Zmeny fungovania obchodných spoločností

5. Máj 2022

Ministerstvo spravodlivosti sa svojou novelizáciou právnej úpravy obchodný spoločností snaží zlepšiť ich fungovanie. Zmena sa dotkne najmä kapitálových typov obchodných spoločností, ktorými sú akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a jednoduchá spoločnosť na akcie. Jednou z významných zmien je zrušenie jednoduchej spoločnosti na akcie, nakoľko o tento typ obchodnej spoločnosti bol najmenší záujem a pre potreby začínajúcich podnikateľov a startupistov, pre ktorých bola určená, bola natoľko funkčne komplikovaná, že uprednostňovali skôr už zaužívané typy obchodných spoločností ako napríklad s. r. o.. Tí podnikatelia, ktorí majú založenú jednoduchú spoločnosť na akcie, si budú môcť svoju spoločnosť transformovať na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo alternatívne ponechajú si právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie pričom sa ale táto bude spravovať ustanoveniami akciovej spoločnosti.

Na otázky redakcie TREND odpovedá JUDr. Chaternuchová v článku autora Zuzana Kullová s názvom "Obchodné spoločnosti sa transformujú".

Celý článok nájdete aj na stránke: https://www.trend.sk/trend-arc...