Preventívna reštrukturalizácia

12. Október 2021

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predstavilo svoj nový zámer uzákonenia nového inštitútu - tzv. preventívnej reštrukturalizácie, ktorá má slúžiť predchádzaniu úpadku obchodných spoločností a tým pádom zachrániť spoločnosti, ktorým z rôznych dôvodov hrozí konkurz. Otázne je ako bude tento nový inštitút použiteľný v praxi, keďže podnikatelia zväčša zistia, že majú problém s úhradou svojich záväzkov až keď už spĺňajú kritéria pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Na otázky redakcie týždenníka Trend týkajúce sa témy preventívnej reštrukturalizácie odpovedá JUDr. Ján Marônek v článku s názvom Firmám ohrozeným krachom Kolíková sľubuje rýchle ozdravenie. Opak môže byť pravdou autora - Zuzana Kullová. 

Celý článok nájdete aj na internetovej stránke: https://www.trend.sk/biznis/fi...