V prechodných ustanoveniach k novele Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. sa s účinnosťou k 1.10.2020 zaviedlo zrušenie obmedzenia spôsobu konania. Uvedené bolo na základe novely potrebné zosúladiť do 30.09.2021.

Obmedzenie spôsobu konania je určenie konania v mene spoločnosti, ktoré obsahuje podmienku, napríklad ak je spôsob konania určený samostatne , ale iba pri úkonoch do určitej sumy, je to obmedzenie spôsobu konania, ktoré už nie je ďalej prípustné. Uvedená možnosť sa zrušila hlavne kvôli tomu, že v minulosti podnikatelia formulovali obmedzenie do spôsobu konania a dávali ho tak zapisovať do obchodného registra, ale uvedená formulácia aj tak nie je účinná voči tretím osobám, iba v rámci spoločnosti. 

Podrobnosti o definícii tohto pojmu sa dočítate v našom článku k obmedzeniu spôsobu konania: Zmeny v obmedzeniach štatutára.

Určenie spôsobu konania je na základe novely možné určiť už len ako samostatné konanie alebo spoločné konanie.  Túto povinnosť bolo potrebné v obchodnom registri vysporiadať do 30.09.2021. 

Na ďalší návrh zmeny do OR bez zrušenia obmedzenia sa nebude prihliadať

Ak podnikateľ má v obchodnom registri vyššie spomenuté obmedzenie konania zapísané a nepodal návrh na zápis zmeny na samostatné alebo spoločné konanie do 30.09.2021, v prípade akéhokoľvek ďalšieho podaného návrhu na zápis zmeny v obchodnom registri by sa na tento návrh nemalo prihliadať. Registrový súd vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote do 15 dní od doručenia výzvy a márnym uplynutím lehoty súd na návrh nebude prihliadať. Ďalším následkom je možné uloženie pokuty za nesplnenie povinnosti až do výšky 3 310,- EUR.

Ako zmeniť spôsob konania na samostatné alebo spoločné

Zmenu spôsobu konania je potrebné schváliť valným zhromaždením spoločnosti, respektíve rozhodnutím jediného spoločníka, ktoré je potrebné doložiť k návrhu na zápis zmeny v obchodnom registri. Taktiež je potrebné uvedenú zmenu spôsobu konania reflektovať aj v spoločenskej zmluve/zakladateľskej listine, ktorú je tiež možné priložiť k návrhu na zápis zmeny spolu so zápisnicou z mimoriadneho zasadnutia rokovania valného zhromaždenia spoločnosti (resp. rozhodnutím jediného spoločníka) alebo uložiť osobitným podaním do zbierky listín obchodného registra. Návrh je potrebné podať elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom, na listinné podania sa neprihliada. 


Ak sa táto povinnosť týka aj Vašej spoločnosti a nechcete byť zaťažení prílišnou byrokraciou, v prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, ktorá zabezpečí všetky potrebné náležitosti za Vás. 

Zrušenie obmedzenia spôsobu konania v mene spoločnosti

Kontaktujte nás na tel. čísle 0238 102 974 alebo prostredníctvom emailu: info@maronekpartners.sk a túto povinnosť zabezpečíme za vás za 227€. 

Prečo využiť služby našej Advokátskej kancelárie

 • Máme oprávnenie na poskytovanie právnych služieb - nič neriskujete - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné opletačky s políciou, ktoré hrozia klientom "subjektov z internetu", ktoré na poskytovanie právnych služieb za odmenu nemajú oprávnenie.
 • Máme skúsenosti a prax v zápisoch zmien do obchodného registra 
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame v našich priestoroch.
 • Konzultácie a pomoc aj na diaľku - aj keď preferujeme osobné stretnutia vieme poskytnúť väčšinu služieb aj na diaľku s využitím moderných technológií. 
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.
 • Vzdelávame začínajúcich podnikateľov a zdieľame naše vedomosti - Pravidelne sa vyjadrujeme pre rôzne média - Hospodárske noviny, RTVS, TREND, TA3, Zisk Manažment, ktoré isto uznáte oslovujú len expertov v danej oblasti.  Zároveň sme pre vás pripravili sériu ebookov s hodnotnými radami pre začínajúcich podnikateľov.

Ako prebieha spolupráca s nami

 1. Po konzultácií, akceptácií cenovej ponuky a obdržaní podkladov pripravíme všetky potrebné dokumenty 
 2. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme aj prítomnosť notára. Prípadne dokumenty podpíšete na „diaľku“ – ak Vám to bude viac vyhovovať. Po odovzdaní do našich rúk sa už nič nestaráte.
 3. Zabezpečíme zápis zosúladenia údajov do Obchodného registra 
 4. Odovzdáme Vám všetky dokumenty - osobne alebo poštou.
 5. V prípade Vášho záujmu Vám vieme pomôcť aj s inými právnymi službami. 
< >

Čo o nás hovoria naši klienti

všetky referencie


všetky referencie

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE

Mám záujem o zrušenie obmedzenia spôsobu konania v mene spoločnosti za 227€

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.