Tento príspevok pojednáva o zrušení firmy bez dlhov. Ak máte firmu, ktorej dlhy prevyšujú jej majetok, tak musíte podať návrh na konkurz v zákonom stanovej lehote. Ak splníte podmienky, tak najlepšou voľbou je malý konkurz. V súčasnosti neexistuje rozumná cesta ako vymazať firmu bez dlhov z obchodného registra. Aj samotná likvidácia firmy nemá v súčasnosti reálny význam. Poslednou novelou sa likvidácia ešte viac skomplikovala a stala pre bežného malého podnikateľa finančne nedostupnou. 

Likvidácia má slúžiť na ukončenie podnikania firiem bez dlhov

Podľa zákona má likvidácia slúžiť na finálne ukončenie podnikania spoločnosti, ktorej ostane po ukončení podnikania zvyškový majetok. Ten sa má rozdeliť medzi jej spoločníkov a spoločnosť vymazať z Obchodného registra. Likvidátorom firmy môže byť aj štatutárny orgán spoločnosti. 

V praxi sa majetok firmy mohol spotrebovať či rozdeliť medzi spoločníkov ešte pred likvidáciou. Do likvidácie tak už vstupovala firma bez majetku a celú mašinériu likvidácie bolo nutné podstúpiť len z dôvodu konečného výmazu firmy z Obchodného registra. Samozrejme, takto mohli postupovať len firmy, ktoré nemali veriteľov. To je však drvivá väčšina prípadov. V praxi, ak by bol nejaký veriteľ, tak sa jeho pohľadávka uspokojí ešte pred vstupom spoločnosti do likvidácie. Ak by bolo veriteľov viac a ich pohľadávky presiahnu hodnotu majetku firmy, tak je tu na mieste vyhlásenie konkurzu. 

Vysporiadavanie majetku počas likvidácie

Ak by sa mal majetok firmy vysporiadať v procese likvidácie, tak je to pre bežného malého podnikateľa neúnosné, nakoľko ide o náklady v tisíckach eur. Účtovník musí zaznamenávať účtovne pohyby v čase počas likvidácie. Likvidátor, spravidla právnik sa zasa musí vysporiadať so speňažením majetku. Je pri tom irelevantné že tento majetok má síce hodnotu 100 Eur, ale náklady na túto mašinériu presahujú tisíce eur. Podľa našej právnej úpravy (na rozdiel od českej kde je takáto možnosť výslovne uvedená) dokonca zostatkový majetok nemožno rozdeliť medzi spoločníkov, ale ten sa musí speňažiť a výťažok z predaja, teda peniaze rozdeliť medzi spoločníkov. Aký to má zmysel, keď vo firme ostalo pár stoličiek, stôl a iný drobný majetok ? Pripomínam, že sa jedná o firmu bez dlhov, nikomu teda podnikateľ nič nedlží, neostane po ňom hromada dlhov. 

Vysporiadanie majetku v praxi - do likvidácie vstupovala už pripravená spoločnosť

Formálna mašinéria likvidačného procesu je odstrašujúca. Preto si to prax vyriešila po svojom, a to tak, že do likvidácie vstupovala už pripravená spoločnosť. Inak povedané, neformálna, skutočná likvidácia sa uskutočnila vlastnými silami majiteľa firmy ešte pred vstupom spoločnosti do formálnej likvidácie. V procese formálnej likvidácie išlo len o podpis formálnej dokumentácie potrebnej na výmaz firmy z Obchodného registra. Išlo o výrazne zjednodušenie procesu výmazu firmy z obchodného registra bez dlhov. Neformálnu, skutočnú likvidáciu, teda vysporiadanie majetku si vedel urobiť sám majiteľ so svojím účtovníkom a ušetriť tak nemalé peniaze. Formálnu dokumentáciu k výmazu ako aj samotný výmaz mu už na finále pripravil právnik. Prax si teda našla rozumnú a legálnu cestu ako ukončiť podnikanie za rozumné peniaze.

Likvidácia firiem po novele a povinnosť skladať preddavok 1500 Eur

Momentálne však prax dostala od MS SR facku v podobe novelizácie mašinérie likvidačného procesu. Táto mašinéria sa ešte viac skomplikovala a predražila. Skladanie preddavku vo výške 1500 Eur na účet notára, likvidáciu ako proces výmazu firmy z Obchodného registra, v praxi úplne pochovalo. Ak sa predtým likvidácia uskutočnila, hoc len formálne, tak v súčasnosti po novele, sa nebude uskutočňovať ani  len formálne. 

MS SR chcelo vyčistiť obchodný register od spiacich neaktívnych firiem. To sú spravidla tie, ktoré nepodnikajú, nemajú majetok ani dlhy. Sú v akomsi spiacom móde, kedy je pre ich majiteľov pohodlnejšie raz do roka podať daňové priznanie. Tento problém sa paradoxne stal vypuklejším po zrušené daňových licencií. Tie motivovali podnikateľov vymazávať firmy z obchodného registra, lebo inak by ich za držanie v obchodnom registri platili dane. Bolo to krásna ukážka toho ako daňová reforma, ktorá mala úplne iný cieľ zvýšila výmaz spiacich firiem z Obchodného registra. MS SR tento efekt zrejme nezaznamenalo, ale prax áno. Nebolo treba novelizovať, len mať dotyk s praxou, prehľad a analyzovať súvislosti. Samozrejme, cestou nie je opätovné zavedenie daňových licencií. 

Je potrebné vytvoriť nový jednoduchý proces výmazu firiem bez dlhov a majetku

Cestou je vytvorenie nového procesu výmazu firiem z Obchodného registra tých firiem, ktoré nemajú žiadne dlhy a ani majetok. Týka sa to práve tých spiacich firiem, ktoré zahlcujú Obchodný register. Tento proces ich výmazu by mal byť úplne nezávislý od likvidácie. Tá by sa mala týkať len živých podnikov, kde treba ukončiť zmluvné vzťahy. Samozrejme, pre firmy s dlhmi tu máme konkurz.
MS SR má v pláne transformovať právo obchodných spoločností, preto apelujem aj na vyriešenie tohto problému.