Obnova zápisu v obchodnom registri

13. December 2021

Novelou Obchodného zákonníka ešte z roku 2019 bol zavedený automatický výmaz neaktívnych spoločností z obchodného registra. Ako jeden zo znakov neaktivity považoval štát to, že spoločnosť nemala zmenenú menu základného imania zapísanú v OR z korún na eurá. Množstvu podnikateľom Ministerstvo spravodlivosti takto vymazalo fungujúcu spoločnosť. Dotknutí podnikatelia sa preto obrátili na Ministerstvo so žiadosťou o nápravu. Ministerstvo na základe podnetov od dotknutých podnikateľov vypracovalo novelu Obchodného  zákonníka, ktorá má umožniť znovuzapísať vymazané obchodné spoločnosti do OR. 

Na otázky týkajúce sa predmetnej problematiky odpovedá JUDr. Ján Marônek redakcii týždenníka TREND v článku s názvom "Pre štát sú mŕtve, aj s obratmi za milióny. Kolíková ich zmazala tisíce, nový zákon firmy oživí" autora: Zuzana Kullová.

Celý článok nájdete aj na stránke: https://www.trend.sk/financie/...