Za posledné roky nastalo pre podnikateľov niekoľko významných zmien. Tie sa dotkli všetkých podnikateľov vo forme elektronickej komunikácie s DÚ, virtuálnych pokladníc či zavedením datových schránok. Najväčšie zmeny sa však v snahe o zvýšenie transparentnosti pri nakladaní s verejnými financiami dotkli podnikateľov obchodujúcich s verejným sektorom. Postupne sa etabloval nový pojem KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD a za posledné 2 roky vzniklo viacero rôznych registrov, do ktorých je nevyhnutnosťou zapísať firmy a ich skutočných majiteľov. Ako Vám môže pomôcť naša advokátska kancelária, ktorá vykonáva zápisy do týchto registrov sa dočítate nižšie. 

Zápisy do verejných i neverejných registrov, ktoré pre Vás zabezpečujeme:

 1. Zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS - Zápis do registra partnerov verejného sektora a identifikovanie konečných užívateľov výhod Vašej firmy je K.O kritériom, ktoré musíte splniť inak nemáte možnosť obchodovať s verejným sektorom v sume nad 100 000 Eur. Naša advokátska kancelária pôsobí ako oprávnená osoba s licenciou na zápis do tohto registra a v súčasnosti spravuje zápisy cca 60 firiem. Ide o ťažkú a najmä zodpovednú úlohu, nakoľko nesprávne určenie konečných užívateľov výhod môže viesť k strate či nevyplateniu zákazky, pokutám, diskvalifikácii osôb na pozícii štatutárneho orgánu či pokutám v sume aj sto tisíc Eur. V neposlednom rade to môže dokonca viesť aj k trestnoprávnej zodpovednosti. Práve z toho dôvodu sa snažíme pracovať mimoriadne zodpovedne a precízne, čo v nemalej miere zaťažuje aj klienta, nakoľko od neho požadujeme nemalé penzum podkladov a informácii. To je však nevyhnutné na ochranu klienta a takýto prístup je naozaj skutočnou pridanou hodnotou pre klienta. Tú si klient spravidla uvedomuje až v štádiu preverovania zápisov, resp. pojednávania na súde. Zrejme sa nevyhneme náznakom a pokusom, kedy sa v rámci konkurenčného boja budú podávať podnety na preverenie skutočných KÚV. Ozvite sa nám a radi Vám vysvetlíme dôvody prečo je dôležité nielen byť v RPVS zapísaný, ale omnoho dôležitejšie je aj ako prebiehal proces identifikácie samotného KÚV, aby ste neboli v budúcnosti zraniteľní a nehrozili Vám vyššie uvedené riziká. 
 2. Zápis firmy do zoznamu hospodárskych subjektov - Ak máte záujem o pravidelné zákazky od štátu, miest či iných verejných inštitúcií je pre Vás výhodné zapísať vašu firmu do zoznamu hospodárskych subjektov a po dobu 3 rokov nemusíte opakovane vyžadovať a predkladať pri každej zákazke tie isté podklady znova a znova. Vašu firmu či už ide o živnosť, s.r.o. alebo akciovú spoločnosť zapíšeme do registra za najrýchlejší možný čas, odsledujeme si všetky lehoty a zbavíme Vás tejto nepríjemnej administratívy spojenej s týmto zápisom. V tom istom čase realizujeme viacero zápisov do registra, v danej činnosti máme systém a teda aj cena za túto službu je rádovo nižšia než čas a energia, ktorú by ste museli vyvinúť Vy pri svojom prvom a jedinom zápise. 
 3. Novinka od roku 2019 Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra povinný do 31.12.2019 - Zápis konečného užívateľa výhod do OR na rozdiel od vyššie uvedených registrov nie je dobrovoľný, ale povinný pre všetky existujúce obchodné spoločnosti. Túto povinnosť ste si mali splniť do konca roku 2019. Ak ste tak ešte nespravili hrozia pokuty v tisícoch Eur, riziko výmazu Vašej firmy z OR či iné nepríjemnosti. Splňte si túto povinnosť čím skôr. 

Prečo využiť služby našej Advokátskej kancelárie:

 • Sme advokátska kancelária - na poskytovanie služieb oprávnenej osoby a zápis do registra RPVS a iných registrov máme oprávnenie - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. 
 • Špecializujeme sa na zápisy do registra RPVS a registra hospodárskych subjektov - do registra sme úspešne zapísali už viac ako 60 spoločností, do reg. hospodárskych subjektov taktiež desiatky firiem. 
 • Sme medzi odporúčanými advokátskymi kanceláriami na zápis firmy do RPVS v zozname Podnikateľskej aliancie Slovenska - PAS
 • Zápis vykonáme zodpovedne a na najvyššej odbornej úrovni. Pri určení konečného užívateľa sledujeme širšie súvislosti a chránime vás do budúcna. V tejto súvislosti odporúčame prezrieť si našu prácu v podobe verifikačných dokumentov na internete.
 • Osobné stretnutie, verifikáciu a zápis do registra bude pre Vás zabezpečovať priamo JUDr. Marônek, hlavný partner našej AK, ktorému okrem desiatok spokojných klientov dôverujú aj najvýznamnejšie média. Vašou oprávnenou osobou tak bude uznávaný odborník.  JUDr. Marônek v médiach – odkaz
 • Aktívne publikujeme a vzdelávame podnikateľov k téme zákona o registri partnerov verejného sektora. Články k téme RPVS
 • K téme registra RPVS sme sa vyjadrovali aj v pre týždenník TREND resp. iné média.
 • Referenčných list významných firiem, ktoré využívajú služby našej AK 
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame.
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.

Zápis do registrov - konzultácia a cenová ponuka

Máte záujem o zápis do niektorého z vyššie uvedených registrov. Krátko nám prosím opíšte Vašu situáciu, nechajte nám prosím tel. číslo a my sa Vám obratom ozveme.