Likvidácia firmy je optimálnym riešením ako ukončiť podnikanie pre spoločnosti, ktorých majetok prevyšuje záväzky. Zároveň je však potrebné doplniť, že likvidácia firmy je odborne právne/účtovne ako i administratívne náročný proces - veď posúďte sami. Likvidácia firmy si vyžaduje prípravu 2 účtovných závierok, elektronickú komunikáciu, vyžiadanie a prevzatie súhlasov s výmazom firmy od daňového úradu, colného úradu a mesta resp. mestskej časti, zverejnenie vstupu firmy do likvidácie v Obchodnom vestníku, a samozrejme podanie 2 návrhov a prípravu príloh potrebných k realizácií 2 zápisov do obchodného registra.

Proces likvidácie firmy bude od 1. októbra 2020 ešte komplikovanejší, dlhší a finančne náročnejší. Spoločnosti budú musieť zaplatiť nielen preddavok za likvidáciu vo výške 1500 Eur, ale aj odmenu za ďalšie úkony likvidátora a vypracovanie dokumentácie. Malé spoločnosti pravdepodobne nebudú schopné financovať takýto finančne náročný proces. Preto, ak plánujete ukončiť podnikanie - vstup do likvidácie neodkladajte. Likvidácie, v ktorých sa likvidátor zapíše do obchodného registra do 30. septembra 2020, budú dokončené podľa doterajšej právnej úpravy a aj za finančných podmienok uvedených nižšie. 

Čo všetko sa zmení sí môžete pozrieť v článku: 

Od 1.10.2020 bude likvidácia násobne drahšia, komplikovanejšia a môže trvať aj dlhší čas

Likvidácia firmy stojí 597€ a je v nej zahrnuté

 • Konzultácia s právnikom v našej spoločnosti
 • Spísanie zápisnice o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie
 • Zápis likvidácie do obchodného registra vrátane súdneho poplatku
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra
 • Komunikácia s Obchodným vestníkom a úhrada poplatkov
 • Príprava konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie
 • Spracovanie návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
 • Spísanie zápisnice o schválení konečnej správy likvidátora, účtovnej závierky a rozdelení likvidačného zostatku
 • Vyžiadanie a prevzatie súhlasov od správcov daní (daňový úrad, obec, colný úrad) a úhrady príslušných poplatkov
 • Vypracovanie a podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní výmazu spoločnosti z obchodného registra
 • Úspora 33 € na súdnom poplatku. Ten je štandardne vo výške 66 €. Vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok znižuje na polovicu, teda na 33 €
 • Nižšie dane: Vystavenie koncovej faktúry, o ktorú sa zníži likvidačný zostatok

Máte záujem o likvidáciu vašej firmy za súčasných výhodnejších podmienok? Nečakajte

Prečo využiť služby našej Advokátskej kancelárie

 • Máme oprávnenie na likvidácie firiem - nič neriskujete - ako advokátska kancelária máme samozrejme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné opletačky s políciou, ktoré hrozia klientom "subjektov z internetu", ktoré na poskytovanie právnych služieb za odmenu nemajú oprávnenie.
 • Máme bohatú prax a skúsenosti - zabezpečili sme úspešné likvidácie už viac ako 100 firiem. Využitím nášho know how pomôžeme ukončiť podnikanie aj vám. 
 • Ušetríte vám množstvo času a energie - ako vidíte vyššie, zlikvidovať firmu je omnoho náročnejšie ako ju založiť. Ide o zdĺhavý a náročný proces, ktorý si vyžaduje odbornosť, sledovanie mnohých lehôť, komunikáciu s mnohými úradmi. Od tohto všetkého vás oslobodíme
 • Pomôžeme vám aj s účtovnou stránkou likvidácie - Ak nemáte účtovníka, resp. nevie dodať požadované podklady - vieme ho pre vás za extra poplatky zabezpečiť. 
 • Osobné stretnutia a konzultácie v príjemnom prostredí - sídlime v Bratislave Ružinove, kde vás radi privítame v našich priestoroch.
 • Konzultácie a pomoc aj na diaľku - aj keď preferujeme osobné stretnutia vieme poskytnúť väčšinu služieb aj na diaľku s využitím moderných technológií. 
 • Nič neriskujete - sme poistení na 1 500 000€ - ako advokátska kancelária sme samozrejme poistení na škody spôsobené pri výkone povolania. Od roku 2010 sme však túto poistku ešte nemuseli využiť, čo tiež dokazuje precíznosť a kvalitu nami odvedenej práce.
 • Vzdelávame začínajúcich podnikateľov a zdieľame naše vedomosti - Pravidelne sa vyjadrujeme pre rôzne média - Hospodárske noviny, RTVS, TREND, TA3, Zisk Manažment, ktoré isto uznáte oslovujú len expertov v danej oblasti.  Zároveň sme pre vás pripravili sériu ebookov s hodnotnými radami pre začínajúcich podnikateľov - jedným z nich je práve ebook likvidácia firmy v 7 krokoch. 

Naše odporúčanie: 

Ak vlastníte čistú firmu nešpekulujte, firmu legálne vymažte z obchodného registra prostredníctvom likvidácie a budete môcť pokojne spávať. Nereagujte na "lákavé ponuky" zlúčení v priebehu pár dní či hodín. Nikdy neviete s akými firmami vašu firmu "sprostredkovatelia tejto služby" zlúčia a s kým budete v budúcnosti spájaný.

Problematike zániku obchodných spoločností sa venujeme na najvyššej profesionálnej a odbornej úrovni od roku 2011. Dôkazom toho je viac ako 100 úspešne vymazaných firiem prostredníctvom legálnej likvidácie. Zároveň aj aktívne publikujeme k tejto téme mnoho článkov v Hodposárskych novinách či iných médiach. Navyše hlavný partner našej advokátskej kancelárie, JUDr. Ján Marônek získal ako málokto na Slovensku titul doktora práv z problematiky zrušenia a zániku obchodných spoločností. Ak oslovíte nás, máte teda istotu, že oslovíte odborníkov a že celý proces likvidácie spoločnosti prebehne ako má.

Postupnosť likvidácie firmy - trvá cca 4 - 6 mesiacov

 1. Prejavíte záujem o naše služby - kontaktný formulár alebo telefonicky na tel. čísle:  0238 102 974
 2. Konzultácia - zodpovieme všetky vaše otázky spojené s likvidáciou firmy
 3. Začiatok spolupráce + úhrada faktúry 
 4. Odovzdáte nám podklady - prepošlete resp. odovzdáte nám údaje potrebné k príprave dokumentov + mimoriadnú účtovnú závierku (môžeme dať pripraviť aj my našim partnerom za extra poplatok)
 5. Podpis dokumentov - po obdržaní podkladov zabezpečíme príprave dokumenty, ktoré podpíšete buď v sídle našej firmy pred notárom alebo na základe inštrukcií v mieste vášho bydliska. 
 6. Zápis vstupu likvidácie do OR
 7. Zverejnenie vstupu firmy do likvidácie v obchodnom vestníku
 8. Vyžiadanie súhlasov - DÚ, mesto/mestká časť, colný úrad
 9. Príprava účtovnej závierky- pred výmazom firmy z OR - môžeme dať pripraviť aj my za extra poplatok
 10. Podanie návrhu na výmaz firmy spolu s prílohami do OR
 11. Likvidácia firmy a jej výmaz z obchodného registra 
< >

Klienti o nás hovoria

všetky referencie


všetky referencie

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE

Máte otázky k službe Likvidácia firmy?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0238 102 974 alebo prostredníctvom emailu: info@maronekpartners.sk

Mám záujem o likvidáciu firmy za súčasných výhodných podmienok

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.