Čo je transformácia ?

V skratke je to premena s.r.o. na a.s. Táto premena nemá dopad na zmluvy spoločnosti, záväzky a celkový prevádzkový život spoločnosti, nakoľko nedochádza k jej zániku, ale len premene, teda transformácii. V zmysle § 69b Obchodného zákonníka spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo, ak zákon neustanovuje inak. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká. Zmena právnej formy teda nemá vplyv na právnu subjektivitu spoločnosti, dochádza však k viac alebo menej významnej zmene vnútorných právnych pomerov a právneho postavenia spoločníkov. Dokonca na základe dohody spoločníkov môže niektorým spoločníkom zaniknúť účasť v spoločnosti ku dňu účinnosti zmeny právnej formy, teda transformácia môže byť jedným zo spôsobov ukončenia účasti majiteľa/spoločníka v spoločnosti. Spoločnosť ako právnická osoba zostáva po transformácii zachovaná a môže naďalej podnikať v rozsahu všetkých oprávnení, na základe ktorých podnikala pred zmenou právnej formy. Zachované ostáva aj identifikačné číslo spoločnosti. V praxi sa najčastejšie vyskytuje transformácia, čiže premena „eseročky“ na „akciovku“. 

Prečo namiesto zakladania novej a.s. na ňu transformovať už existujúcu s. r. o.

 • História Vašej s.r.o. - nechcete sa jej vzdať ak už pôsobíte niekoľko rokov na trhu (vek firmy býva KO kritériom pri registrácií do rôznych registrov, systémov, spolkov, certifikátov / automotive, doprava)
 • História Vašej firmy a už existujúce úvery či záväzky... nemožnosť ich " jednoduchého presunu na novú entitu - a.s." 
 • História Vašej firmy - jasne deklarované obraty - možnosť požiadať o úver v blízkej dobe, o ktorú by ste založením novej a.s. prišli
 • História Vašej firmy - vek firmy býva KO kritériom pri mnohých či už štátnych zákazkách, žiadostiach o Eurofondy, žiadostiach o úvery
 • Už pridelené IČ DPH - vaša s. r. o. je platiteľom DPH a nemáte čas a chuť absolvovať proces registrácie novej firmy k DPH 
 • Zamestnanci - vo Vašej s.r.o. máte zamestnaných ľudí - nemáte chuť ich prehlasovať na novovzniknutú a.s. 
 • Náklady na transformáciu s. r. o. na a. s. sú porovnateľné s ukonečením podnikania formou s.r.o. a založením novej a.s. 
 • Predaj kmeňových akcií bude oslobodený od dane z príjmov - príjem z predaja s.r.o. bude podliehať dani z príjmov, príjem z predaja a.s. nebude podliehať dani z príjmov

Výhody a.s. - prečo zmeniť s.r.o. práve na "akciovku"

Z praxe sa nám vyplynuli tieto hlavné dôvody výhody a.s. :

 • Žiadne ručenie osobným majetkom za záväzky spoločnosti 
 • Vplyvom vyššieho základného imania vyššie vlastné imanie (napr. eliminácia rizika hrozby krízy spoločnosti). Vlastné imanie je dôležitá veličina aj pri žiadosti o úver.
 • Daňová a odvodová optimalizácia ( napr. štatutár nemusí byť v pracovnom pomere a de facto má povinnosť platiť len odvod na zdravotné poistenie vo výške cca 60 €/mesiac)
 • Anonymita – napr. zmena „eseročky“ na „akciovku“. V s.r.o. je majiteľ všeobecne, pre každého viditeľný na orsr.sk. Pri „akciovke“ nie.
 • Dane – v minulosti bol za splnenia podmienok oslobodený predaj akcií od dane z príjmov (prevod obchodného podielu nie). Podľa súčasnej novely zákona o dani z príjmov: predaj kmeňových akcií bude oslobodený od dane z príjmov - príjem z predaja s.r.o. bude podliehať dani z príjmov, príjem z predaja a.s. nebude podliehať dani z príjmov. Predpokladaný návrat k predchádzajúcemu právnemu stavu.
 • Image – „akciovka budí“ dojem väčšieho a stabilnejšieho podniku
 • Prevod akcií je oslobodený od DPH (napr. môže byť výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť formou kúpy podielu v spoločnosti, ktorá samotná je vlastníkom nehnuteľnosti ako „katastrálny“ prevod nehnuteľnosti.

Máte otázky k transformácií ?

Kontaktujte nás na tel. čísle 0238 102 974 alebo prostredníctvom emailu: info@maronekpartners.sk

Bez ekonomických znalostí transformáciu neuskutočníte

Transformácia spoločnosti, či už „eseročky“ alebo akejkoľvek inej, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom, ako samotné právne ošetrenie. Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, odvody, celková platobná zaťaženosť podnikateľa štátom je častým motívom zmeny právnej formy podnikania. Napríklad pred rozhodnutím o zmene právnej formy je štatutár spoločnosti povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy.  Aj z uvedeného vyplýva potreba znalosti ekonomiky a účtovníctva.

Prečo využiť služby našej Advokátskej kancelárie

 • Máme oprávnenie na poskytovanie právnych služieb - nič neriskujete - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné opletačky s políciou, ktoré hrozia klientom "subjektov z internetu, ktoré na poskytovanie právnych služieb za odmenu nemajú oprávnenie.
 • So zápismi transformácií do obchodného registra máme bohaté skúsenosti
 • Poradíme vám či je transformácia skutočne ten najvhodnejší spôsob ako vyriešiť vašu situáciu
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame v našich priestoroch.
 • Konzultácie a pomoc aj na diaľku - aj keď preferujeme osobné stretnutia vieme poskytnúť väčšinu služieb aj na diaľku s využitím moderných technológií. 
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.

Ako prebieha transformácia:

 1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne konzultácie. 
 2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na transformáciu Vašej spoločnosti. 
 3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne na diaľku – ak vám to bude viac vyhovovať. Ďalej sa už o nič nestaráte.
 4. Zapíšeme Vašu transformáciu do obchodného registra.
 5. Odovzdáme Vám všetky dokumenty
< >

Čo o nás hovoria naši klienti

všetky referencie


všetky referencie

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE

Uvažujem o transformácií

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.