• Povinnosť nahlásenia zmeny údajov v RPVS

    Povinnosť nahlásenia zmeny údajov v RPVS

    Zákon o registri partnerov verejného sektora známi tiež ako protischránkový zákon prísne požaduje, aby boli všetky údaje zapísané v RPVS pravdivé a aktuálne, a to za účelom odkrytia skutočných…