Domáce studne a odber vody

2. November 2020

Na otázky v súvislosti s poplatkami za zriadenie studne a jej dodatočnou legalizáciou odpovedá JUDr. Marônek  pre redakciu Hospodárskych novín v článku Odber vody vám musia povoliť úrady. 

Celý článok si môžete prečítať aj na stránke https://hnonline.sk/


Otázky, na ktoré odpovedal JUDr. Marônek z našej kancelárie 

Koľko zaplatím, ak sa rozhodnem pre výstavbu domovej studne?


V prvom rade budete hradiť správny poplatok 30 eur pri povolení na výstavbu studne. Ďalej je potrebné požiadať príslušný obecný úrad o povolenie na odber podzemných vôd, ktoré musí byť vydané najneskôr so stavebným povolením. Okrem poplatku pri podaní žiadosti treba pamätať na to, že list vlastníctva musí byť použiteľný na právne účely, a na pošte sa za to platí 7,90 eura. Za každú kópiu katastrálnej mapy zaplatíte osem eur. Za projektovú dokumentáciu zaplatíte okolo päť eur za každý zdokumentovaný štvorcový meter. Za vyjadrenie o podzemných vedeniach sa platí približne 14 až 40 eur. Hydrogeologický posudok stojí odhadom 150 eur. Náklady na vydanie stavebného povolenia na studňu s čerpadlom teda môžu byť približne 225 eur. Ak je však potrebné vydať aj nové právoplatné územné rozhodnutie, celkové náklady sa ešte môžu zvýšiť.

Kúpil som dom so studňou, ktorá bola vykopaná bez povolenia. Ako sa dá dodatočne zlegalizovať čierna stavba?

Stavba studne sa dá dodatočne zlegalizovať pomocou dodatočného povolenia vodnej stavby. Príslušný orgán by mal nariadiť vlastníkovi odstránenie nepovolenej stavby. Neurobí tak, iba ak dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom. Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez povolenia alebo v rozpore s ním, vyzve vlastníka, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami. Ide hlavne o zámery územného plánovania a osobitné predpisy. Ak sa s výstavbou studne začalo bez stavebného povolenia, ktoré už neskôr bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe podkladov predložených v stavebnom konaní. Odpoveď pripravená v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach

Máte právne otázky ohľadom zriadenia studne či jej dodatočnej legalizácie?

Využite právne služby našej kancelárie a pridajte sa k stovkám spokojných klientov, ktorí využili naše služby.