Predchádzanie úpadkom

8. November 2021

Preventívna reštrukturalizácia, ktorú má záujem Ministerstvo spravodlivosti zaviesť do praxe od júla roku 2022 by mala podľa plánov ministerstva znížiť množstvo úpadkov obchodných spoločnosti. Podnikatelia dostanú možnosť absolvovať preventívnu reštrukturalizáciu v prípade, ak si myslia, že im hrozí úpadok. Otázne je, či budú mať podnikatelia o tento nástroj záujem a pokiaľ by aj mali, tak či bude administratívny postup jednoduchý a podnikateľom ľahko prístupný, alebo práve naopak ako v prípade konkurzu spoločnosti bude administratívne a najmä finančne náročný. 

Na otázky redakcie týždenníka Trend týkajúce sa témy preventívnej reštrukturalizácie odpovedá JUDr. Ján Marônek v článku s názvom: Plán predchádzať úpadkom narazí na neochotu podnikateľov autora: Zuzana Kullová.