Zjednodušené založenie s. r. o.

11. Január 2023

V blízkej dobe vstúpi do platnosti nový zjednodušený spôsob založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.). Má ísť o možnosť založenia s. r. o. iba cez formulár bez potreby vyhotovovania zakladateľských dokumentov. Pre uvedený spôsob založenia musia byť splnené konkrétne podmienky, a preto nie všetci začínajúci podnikatelia budú mať možnosť využiť tento nový spôsob zakladania s. r. o..

Na otázky redakcie TREND odpovedá JUD. Ján Marônek v článku autora Zuzana Kullová v článku s názvom Trh potrebuje raketovú pomoc štátu, aby sa spružnil. Nové eseročky tomu pomôžu málo.

Celý článok nájdete aj na stránke:  https://www.trend.sk/biznis/trh-potrebuje-raketovu-pomoc-statu-aby-spruznil-nove-eserocky-tomu-pomozu-malo?itm_brand=trend&itm_template=listing&itm_modul=articles-rubric-list&itm_position=1