Zrušenie spoločnosti z úradnej povinnosti súdu - teda ex offo možno považovať na rozdiel od likvidácie za relatívne jednoduchý spôsob ukončenia podnikania, nakoľko súd uskutoční všetky kroky vedúce k výmazu spoločnosti sám. Radi Vám poradíme so správnym výberom spôsobu ukončenia podnikania a výmazom spoločnosti z OR. Možno bude tento spôsob vhodný práve na Vašu súčasnú situáciu.

Výhody a nevýhody ex offo výmazu

Výhody:

 • Hlavnou výhodou ex offo výmazu je, že po podaní návrhu resp. podnetu celú aktivitu uskutoční súd
 • V likvidácii sa môže spoločnosť ocitnúť vtedy, ak  bol zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora vo výške 1500 EUR

Nevýhody:

 • Nevýhodou ex offo výmazu spoločnosti je, že tento proces býva pomerne zdĺhavý. V praxi výmaz spoločnosti ex offo trvá 2-3 roky. 

2 spôsoby ako je možné zrušiť spoločnosť a vymazať ju z registra inak ako ukončenou likvidáciou resp. konkurzom

 1. Podaním návrhu na zrušenie spoločnosti
 2. Podaním podnetu na zrušenie spoločnosti ex offo

1. Návrh na zrušenie spoločnosti


 • Návrh na zrušenie spoločnosti podáva spravidla konateľ, spoločník - teda osoba ktorá má určitý vzťah k danej spoločnosti.
 • Pri podaní návrhu na zrušenie spoločnosti sa uhrádza súdny poplatok 99,50 €.
 • Po podaní návrhu súd začne konať. 

Výmaz firmy súdom na základe NÁVRHU

Poradíme, pripravíme dokumenty a zabezpečíme výmaz vašej firmy. Cena je 297€ + 99,5€ súdny poplatok 

2. Podnet na zrušenie spoločnosti súdom ex offo


 • Podnet na zrušenie spoločnosti z úradnej povinnosti súdu a teda poukázať na nedostatok môže ktorákoľvek osoba. 
 • Aby mohla byť  spoločnosť zrušená ex offo, musí spĺňať niektorú z podmienok, ktorú vymedzuje Obchodný zákonník (napr. spoločnosť nespĺňa podmienky právneho vzťahu k sídlu, viac ako 3 mesiace nie sú ustanovené orgány spoločnosti a ďalšie podmienky - viac informácií sa dočítate v našom článku na blogu: Zrušenie spoločnosti súdom ex offo).
 • Pri podaní podnetu na zrušenie spoločnosti sa neplatí žiadny súdny poplatok 
 • Po podaní podnetu súd začne konať. 
 • Celú agendu výmazu spoločnosti zabezpečí súd.


Výmaz firmy súdom ex offo na základe PODNETU

Poradíme ako postupovať, pripravíme dokumenty a zabezpečíme celú službu za 297€

3. Zrušenie spoločnosti z vlastnej iniciatívy súdu

Poslednou možnosťou ako môže nastať výmaz spoločnosti je na základe vlastnej iniciatívy súdu. V tomto prípade nikto nepodá návrh ani podnet na súd, ale súd začne konať z vlastnej iniciatívy po tom, čo sa dozvedel o nedostatku v spoločnosti. V praxi sa však zatiaľ takéto prípady príliš nevyskytujú. 

< >

Čo o nás hovoria naši klienti

všetky referencie


všetky referencie

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE

Mám záujem o službu Výmaz spoločnosti na základe úradnej povinnosti súdu - ex offo

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.