Založenie európskej spoločnosti - Societas Europaea (skratka: SE) má mnoho výhod, z ktorých najvýznamnejšie sú: vyššia právna istota a daňová optimalizácia (možnosť pomerne rýchlo presunúť sídlo spoločnosti do iného štátu s výhodnejším daňovým zaťažením, resp. zaujímavejším právnym systémom, a to bez toho, aby takáto spoločnosť musela najskôr zaniknúť a znova vzniknúť), nadnárodný charakter SE, najprestížnejšia forma podnikania, vysoké základné imanie 120.000,- €.   

Založenie SE najvhodnejším spôsobom a správne nastavenie vzťahov vo vnútri spoločnosti je náročný proces, ktorý si vyžaduje pomoc advokáta so zodpovedajúcou praxou. Pre našich klientov sme založili už viac ako 1000 firiem, z ktorých bolo viac ako 70 akciových spoločností resp. viac ako 20 európskych akciových spoločností, ciže máme v tejto oblasti dostatočné skúsenosti a vieme vám poradiť najlepšie riešenie. 

Výhody Európskej akciovej spoločnosti SE

 • Možnosť „cestovať“ po EÚ bez nutnosti zrušenia v štáte odchodu (napr. „sťahujem“ sa tam, kde sú momentálne lepšie legislatívne a daňové podmienky)
 • Anonymita – akcionári nie sú viditeľní v obchodnom registri
 • Prevod akcií je oslobodený od DPH (napr. môže byť výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť formou kúpy podielu v spoločnosti, ktorá samotná je vlastníkom nehnuteľnosti ako „katastrálny“ prevod nehnuteľnosti)
 • Ochrana investícii (v spore voči štátu nerozhoduje slovenský súd, čo je nespornou výhodou, napr. známy spor v CZ o stanovení výkupnej ceny zelenej energie štátom, kedy po vstupoch podnikateľa štát zmenil výkupnú cenu a podmienky „hry“, čím de facto „poškodil“ investora. Ten to z dôvodu právnej formy SE vedel riešiť mimo CZ prostredníctvom medzinárodnej zmluvy o ochrane investícii)
 • Možný predaj SE pri ukončení činnosti (napr. po audite bežne spoločnosti predávame, resp. sprostredkujeme ich predaj, klient tak nemusí platiť za zrušenie, ba získava predajom financie navyše)
 • Vplyvom vyššieho základného imania vyššie vlastné imanie (napr. eliminácia rizika hrozby krízy spoločnosti)
 • Nesporná image a dojem veľkého podniku (napr. oproti a.s., s.r.o., či živnosti)
 • Túto právnu firmu využívajú aj holdingy ako Strabag, Eduscho, Porsche, Arca Capital a iné
 • Na založenie a riadenie SE postačujú len dve osoby (napr. pri a.s. je nutnosť disponovať 4 osobami)
 • Žiadne ručenie osobným majetkom za záväzky spoločnosti (výhoda oproti živnosti)

Máte záujem o založenie či kúpu SE? Stretnime sa

Založiť Európsku spoločnosť je možné šiestimi spôsobmi

Založiť európsku akciovú spoločnosť je možné jedným zo šiestich spôsobov:

 • Transformovaním akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť
 • Založením dcérskej SE existujúcou SE
 • Splynutím aspoň dvoch a. s.
 • Zlúčením aspoň dvoch a. s.
 • Založením dcérskej SE
 • Založením holdingovej SE

 Pri založení SE musí byť vždy prítomný tzv. cudzí prvok (napr. spoločnosť z iného členského štátu EÚ). Jedinou výnimkou je založenie dcérskej SE už existujúcou európskou spoločnosťou. 

Alternatívou k založeniu SE je kúpa už predzaloženej ready made SE, v mene ktorej môžete podnikať už o 48 hodín, má splatené základné imanie plus rezervný fond na účet v banke a je pripravená na okamžitý predaj. Ozvite sa nám a radi vám poradíme pre vás najlepší spôsob založenia SE, prípadne nákupu už predzaloženej ready made SE. 

Poplatky spojené so založením SE

Cena založenia európskej spoločnosti závisí od konkrétneho vami zvoleného spôsobu založenia. V najjednoduchších prípadoch kedy už vlastníte 2 zahraničné spoločnosti začína na 2497 €, no môže sa vyšplhať až k 20 000€ prípadne viac. Na základe osobného stretnutia Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku

Pre predstavu uvádzame niekoľko orientačných cien a dobu potrebnú na založenie SE:

Založenie dcérskej európskej spoločnosti stojí 2.497 € - V prípade ak ešte slovenskú a českú firmu nevlastníte tak si k tejto sume pripočítajte 497 € za založenie slovenskej a 997 € za založenie českej s.r.o.. Vytvorenie takejto štruktúry teda spolu 3.991 €. Celkový potrebný čas na založenie SE je približne 2 mesiace - 1 mesiac založenie slovenskej a českej s.r.o., cca 1 mesiac založenie dcérskej SE.  

Vytvorenie SE zlúčením alebo splynutím dvoch a.s. za cenu od 10.000 €  - Tu vychádzame z predpokladu, že už vlastníte spoločnosti v rôznych členských štátoch EÚ.  Pri vytvorení SE splynutím Vám do portfólia firiem pribúda nová spoločnosť - SE - rastie administratívna záťaž. Pri vytvorení SE zlúčením Vám do portfólia nepribúda nová spoločnosť - už existujúca a. s. sa mení na SE. Cenu služby ovplyvňujú zamestnanci. V prípade, ak spoločnosti majú zamestnancov, celý proces vytvorenia SE je náročnejší a drahší. Celkový potrebný čas na vytvorenie novej SE závisí od súčinnosti Vášho účtovného oddelenia, úradov, obchodného registra (cca 3-6 mesiacov). 

Kúpa ready made Európskej akciovej spoločnosti za cca 5999€

Vieme pre vás zabezpečiť nákup tzv ready made Európskej akciovej spoločnosti, ktorá má už pridelené IČO, DIČ, splatené základné imanie a rezervný fond na účet v banke. Táto firma nikdy nepodnikala a je pripravená pre vás na spustenie podnikateľských aktivít. Výhodou tohto riešenia je, že nepotrebujete mať štruktúru troch firiem ako je tomu v prípade vytváranie dcérskej firmy z vami vlastnených firiem, úspora času a iné výhody. 

Kúpa ready made Európskej spoločnosti

Pohodlnejšie ako Európsku spoločnosť zakladať je kúpiť predzaložené ready made SE. Sú zapísané v OR, majú splatené základné imanie 120 000€, IČO, DIČ a môžu byť vaše o 48 hodín. Ušetríte čas aj náklady.

Prečo využiť služby našej Advokátskej kancelárie

 • Špecializácia, skúsenosti a dostatočná prax - Založili sme už viac ako 20 Európskych akciových spoločností - čo nás radí medzi kancelárie so skúsenosťami v tejto oblasti v SR 
 • Odbornosť - v závislosti od vašich potrieb a konkrétnej situácie vám navrhneme najvhodnejší spôsob založenia SE 
 • Máme oprávnenie na zakladanie firiem - nič neriskujete - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné opletačky s políciou, ktoré hrozia klientom "subjektov z internetu", ktoré na poskytovanie právnych služieb za odmenu nemajú oprávnenie.
 • Získate čas a ušetríte si energiu - dodáte nám údaje (predstavenstvo, dozorná rada, sídlo,...), podpíšete dokumenty a viac sa o založenie SE nestaráte. Všetko zabezpečíme za Vás.
 • Založíme vašu firmu rýchlo a bez starostí - využijeme k tomu naše skúsenosti, ktoré sme získali vďaka založeniu viac ako 1000 spoločností. To nás radí medzi kancelárie s praxou a skúsenosťami v tejto oblasti.
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame v našich priestoroch.
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.
 • Vzdelávame začínajúcich podnikateľov a zdieľame naše vedomosti - Pravidelne sa vyjadrujeme pre rôzne média - Hospodárske noviny, RTVS, TREND, TA3, Zisk Manažment, ktoré isto uznáte oslovujú len expertov v danej oblasti.  Zároveň sme pre vás pripravili sériu ebookov s hodnotnými radami pre začínajúcich podnikateľov.
 • Výhodné balíčky pre začínajúcich podnikateľov - pri poskytnutí kombinácie služieb - založenie firmy + virtuálne sídlo + registrácia ochrannej známky + príprava základnej zmluvnej dokumentácie máte nárok na zľavy 300 - 500€

Extra služby:

 • Spájame právo, ekonomiku a dane - Z praxe vieme, že pohľad právnika, účtovníka a daňového poradcu môže byť diametrálne odlišný. Spolupracujeme s účtovníkmi a daňovými poradcami aby sme pre vás - našich klientov navrhli riešenia, ktoré sú najlepšou kombináciou všetkých týchto pohľadov. 
 • Poradíme s výberom tej správne formy - Aj keď je Európska akciová spoločnosť má najvyššiu prestíž a mnoho výhod, nemusí byť pre váš podnikateľský zámer najvhodnejšia. Ak sa spájajú peniaze investora a know how startupistu môže byť vhodnejšia napr. právna forma j. s. a.. Radi poradíme a posúdime, prípadne vám odporučíme inú právnu formu. Máme skúsenosti so zakladaním všetkých právnych foriem od s.r.o, a.s., SE, k.s., v.o.s. či organizačných zložiek. Naša kancelária patrí k priekopníkom, nebojíme sa nových prístupov a založili sme historicky prvú j. s. a. na Slovensku. 

Európska spoločnosť SE - Societas Europaea

SE - Európska spoločnosť je relatívne novou formou podnikania, a je možné ju založiť od roku 2004. Ide o prestížnu nadnárodnú formu podnikania, ktorá sa od štandardných národných foriem líši, a to v niekoľkých zásadných oblastiach. Najvýznamnejším rozdielom a tiež jej veľkou výhodou je možnosť premiestniť sídlo európskej spoločnosti v rámci členských štátov EÚ bez likvidácie. Základné imanie musí byť vyjadrené v eurách a je minimálne 120.000,- EUR. Ide o nadnárodnú formu akciovej spoločnosti, ktorá sa zapisuje do obchodného registra krajiny, v ktorej má sídlo. Pri zmene sídla spoločnosti do iného členského štátu EÚ, spoločnosť zároveň opúšťa legislatívu danej krajiny. Okrem možnosti presunu sídla do iného štátu, čo je základnou výhodou SE - európskej spoločnosti, je jej prednosťou taktiež možnosť voľby medzi monistickým a dualistickým systémom riadenia. Anonymitu vlastníctva je možné zabezpečiť ako v akciovej spoločnosti.


všetky referencie

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE

Mám záujem o založenie alebo kúpu Európskej spoločnosti

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.