V prípade ak podnikáte pod osobitým označením, pod ktorým vás vaši zákazníci dobre poznajú alebo ste si vytvorili označenie, ktoré ešte len budete používať na označenie Vašich služieb alebo tovarov, nepodceňte právnu ochranu tohto označenia. V súčasnosti je možné čiastočne financovať registráciu európskej ochrannej známky prostredníctvom fondu – SME Fund 2022 vytvoreného Úradom Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).


Aká je výška refundácie a kedy o ňu možno požiadať?

Fond bol vytvorený za účelom finančnej podpory malých a stredných podnikateľov v EÚ v súvislosti s ochranou ich práv duševného vlastníctva. Podnikatelia môžu požiadať o poukazy na čiastočnú refundáciu nákladov – náhrada poplatku za prihlášku ochrannej známky, dodatočných poplatkov za ďalšiu triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na úrovni EÚ vo výške 75%.


Žiadosť možno podať v čase od 10.1.2022 do 16.12.2022.


Pri založení fondu bola doň vložená určitá fixná suma finančných prostriedkov, z ktorých sú náhrady podnikateľom vyplácané. Pri čerpaní prostriedkov z fondu nie sú doň nové prostriedky dopĺňané, čo znamená, že v prípade ak by sa z fondu vyčerpali vložené finančné prostriedky skôr ako uplynie lehota, do kedy možno o príspevok žiadať (16.12.2022), nebudú ďalšie príspevky už vyplácané. 


Príklad: Ak by ste si registrovali ochrannú Európskej únie a registrovali by ste ju pre 1 zápisnú triedu, za predmetnú registráciu sa platí poplatok vo výške 850€. Z fondu EU Vám následne po zaregistrovaní ochrannej známky bude preplatených 75% z už zaplateného poplatku, čo predstavuje sumu 637,50€. v prípade ak by ste ochrannú známku registrovali pre viacero zápisných tried, platí s za druhú zápisnú triedu navyše poplatok 50€ a poplatok 150€ za každú zápisnú triedu nad počet 3 vrátane. Ak by ste registrovali ochrannú známku EU pre 3 zápisné triedy, poplatok za zápis by bol vo výške 1.050€ z čoho by vám bolo preplatených 787,50€.


Bližšie informácie čo je zápisná trieda a ako sa registruje ochranná známa nájdete aj v našom článku.

Kto môže požiadať o príspevok?

Žiadosť môže podať osoba, ktorá spĺňa kritéria malého alebo stredného podniku uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  

 

Ako prebieha prideľovanie príspevku?

V prvom kroku je potrebné požiadať úrad o schválenie príspevku. Následne po potvrdení, že príspevok je schválený je potrebné podať prihlášku na registráciu Vašej ochrannej známky. Po podaní prihlášky vám bude vygenerovaný poplatok na úhradu, ktorý musíte uhradiť aby sa vôbec registračný proces začal. Následne po uplynutí lehôt na zverejnenie prihlášky, pričom počas predmetnej lehoty voči registrácii nepodá žiadna osoba námietky, EUIPO ochrannú známku zaregistruje. Po zaregistrovaní ochrannej známky môže byť príspevok z fondu vyplatený.

Viac informácii nájdete aj na stránke EUIPO v časti otázky a odpovede.

Mám záujem o službu registrácie ochrannej známy

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Prečo využiť naše služby pri registrácii ochrannej známky

 • V predmetnej problematike poskytujeme informácie aj médiám - napríklad v článku týždenníka TREND
 • Na poskytovanie právnych služieb máme oprávnenie - nič neriskujete - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné opletačky s políciou", ktoré hrozia klientom "subjektov z internetu, ktoré na poskytovanie právnych služieb za odmenu nemajú oprávnenie.
 • Máme skúsenosti a prax vo veciach registrácie ochranných známok
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame v našich priestoroch.
 • Konzultácie a pomoc aj na diaľku - aj keď preferujeme osobné stretnutia vieme poskytnúť väčšinu služieb aj na diaľku s využitím moderných technológií. 
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.
< >

Čo o nás hovoria naši klienti

všetky referencie


všetky referencie

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE