Obchodujete s verejným sektorom ? Čerpáte dotácie, resp. finančné prostriedky z verejného sektora ? Kupujete majetok, či práva (napr. užívacie titulom nájmu) od mesta, obce, štátu ? A to všetko s hodnotou nad 100 000 Eur ? Ak áno, tak je potrebné aby ste sa, resp. Vašu firmu zapísali do registra partnerov verejného sektora.

Podstatou registra partnerov verejného sektora je odhalenie osôb, „ktoré stoja“ za firmami obchodujúcimi s verejným sektorom (odhalenie tzv. konečných užívateľov výhod). Za toto „odhalenie“ znáša zodpovednosť nielen samotný účastník obchodu s verejným sektorom (partner verejného sektora), ale aj jeho štatutárny orgán a oprávnená osoba (advokát), ktorá uskutočňuje zápis do registra. V zmysle zákona sa všetci partneri verejného sektora musia zapísať do RPVS.  

11 článkov k téme RPVS na našom blogu

Cena za zápis do registra RPVS závisí od náročnosti

 • Cena za zápis do registra partnerov verejného sektora je závislá od vlastníckej štruktúry a individuálnej náročnosti vášho prípadu 
 • Cena za zápis do registra RPVS a poskytovanie služby oprávnenej osoby začína na sume 397€
 • V zložitejších prípadoch kedy je potrebné rozkrývať viacero vlastníckych vrstiev sú ceny zodpovedajúce náročnosti a pohybujú sa vo vyšších čiastkach.

Zaujíma vás cena za zápis do registra RPVS ?

Máte otázky ohľadom zápisu do RPVS? Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0238 102 974 alebo prostredníctvom emailu: info@maronekpartners.sk

Partner verejného sektora - kto ním je

 • Dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • Ten, kto získava peniaze z rozpočtov, eurofondy, investičné stimuly alebo peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb, 
 • Ten kto prijíma majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne (napr. kúpa nehnuteľnosti od obce)
 • Ten, kto nadobúda pohľadávku voči „verejnému sektoru“ 
 • Ten, kto získava peniaze od zdravotnej poisťovne
 • Ten, kto získava peniaze od PPA v segmente poľnohospodárstva
 • Zdravotná poisťovňa
 • Držiteľ banského či geologického oprávnenia
 • Držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike
 • Veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. EUR a chce sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa
 • Správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky

Ako celý proces prebieha:

 1. Ozvete sa nám cez kontaktný formulár a na základe zložitosti vášho prípadu vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku 
 2. Vyžiadame si podklady potrebné k určeniu konečného užívateľa výhod 
 3. Po odbržaní podkladov vypracujeme potrebné dokumenty a dohodneme si termín osobného stretnutia 
 4. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie alebo prídeme do sídla vašej firmy - osobné stretnutie s advokátom je podmienkou korektnej verifikácie 
 5. Zabezpečíme zápis vašej firmy do registra partnerov verejného sektora RPVS
< >

Čo o nás hovoria naši klienti

všetky referencie


všetky referencie

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE

Mám záujem o zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS a prípravu cenovej ponuky

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.