Pomoc a rady advokáta potrebuje každý podnikateľ nielen pri založení firmy ale aj počas "celého jej života". S novými obchodnými partnermi, nákupom či prenájmom nehnuteľností, prijímaním zamestnancov prichádzajú nové a nové zmluvy, ktoré je potrebné skontrolovať, spripomienkovať prípadne navrhnúť. Určite sa skôr či neskôr stane, že je potrebné vymáhať pohľadávku aj súdnou cestou. Prípadne si štát na Vás "vymyslí" nové povinnosti ako je zápis konečných užívateľov výhod do OR, alebo ak sa rozhodnete obchodovať s verejným sektorom, musíte sa zapísať do registra RPVS. Sme advokátska kancelária, ktorá sa sústreďuje práve na služby pre podnikateľov. Máme bohatú prax a vieme Vám poradiť v oblastiach špecifikovaných nižšie. 

Priebeh podnikania a služby, ktoré Vám vieme poskytnúť:

 1. Zmluvná dokumentácia - príprava a pripomienkovanie zmlúv : Kvalitná zmluvná dokumentácia je už od začiatku podnikania základom dlhodobého úspechu firmy. S novými obchodnými partnermi, zamestnancami, nákupom či prenájmom priestorov a stále meniacou sa legislatívou je potrebné aktualizovať v minulosti pripravené zmluvy,  pripomienkovať návrhy Vašich obchodných partnerov a do zmlúv zakomponovávať prvky na Vašu ochranu.  Sme zástancami prípravy obojstranne vyvážených a férových zmlúv. Našim cieľom však nie je hrať sa na "neporaziteľných" a pripravovať zmluvy, ktoré Vám žiadny relevantný obchodný partner nepodpíše, čiže "kaziť" obchod. Sme zástancom win to win filozofie. Našou snahou je ochrániť Vás - nášho klienta a upozorniť Vás na prípadné úskalia a riziká Vám predložených zmlúv. Cieľom však je aby ste mohli zrealizovať OBCHOD pri žiadnom či minimálnom riziku. Ak vyznávate rovnakú filozofiu - ozvite sa nám.  
 2. Vymáhanie pohľadávokVo veci obchodných partnerov vyznávame názor, že je lepšia prevencia ako už samotné "hasenie problému" s neuhradenými faktúrami nespoľahlivých obchodných partnerov. Preto je základom úspechu už vyššie spomenutá kvalitná zmluvná dokumentácia a aj jej "reálne používanie v praxi" - podpisovanie zmlúv, podpisovanie preberacích protokolov, vydávanie tovaru až na základe potvrdenia o úhrade atď a samozrejme prevencia - aspoň základné prelustrovanie obchodného partnera pred spustením spolupráce. Samozrejme aj pri najlepšej snahe, každý podnikateľ sa skôr či neskôr stretne s " fenoménom neuhradených faktúr" a toto je jedna z oblastí, kde slovo advokátska kancelária má "často" cveng a vie zmeniť prístup dlžníka. Po odovzdaní prípadu a preposlaní prvých predžalobných výziev dlžník často pochopí, že to s vymáhaním nárokov myslíte vážne a často obratom uhradí faktúru, resp. má snahu aspoň dohodnúť splátkový kalendár. Samozrejme nie vždy je to také jednoduché. Prioritne sa sústredíme na vymáhanie pohľadávok pre našich dlhodobých klientov, kde vieme že je v poriadku zmluvný mechanizmus a únosné dôkazné bremeno. Na základe konzultácie však vieme posúdiť aj Váš prípad a relevantne Vám povedať či ísť alebo neísť do súdneho sporu. Ak Vám dlží  tzv. "vykuchaná firma" bez majetku, je možno lepšie akceptovať stratu než investovať ďalšie stovky či tisíce Eur do víťazstva na súde, ktoré Vám ale v konečnom dôsledku vo finančnej rovine nemusí nič priniesť. Ak máte pohľadávku ozvite sa nám. 
 3. Zápis zmeny vo firme do obchodného registraBežná prax a podnikateľský život prinášajú nové nápady a potreby doplnenia nových predmetov podnikania. Do firmy bežne vstupujú nový spoločníci, konatelia alebo menia svoje trvalé pobyty. Väčšina firiem ak rastie potrebuje nové priestory - sťahuje sa a tým pádom aj mení adresu sídla firmy. Toto všetko sú zmeny, ktoré je potrebné zapísať do obchodného registra, aby bol aktuálny a relevantný. A vy ste sa vyhli pokutám. V našej kancelárii sme týchto zmien realizovali stovky a radi pomôžeme s rýchlym a komfortným zápisom týchto zmien aj Vám. 
 4. Novinka 2019 Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra povinný do 31.12.2019 - Zápis konečného užívateľa výhod do OR je povinný pre všetky obchodné spoločnosti. Túto povinnosť si musíte splniť do 31.12.2019 inak vám hrozia pokuty v tisícoch Eur, riziko výmazu Vašej firmy z OR či iné nepríjemnosti. Aj keď lehota sa zdá byť ďaleko, odporúčame Vám, ak vo firme neplánujete realizovať prevody obchodných podielov či inak meniť "osoby profitujúce z podnikateľskej činnosti Vašej firmy - konečných užívateľov výhod" zrealizovať tento zápis do obchodného registra čím skôr. Nech sa na konci roka môžete sústrediť na podnikanie a nie plnenie povinností zo strany štátu. Taktiež cena za túto službu je teraz výrazne nižšia ako bude v decembri, keď sa väčšina podnikateľov "zobudí" a bude si chcieť túto povinnosť splniť na poslednú chvíľu. 
 5. Zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS - Zápis do registra partnerov verejného sektora a identifikovanie konečných užívateľov výhod Vašej firmy je K.O kritériom, ktoré musíte splniť inak nemáte možnosť obchodovať s verejným sektorom v sume nad 100 000 Eur. Naša advokátska kancelária pôsobí ako oprávnená osoba s licenciou na zápis do tohto registra a v súčasnosti spravuje zápisy cca 60 firiem. Ide o ťažkú a najmä zodpovednú úlohu, nakoľko nesprávne určenie konečných užívateľov výhod môže viesť k strate či nevyplateniu zákazky, diskvalifikácii osôb na pozícii štatutárneho orgánu či pokutám v sume aj sto tisíc Eur. V neposlednom rade to môže dokonca viesť aj k trestnoprávnej zodpovednosti. Práve z toho dôvodu sa snažíme pracovať mimoriadne zodpovedne a precízne, čo v nemalej miere zaťažuje aj klienta, nakoľko od neho požadujeme veľké penzum podkladov a informácii. To je však nevyhnutné na ochranu klienta a takýto prístup je naozaj skutočnou pridanou hodnotou pre klienta. Tú si klient spravidla uvedomuje až v štádiu preverovania zápisov, resp. pojednávania na súde. Zrejme sa nevyhneme náznakom a pokusom, kedy sa v rámci konkurenčného boja budú podávať podnety na preverenie skutočných KÚV. Ozvite sa nám a radi Vám vysvetlíme dôvody prečo je dôležité nielen byť v RPVS zapísaný, ale omnoho dôležitejšie je aj ako prebiehal proces identifikácie samotného KÚV, aby ste neboli v budúcnosti zraniteľní a nehrozili Vám vyššie uvedené riziká. 
 6.  Akvizície, predaj (kúpa) firmy, transakčné poradenstvo: V prípade ak sa Vám darí a uvažujete nad kúpou inej (partnerskej, konkurenčnej či firmy doplňujúcej Vaše portfólio produktov) existujúcej firmy vieme pre Vás zabezpečiť právny audit danej spoločnosti, a vôbec Vás zastupovať pri bezpečnej kúpe takejto spoločnosti. Naopak, ak už máte dôchodkový vek, máte viacero firiem a niektorým z nich sa už nechcete venovať - vieme vám v spolupráci s našim účtovnými a obchodnými partnermi venujúcimi sa tejto agende pomôcť s úspešným predajom tejto firmy. 
 7. Registrácia ochrannej známkyAk ste pri zakladaní a rozbehu firmy nemysleli na ochranu Vášho duševného vlastníctva prostredníctvom ochrannej známky, tak Vám odporúčame urobiť tak čo najskôr. Vysvetlíme Vám ako Vás dokáže minimálna investícia do ochrannej známky v desiatkach Eur / ročne ochrániť pred konkurenciou a poradíme Vám ktorá z možností národná ochranná známka, ochranná známka EÚ či medzinárodná ochranná známka je pre Vás tá najlepšia. Samozrejme následne zabezpečíme jej registráciu tak, aby od Vás vyžadovala minimum času a energie - tak ako je to u nás zvykom. 

Prečo využiť služby našej Advokátskej kancelárie:

 • Máme oprávnenie na poskytovanie právnych služieb- nič neriskujete - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné opletačky s políciou, ktoré hrozia klientom "subjektov z internetu", ktoré na poskytovanie právnych služieb za odmenu nemajú oprávnenie.
 • Spájame právo, ekonomiku a dane - Z praxe vieme, že pohľad právnika, účtovníka a daňového poradcu môže byť diametrálne odlišný. Spolupracujeme s účtovníkmi a daňovými poradcami aby sme pre vás - našich klientov navrhli riešenia, ktoré sú najlepšou kombináciou všetkých týchto pohľadov. 
 • Myslíme za vás a v zmluvách riešime aj budúce možné scénáre vývoja
 • Venujeme sa len pohľadávkam, ktoré majú zmysel 
 • Máme vysokú úspešnosť pri mimosúdnom vymáhaní
 • Zápisy do RPVS vykonáme zodpovedne a na najvyššej odbornej úrovni. Pri určení konečného užívateľa sledujeme širšie súvislosti a chránime vás do budúcna. V tejto súvislosti odporúčame prezrieť si našu prácu v podobe verifikačných dokumentov na internete.
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame v našich priestoroch.
 • Konzultácie a pomoc aj na diaľku - aj keď preferujeme osobné stretnutia vieme poskytnúť väčšinu služieb aj na diaľku s využitím moderných technológií. 
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.

Kontaktný formulár

V prípade ak máte záujem o konzultáciu k službám uvedeným vyššie prosím napíšte nám. Ideálne ak napíšete čo presne máte záujem riešiť a preferovaný čas kontaktu a telefónne číslo. Následne Vás bude kontaktovať advokát s relevantnou praxou v danej oblasti.