Zmena pozemku na stavebný pozemok

20. December 2021

Pri plánovanej výstavbe rodinného domu môžu záujemcovia o výstavbu zistiť, že pozemok, na ktorom chcú stavať, je evidovaný ako poľnohospodárska pôda a na takej nie je možné za bežných okolností realizovať výstavbu nehnuteľnosti. Za poľnohospodársku pôdu sa považujú pozemky evidované ako: orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Pre zmenu poľnohospodárskej pôdy na stavebný pozemok musí záujemca absolvovať pomerne komplikovaný administratívny proces. 

Na otázky redakcie Hospodárskych novín odpovedá JUDr. Marônek v článku s názvom "Ako zmeniť pozemok na stavebný" autora Juraj Pivarči

Celý článok nájdete aj na stránke: https://hnonline.sk/prakticke-...