Plánované zmeny pri predaj poľnohospodárskej pôdy

13. September 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo návrh úpravy predaja poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu, ktorý je momentálne v štádiu medzirezortného pripomienkovania a preto výsledná podoba novely ešte nie je známa.

Na otázky redakcie Hospodárskych novín odpovedá JUDr. Ján Marônek v článku autora Juraja Pivarči v článku s názvom: Predaj agropôdy prejde zmenami.

Celý článok nájdete na stránke: https://hnonline.sk/