Likvidácia firmy je optimálnym riešením ako ukončiť podnikanie pre spoločnosti, ktorých majetok prevyšuje záväzky. Zároveň je však potrebné doplniť, že likvidácia firmy je odborne právne/účtovne ako aj administratívne náročný proces. Likvidácia firmy si vyžaduje prípravu 2 mimoriadnych účtovných závierok, zverejnenia v Obchodnom vestníku (vstup do likvidácie, oznámenie o skončení likvidácie, oznámenie o schválení dokumentov k skončeniu likvidácie), uloženie základného zoznamu majetku a pohľadávok do zbierky listín a samozrejme elektronické podanie návrhu na zápis likvidácie a návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Na problematiku zániku obchodných spoločností sa špecializujeme už od roku 2011 čoho dôkazujem je viac ako 300 úspešne ukonečných likvidácií firiem. Konateľ našej kancelárie p. JUDr. Marônek získal titul doktora práv práve z problematiky zrušenia a zániku obchodných spoločností. 

Likvidácia firmy stojí 697€ a je v nej zahrnuté

 • Konzultácia s právnikom v našej spoločnosti
 • Príprava dokumentov k zrušeniu spoločnosti a k jej vstupu do likvidácie
 • Zápis likvidácie do obchodného registra vrátane súdneho poplatku
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra
 • Zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie spolu s výzvou na prihlásenie pohľadávok v Obchodnom vestníku a úhrada poplatku
 • Uloženie základného zoznamu majetku a pohľadávok do zbierky listín (základný zoznam majetku pripravujeme na základe Vami poskytnutých údajov z účtovníctva)
 • Príprava konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a rozhodnutia o schválení dokumentov k skončeniu likvidácie
 • Zverejnenie oznámenia o skončení likvidácie a o schválení dokumentov k skončeniu likvidácie v Obchodnom vestníku a úhrada poplatku
 • Vypracovanie a podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní výmazu spoločnosti z obchodného registra

Extra poplatky, ktoré nie sú zahrnuté v našej službe: 

 • Preddavok na likvidáciu vo výške 1500€ (preddavok Vám bude vydaný z notárskej úschovy po skončení likvidácie, pokiaľ ste likvidátorom spoločnosti - zvyčajne konateľ je ustanovený za likvidátora)
 • Odmena notára za notársku úschovu vo výške cca 30€ 

Máte záujem o likvidáciu vašej firmy ?

Prečo využiť služby našej Advokátskej kancelárie

 • Máme oprávnenie na likvidácie firiem - nič neriskujete - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné opletačky s políciou, ktoré hrozia klientom "subjektov z internetu", ktoré na poskytovanie právnych služieb za odmenu nemajú oprávnenie.
 • Máme bohatú prax a skúsenosti - zabezpečili sme úspešné likvidácie už viac ako 300 firiem. Využitím nášho know how pomôžeme ukončiť podnikanie aj vám. 
 • Ušetríte vám množstvo času a energie - ako vidíte vyššie, zlikvidovať firmu je omnoho náročnejšie ako ju založiť. Ide o zdĺhavý a náročný proces, ktorý si vyžaduje odbornosť, sledovanie mnohých lehôť, komunikáciu s mnohými úradmi. Od tohto všetkého vás oslobodíme
 • Pomôžeme vám aj s účtovnou stránkou likvidácie - Ak nemáte účtovníka, resp. nevie dodať požadované podklady - vieme ho pre vás za extra poplatky zabezpečiť. 
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame v našich priestoroch.
 • Konzultácie a pomoc aj na diaľku - aj keď preferujeme osobné stretnutia vieme poskytnúť väčšinu služieb aj na diaľku s využitím moderných technológií. 
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.
 • Vzdelávame začínajúcich podnikateľov a zdieľame naše vedomosti - Pravidelne sa vyjadrujeme pre rôzne média - Hospodárske noviny, RTVS, TREND, TA3, Zisk Manažment, ktoré isto uznáte oslovujú len expertov v danej oblasti.  Zároveň sme pre vás pripravili sériu ebookov s hodnotnými radami pre začínajúcich podnikateľov - jedným z nich je práve ebook likvidácia firmy v 7 krokoch. 

Naše odporúčanie: 

Ak vlastníte čistú firmu nešpekulujte, firmu legálne vymažte z obchodného registra prostredníctvom likvidácie a budete môcť pokojne spávať. Nereagujte na "lákavé ponuky" zlúčení v priebehu pár dní či hodín. Nikdy neviete s akými firmami vašu firmu "sprostredkovatelia tejto služby" zlúčia a s kým budete v budúcnosti spájaný.

Postupnosť likvidácie firmy - trvá min. 6 mesiacov

 1. Prejavíte záujem o naše služby - kontaktný formulár alebo telefonicky na tel. čísle:  0238 102 974
 2. Konzultácia - zodpovieme všetky vaše otázky spojené s likvidáciou firmy
 3. Zaslanie potrebných údajov - odovzdáte nám údaje potrebné k príprave dokumentov
 4. Podpis dokumentov - po obdržaní podkladov zabezpečíme príprave dokumenty, ktoré podpíšete buď v sídle našej firmy pred notárom alebo na základe inštrukcií v mieste vášho bydliska a úhrada faktúry
 5. Zápis vstupu likvidácie do obchodného registra
 6. Podanie mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie na daňový úrad (lehota na jej podanie je trojmesačná odo dňa vstupu do likvidácie)
 7. Zverejnenie vstupu firmy do likvidácie v Obchodnom vestníku
 8. Uloženie základného zoznamu majetku a pohľadávok do zbierky listín
 9. Príprava dokumentov k skončeniu likvidácie (mimoriadna účtovná závierka, konečná správa likvidátora, návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku)
 10. Zverejnenie oznámenia o skončení likvidácie v Obchodnom vestníku
 11. Schválenie dokumentov k skončeniu likvidácie a zverejnenie oznámenia o tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku
 12. Podanie mimoriadnej účtovnej závierky k skončeniu likvidácie na daňový úrad
 13. Podanie návrhu na výmaz firmy spolu s prílohami do OR
 14. Výmaz z obchodného registra 
< >

Klienti o nás hovoria

všetky referencie


všetky referencie

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE

Máte otázky k službe Likvidácia firmy?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0238 102 974 alebo prostredníctvom emailu: info@maronekpartners.sk

Mám záujem o likvidáciu firmy za súčasných výhodných podmienok

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.