• Vydržanie majetku

  Vydržanie majetku

  Jednou z možnosti ako nadobudnúť majetok (hnuteľný či nehnuteľný) okrem najbežnejšej formy nadobudnutia - kúpy alebo dedenia je vydržanie majetku. Nadobudnutie nehnuteľnosti vydržaním je jedným…

  čítať viac
 • Ukončenie podnikania

  Ukončenie podnikania

  Ukončenie podnikania prostredníctvom obchodnej spoločnosti je na Slovensku neporovnateľne zdĺhavejšie, komplikovanejšie a nákladnejšie ako je jej založenie. Slovenský právny poriadok v prípade…

  čítať viac
 • Zmena stavebného zákona a ostaté zmeny s tým súvisiace

  Zmena stavebného zákona a ostaté zmeny s tým súvisiace

  Od 01.01.2023 vstúpila do účinnosti novela Stavebného zákona, ktorá výrazne mení procesy v správnom konaní v oblasti výstavby. Celý proces sa postupne elektronizuje, čím by sa mal zrýchliť a…

  čítať viac
 • Zjednodušené založenie s. r. o.

  Zjednodušené založenie s. r. o.

  V blízkej dobe vstúpi do platnosti nový zjednodušený spôsob založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.). Má ísť o možnosť založenia s. r. o. iba cez formulár bez potreby vyhotovovania…

  čítať viac
 • Zmeny v predaji poľnohospodárskej pôdy

  Zmeny v predaji poľnohospodárskej pôdy

  Ministerstvo pôdohospodárstva v októbri minulého roka prezentovalo plánovanú novelu Zákona o nadobúdaní vlastníctva poľhohospodárskych pozemkov. Cieľom tejto novely je zlepšenie prístupu drobných…

  čítať viac
 • Plánované zmeny pri predaj poľnohospodárskej pôdy

  Plánované zmeny pri predaj poľnohospodárskej pôdy

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo návrh úpravy predaja poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu, ktorý je momentálne v štádiu medzirezortného pripomienkovania a preto…

  čítať viac
 • Zjednodušené založenie s. r. o.

  Zjednodušené založenie s. r. o.

  Od budúceho roka (2023) bude zavedené zjednodušené zakladanie spoločností s ručením obmedzeným ( s. r. o.). Zjednodušené založenie s. r. o. bude možné realizovať v zákonom stanovených prípadoch a za…

  čítať viac
 • Doplnenie údajov do obchodného registra

  Doplnenie údajov do obchodného registra

  Mnohým podnikateľom v súčasnosti prišiel do elektronickej schránky (dostupnej cez portál slovensko.sk) oznam, že majú v obchodnom registri nedoplnené údaje týkajúce sa osôb spoločníkov alebo…

  čítať viac
 • Legislatívne zmeny v podnikateľskom prostredí v praxi

  Legislatívne zmeny v podnikateľskom prostredí v praxi

  Článok v skratke poukazuje na výber viacerých legislatívnych zmien, aj pre podnikateľov, ktoré presadil nedávno rezort Ministerstva spravodlivosti. Ide napr. o dočasnú ochranu pred veriteľmi,…

  čítať viac
 • Zmeny fungovania obchodných spoločností

  Zmeny fungovania obchodných spoločností

  Ministerstvo spravodlivosti sa svojou novelizáciou právnej úpravy obchodný spoločností snaží zlepšiť ich fungovanie. Zmena sa dotkne najmä kapitálových typov obchodných spoločností, ktorými sú…

  čítať viac