V „čítaniach“ v NRSR sa objavila novela Obchodného zákonníka. Tá ma za cieľ najmä vyčistiť Obchodný register od nefunkčných spoločnosti. Taktiež registrové konanie má prejsť na plnú elektronickú komunikáciu. V tomto článku uvažujem o príčinách zahltenia obchodného registra nefunkčnými spoločnosťami a pripájam  názor na to ako tento stav zlepšiť. Záverom pripájam odporúčanie: Ak máte záujem o likvidáciu vašej neaktívnej firmy a jej výmaz z OR konajte obratom a nečakajte na účinnosť novely a skomplikovanie, predĺženie a predradženie celého procesu. 

Čo prinesie eventuálna novela Obchodného zákonníka

V „čítaniach“ v NRSR sa objavila novela Obchodného zákonníka. Tá ma za cieľ najmä vyčistiťObchodný register od nefunkčných spoločnosti. Taktiež registrové konanie má prejsť na plnú elektronickú komunikáciu. Nebude už možné komunikovať, a vôbec podávať návrhy na zápis do obchodného registra inak ako elektronicky. Tieto aspekty nijak nezaťažia súčasnú prax. Vo väčšej miere sa už s obchodným registrom komunikuje elektronicky. Predpokladám, že všetci „profesisti“ komunikujú elektronicky, nakoľko tak šetria svojim klientom súdny poplatky vo výške 50%. 

Väčšiu administratívu môže novela priniesť napr. pri povinnosti osvedčovať súhlas so zriadením sídla spoločnosti. Na prvý pohľad sa zdá, že nejde o výrazné zaťaženie, keďže ide v praxi o jeden podpis navyše pred notárom. Avšak tento podpis bude musieť absolvovať vlastník nehnuteľnosti, ktorý udeľuje súhlas a nie čo ten spoločnosť zakladá. V skratke treba „nútiť“ tretiu osobu mimo zakladateľov spoločnosti, aby navštívila notára, či matriku.

Tip na článok: Likvidácia firmy a jej výmaz z obchodného registra v roku 2019

Ako zbaviť obchodný register nefunkčných spiacich firiem

Výmaz neaktívnych spoločností, tzv. schránok bez života a vôbec majetku, záväzkov, pohľadávok je zrejme jednou z najväčších a systémových zmien, ktoré sa dotknú podnikateľského života, obchodného registra vôbec. Už dlhšiu dobu sa apeluje na uľahčenie procesu zrušenia spoločnosti. Založenie firmy je pomerne jednoduché a krátke. O zrušení spoločnosti platí presne opak. Preto mnoho podnikateľov radšej svoju schránku nechalo zapísanú v obchodnom registri a podávalo každoročné nulovú daňové priznania, ako keby mali podstupovať komplikovaný proces likvidácie firmy. Samozrejme, bavíme sa o korektných firmách, ktoré nemajú žiadne dlhy. Len uviazli v sieti obchodného registra, nakoľko pre ich majiteľov je to jednoduchšia cesta. To bola príčina nasýtenia obchodného registra takýmito schránkami. 

Riešením je nájdenie jednoduchšieho, menej formálneho spôsobu zrušenia takýchto spoločností. To nám za splnenia určitých kritérií umožňuje novela. Problém vidím však v tom, že tento jednoduchší spôsob sa týka len starých, nedokončených likvidácii. 

Už dnes je likvidácia firmy komplikovaný proces, ktorý trvá viac ako 5 mesiacov a vyžaduje si prípravu viacerých účtovných závierok, podanie viacerých nárvhov do obchodného registra či vyžiadanie potvrdení od viacerých úradov. A tento proces sa ešte skomplikuje, preto ak máte záujem korektne ukončiť vaše podnikanie - neváhajte a ozvite sa nám pred účinnosťou novely. 

Článok - likvidácia firmy v roku 2019 - ako postupovať

Likvidácia firmy bude v roku 2020 komplikovanejšia

Na rozdiel od nedokončených likvidácií, ktoré sa môžu za určitých podmienok zjednodušiť na nové likvidácie sú dokonca nadstavené ešte tvrdšie podmienky. Inak povedané, register si dočasne vyčistíme od schránok, avšak neriešime ich opätovný výskyt, či nárast v obchodnom registri. Dôvodom je, že sme nenašli jednoduchý spôsob zrušenia aj pre tzv. budúce schránky, resp. neaktívne spoločnosti. Čiže, odstránili sme následok, ale nie príčinu. Rast takýchto schránok je daný dobou, mnohí podnikajú cez viaceré spoločnosti, nakoľko každý projekt viažu na jednu účelovú spoločnosť. Ďalej napr. mnohí sú „zamestnaní“ napríklad cez eseročky. Pretože sa im to oplatí viac. Taká je súčasná doba. A keď sa zmení životná situácia, spoločnosť je zbytočná. Stáva sa z nej schránka uviaznutá v registri, lebo jej zrušenie je komplikované. 

Register si dočasne vyčistíme od schránok, avšak neriešime ich opätovný výskyt, či nárast v obchodnom registri. Dôvodom je, že sme nenašli jednoduchý spôsob zrušenia aj pre tzv. budúce schránky, resp. neaktívne spoločnosti. Čiže, odstránili sme následok, ale nie príčinu.

Novela nezabráni pribúdaniu nových spiacich firiem v registri

Novela vôbec nereflektuje tento stav, na obchodné spoločnosti sa prizerá ako na „mantru“, teda spoločnosť = stroje, budovy, zamestnanci. Na spoločnosť sa dá však pozrieť aj inou optikou a to spoločnosť = jeden človek pracujúci za počítačom. Záverom sme sa dostali do štádia, že po novele, aj takéto spoločnosti o jednej osobe za počítačom, budú musieť podstupovať komplikovaný proces likvidácie ako „veľké firmy s veľkou prevádzkou“ (tak to platilo aj doteraz, avšak bude aj po novele, čo je ale škoda). Oproti súčasnému stavu sa bude musieť uskutočňovať notárska úschova za zloženie preddavku na likvidáciu, teda klient navyše zaplatí veľké peniaze na poplatkoch a bude musieť navštíviť notára. Klient musí zložiť preddavok. 

Dovoľujem si tvrdiť, že toto bude práve príčina toho, že malé firmy bez života, majetku, dlhov, a z dôvodu súčasnej doby ich nebude málo (nehovoriac o znížení dani z príjmov na 15%), opätovne uviaznu v obchodom registri. Veď kto by podstupoval takýto komplikovaný proces so svojou "mini firmou", ktorú už z dôvodu zmeny životnej situácie či naplnenia projektu nepotrebuje ? Navyše si dovoľujem tvrdiť, že takýchto mini firiem je oproti klasicky ponímaním firmám v registri viac

Riešenie - právo sa musí prispôsobiť vývoju spoločnosti

Na obchodné spoločnosti vrátane eseročky sa treba pozerať súčasnou optikou. V minulosti boli ponímané ako tzv. podniky pre väčší biznis či podnikanie. Malé veci keď tak robili živnostníci. Teraz je takýto pohľad už prekonaný. Právna úprava by mala reflektovať tento spoločenský jav. Vývoj sa právu neprispôsobí. Právo sa musí prispôsobiť vývoju. Nepozerajme sa na ta túto problematiku skostnatelo, očami minulých generácii. Vývoj, zmena je všade okolo nás a na to by mala reflektovať aj právna úprava. Niekedy nie je nevyhnutné meniť hneď „paragrafy“, stačí sa na problém pozrieť z nadhľadu, v širších súvislostiach a prispôsobiť tomu aj výklad práva.

Vývoj sa právu neprispôsobí. Právo sa musí prispôsobiť vývoju. JUDr. Ján Marônek

Ukončenie podnikania - nechajte si poradiť správny spôsob

Pri ukončení podnikania je najnáročnejšie určiť vhodný spôsob ukončenia. Na každú firmu je vhodný iný spôsob - konkurz, likvidácia, ex - offo, fúzia. Odporučíme vám vhodný spôsob a následne ho pre Vás aj zabezpečíme.