Prečo registrovať akcie u centrálneho depozitára cenných papierov CDCP ?

Viete prečo je „dobré“ registrovať akcie v Centrálnom depozitári cenných papierov (CDCP)? Áno, túto povinnosť ukladá zákon a v prípade jej nesplnenia Vás môže sankcionovať Národná banka Slovenska (NBS). Je tu však ešte jeden, podľa nás oveľa dôležitejší „faktor“. Tým je skutočnosť, že hoc ste vlastníkom akcií, tak nemôžete vykonávať prácu akcionára, a teda de facto nemáte postavenie akcionára. Ako je to možné? Pretože to vyplýva z našej právnej úpravy. Ak cenný papier (akciu) prevádza osoba nezapísaná v zozname akcionárov vedenom CDCP, dobromyseľný nadobúdateľ sa stane majiteľom akcie, ale môže byť problém s tým, že nemôže vykonávať práva akcionára spoločnosti.

Rozsudok Najvyššieho súdu vo veci nadobudnutia postavenia akcionára

Vyššie uvedené vyplýva aj z rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Obo 50/2009 „…. v súlade s ust. § 219 ods. 2 O. s. p. len konštatuje, že súd 1. stupňa správne vychádzal zo skutočnosti, že prípadné vlastníctvo listinnej akcie, neznamená samo osebe aj právo vykonávať práva akcionára voči spoločnosti t. j. že nadobudnutím vlastníctva akcií nenadobúda ich vlastník aj status akcionára. Na účinnosť prevodu akcií voči spoločnosti t. j. na získanie statusu akcionára, vyžaduje ust. § 156 ods. 7 Obch. zák. zápis zmeny v osobe akcionára do zoznamu akcionárov. Tento vedie podľa § 99 ods. 3 pím. i/ zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch účinného do 01. 01. 2002 Centrálny depozitár, pričom podľa § 107 ods. 12 druhá veta cit. zák. emitent listinných akcií na meno, je povinný uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno.“ Žalobcovi súd neuznal aktívnu legitimáciu na podanie žaloby na neplatnosť uznesenia Valného zhromaždenia.

Aj z vyššie uvedeného dôvodu Vám odporúčame registrovať akcie Vašej spoločnosti v Centrálnom depozitári cenných papierov, resp. Národnom centrálnom depozitári cenných papierov (NBS udelila povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára dvom rôznym subjektom).

Máte záujem o registráciu akcií u centrálneho depozitára ?

Kontaktujte nás na tel. čísle 0238 102 974 alebo prostredníctvom emailu: info@maronekpartners.sk

Prečo využiť služby našej Advokátskej kancelárie

 • Máme oprávnenie na poskytovanie právnych služieb- nič neriskujete - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné opletačky s políciou, ktoré hrozia klientom "subjektov z internetu, ktoré na poskytovanie právnych služieb za odmenu nemajú oprávnenie.
 • S registráciami akcií u centrálneho depozitára máme bohaté skúsenosti
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame v našich priestoroch.
 • Konzultácie a pomoc aj na diaľku - aj keď preferujeme osobné stretnutia vieme poskytnúť veľa služieb aj na diaľku s využitím moderných technológií. 
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.

Ako prebieha registrácia akcií s využitím našich služieb

 1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne konzultácie. 
 2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na začatie konania pred CDCP, resp. NCDCP. 
 3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať. Ďalej sa už o nič nestaráte.
 4. Iniciujeme konanie pred CDCP. resp. NCDCP a zastupujeme Vás pred CDCP, resp. NCDCP na základe plnej moci.
 5. Po úspešnej registrácií Vám odovzdáme všetky dokumenty .
< >

Čo o nás hovoria naši klienti

všetky referencie


všetky referencie

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE

Mám záujem o pomoc pri registrácií akcií u centrálneho depozitára

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.