVS). 

Naše úspechy

Úspechom pre nás je výhra na súde. Úspechom pre nás je kladné rozhodnutie štátneho orgánu, obce, mesta, či vôbec akejkoľvek inštitúcie na ktorú sa v mene klienta obraciame. Najväčším úspechom pre nás je však spokojný klient, to že sa jeho "vec pohla správnym smerom".

Osvedčenia

Akí sme

Sme mladí, energetickí, odhodlaní a hlavne kreatívni. Snažíme sa aj v práve hľadať kreatívne riešenia. Bavia nás nové, neštandardné zadania. Boli sme medzi prvými, ktorí „riešili“ cezhraničnú fúziu. Boli sme medzi prvými, ktorí uskutočňovali štúdie presunu sídla Európskej spoločnosti do inej krajiny EÚ. „Vynašli sme spôsob“ ako spoločnosť registrovať k DPH bez možnosti správnej úvahy daňového úradu. Na mnohé naše „riešenia a postrehy“ reagoval štát novelizáciami právnych noriem. Nesmierne nás teší, že sa pri príprave právneho prostredia čerpajú podnety, nápady aj z našich odborných článkov, vyjadrení a samozrejme praxe. Preferujeme priateľský, neformálny až žoviálny prístup, čím chceme všeobecne ponímané "formálne právo" priblížiť všetkým, ktorí ho potrebujú. Aj preto sme zvolili takúto formu našej webovej stránky. Viac neformálnu, približujúc právo všetkým. 

Mimoprávna činnosť

Záleží nám na našej krajine, jej prírode a kultúre. Chceme aby každý projekt, na ktorom participujeme bol prínosom pre „nás všetkých“. Snažíme sa podporovať dobré a pre spoločnosť prospešné projekty „pro bono“. Aj vďaka našej podpore sa oživila nemalá výmera sadu starých, už skoro vyhynutých ovocných odrôd na Myjavských kopaniciach. Tak sme aj "právom" prispeli k  jeho záchrane. Je až smutné, ak "právne záležitosti" ako napríklad rozdrobenosť pôdy a iná administratíva, kazia ľudom chuť do projektov a vôbec drobnému podnikaniu..   

Náš právny tím

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek

Advokát
Mgr. Michal Predný

Mgr. Michal Predný

Advokát
Mgr. Jana Magnesová

Mgr. Jana Magnesová

Advokátsky koncipient
Mgr. Katalin Németh

Mgr. Katalin Németh

Senior Právnik

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Marônek&Partners v médiách

  • Finweb
  • Plus 7 dní
  • TA3
  • Hospodárske noviny
  • Trend
  • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE