Aké druhy ochranných známok poznáme plus príklady

14. November 2018
Ochranné známky

Ochranná známka môže byť slovná, kombinovaná, prípadne aj zvuková. Zároveň sa ochranné známky delia na národné, ochranné známky EÚ a medzinárodné. V tomto článku sa dozviete hlavné výhody registrácie ochrannej známky, aké základné druhy ochranných známok poznáme a ktorá ochranná známka je pre vás vhodná. 

Hlavné výhody registrácie ochrannej známky

 1. Chráni hodnotu vašej značky 
 2. Vytvára majetok firmy
 3. Definuje vaše práva 
 4. Predchádza falšovaniu originálnych značiek, služieb, produktov
 5. Jasne definuje pre spotrebiteľa rozdiel medzi originálom a napodobeninou 
 6. Zvyšuje image značky 

Aké druhy ochranných známok poznáme

Pri otázke aké druhy ochranných známok poznáme si musíme dať pozor, či máme záujem registrovať slovenskú - národnú ochrannú známku alebo máme záujem o ochrannú známku EÚ. Úrad priemysleného vlastníctva slovenskej republiky totiž akceptuje len ochranné známky, ktoré sú vizuálne vnímateľné a ich znázornenie je grafické. Naopak pri registrácií ochrannej známky EÚ máte na výber omnoho širšie portfólio ochranných známok. 

Druhy národných - slovenských ochranných známok 

 • Slovná v bežnom písme alebo v priloženej úprave
 • Obrazová
 • Kombinovaná 
 • Trojrozmerná 

Zároveň máte na výber či máte záujem o registráciu čiernobielej alebo farebnej varianty. Pri výbere farebnej varianty je potrebné doplniť použité farby. 

Druhy ochránných známok EÚ 

 • Slovná známka
 • Obrazová známka
 • Obrazová známka obsahujúca slovné prvky
 • Priestorová ochranná známka
 • Priestorová ochranná známka obsahujúca slovné prvky
 • Pozičná známka
 • Ochranná známka vzoru
 • Jednofarebná známka
 • Známka s kombináciou farieb
 • Zvuková známka
 • Pohybová známka
 • Multimediálna známka 
 • Holografická známka - ide o novú kategóriu ochranných známok, ktorú je možné registrovať od 1.10.2017

Príklady ochranných známok

Slovná ochranná známka 

Slovná ochranná známka je vyjadrená výhradne slovami alebo písmenami, číslicami, inými štandardnými typografickými znakmi alebo ich kombináciami, ktoré je možné napísať.

Získanie slovnej ochrannej známky je najnáročnejšie, na druhej strane jej ochrana má najväčší rozsah. 

Príklady slovných ochranných známok sú napr. názvy významných značiek či produktov, prípadne ich slogany. 

adidas, philips, volvo,  herbalife, just do it /slogan firmy Nike/. 

Obrazová ochranná známka 

Ide o ochrannú známku, v prípade ktorej sa používajú neštandardné znaky, štylizácia alebo vzhľad, alebo grafická vlastnosť či farba vrátane známok, ktoré sú zložené výhradne z obrazových prvkov.

Typickými obrázkovými ochrannými známkami sú logá firiem alebo obrázky produktov. 

Kombinovaná ochranná známka 

Kombinovaná ochranná známka je kombináciou slovnej a obrazovej ochrannej známky. Ide napr. o kombináciu loga a sprievodného textu. Loga, ktoré obsahuje písmená či číslice. 

Trojrozmená ochranná známka 

Priestorovú - trojrozmernú známku tvorí trojrozmerný tvar alebo ho zahŕňa. Môžu ju tvoriť nádoby, balenia, samotný výrobok alebo jeho vzhľad.

Akú ochrannú známku registrovať

To závisí od toho, či plánujete podnikať len na území v Slovenskej republike, alebo vaše produkty a služby plánujete poskytovať po celej EÚ. Často sa totiž stretávame s tým, že nás osloví klient s lokálnou pôsobnosťou a chce registrovať ochrannú známku EÚ čo je podľa nás zbytočné. Alebo naopak - klient, ktorý vyvíja aplikáciu, ktorá má za cieľ osloviť klientov po celej EÚ prípadne svete uvažuje len o registrácií národnej ochrannej známky, lebo napríklad o možnosti registrácie ochrannej známky EÚ ani netuší. 

Naše odporúčanie z praxe a s použitím "sedliackeho rozumu" : 

Ak pôsobíte na slovensku registrujte si národnú ochrannú známku 

Ak pôsobíte len lokálne na Slovensku bez tendencie a plánov rozširovať sa po celej EÚ - zaregistrujte si slovenskú národnú ochrannú známku. Je výrazne lacnejšia ako registrácia ochrannej známky EÚ. Registrácia národnej ochrannej známky cez našu advokátsku kanceláriu vás bude stáť len 397 €. Za túto sumu vás bude chrániť na území celej Slovenskej republiky - teda všade tam kde potrebujete. 

Ak plánujete pôsobiť v EÚ výhodné je registrovať si priamo ochrannú známku EÚ

Ak budujete značku oblečenia, vyvíjate aplikáciu, počítačový program, teda už od začiatku viete že vaša cieľová skupina je celá EÚ prípadne svet - zaregistrujte si priamo ochrannú známku EÚ. 


Prečo si priamo registrovať ochrannú známku EÚ :


 1. Podaním jednej žiadosti môžete registrovať vašu ochrannú známku pre všetky štáty EÚ 
 2. Úspešnou registráciou ochrannej známky EÚ máte vaše práva chránené automaticky vo všetkých štátoch EÚ
 3. Ak by ste si registrovali ochranné známky postupne - najskôr slovenskú, potom českú, maďarskú, atď - celý proces by ste museli absolvovať násobne-viac krát a zároveň cena by bola niekoľkonásobne vyššia ako registrácia ochrannej známky EÚ. 

Registrácia ochrannej známky EÚ cez našu advokátsku kanceláriu Vás bude chrániť vo všetkých štátoch EÚ za jednorázový poplatok len 1797 €. 

Registrovať slovnú alebo kombinovanú OZ

Ak má váš produkt, značka, výrobok jednoznačnú rozlišovaciu schopnosť - odporúčame vám registrovať slovnú ochrannú známku. Jej ochrana je jednoznačne najsilnejšia, no zároveň je jej registrácia aj najnáročnejšia. Práve z toho dôvodu je vhodné už pri výbere názvu spoločnosti, výrobku, názve aplikácie zvoliť taký názov - ktorý má jednoznačnú rozlišovaciu schopnosť. 

Ak ste už vytvorili vašu značku a vašu firmu verejnosť pozná - no pri výbere obchodného mena ste neuvažovali nad registráciou ochrannej známky a váš názov nemá jednoznačnú rozlišovaciu schopnosť - registrujte si aspoň kombinovanú ochrannú známku. Jej registrácia je jednoduchšia a poskytne vám dostatočnú ochranu. 

Registrácia ochrannej známky cez advokáta

Uvažujete nad registráciou ochrannej známky? Poradili sme a zabezpečili sme zápis už viac ako 100 ochranných známok a ochotne pomôžeme aj Vám. Ozvite sa