Doplnenie údajov do obchodného registra

15. August 2022

Mnohým podnikateľom v súčasnosti prišiel do elektronickej schránky (dostupnej cez portál slovensko.sk) oznam, že majú v obchodnom registri nedoplnené údaje týkajúce sa osôb spoločníkov alebo štatutárov, konkrétne údajov o dátume narodenia a rodnom čísle. Tieto údaje neboli v minulosti do obchodného registra zapisované a preto sa ich štát snažil doň doplniť automaticky z registra obyvateľov avšak nie pri každom obyvateľovi vedel systém údaje spárovať. V takýchto prípadoch bola obchodným spoločnostiam zasielaná vyššie spomínaná výzva. 

Na otázky redakcie týždenníka Trend odpovedá Mgr. Jana Magnesová v článku redaktora (autora) Zuzana Kullová s názvom Štatutári firiem stoja v pozore. Na povinné branné cvičenie majú pár týždňov, štát to nezvládol.

Celý článok nájdete na stránke: https://www.trend.sk/biznis/st...