banner

Registrácia ochrannej známky

Obrázok sekcie

Inzeruje niekto na Váš brand a získava si tak Vašich klientov? Ochranná známka mu to znemožní. Pomôže Vám ochrániť i Váš web.

 

Registráciu ochranných známok žiaľ podnikatelia podceňujú a robia chybu

Registrácia ochranných známok, spisovanie licenčných zmlúv, doménové právo a právo ochranných známok sú činnosti, ktoré bežne poskytujeme našim klientom. Práve registrácia ochranných známok by si zo strany podnikateľov zaslúžila viac pozornosti. Prečo? 

Nedávno sme „mali na stole“ zaujímavý prípad. Išlo o „spor“ domény a ochrannej známky. Klient si registroval doménu, na ktorej „postavil“ e-shop. Neskôr ho kontaktoval majiteľ ochrannej známky (bola registrovaná skôr ako doména klienta), že chce od klienta doménu kúpiť. Klient doménu nechcel predať. Spor nastal v tom, či môže klient ďalej prevádzkovať svoj e-shop a predávať tovar na „svojej“ doméne, hoc na slovné označenie(text) domény je registrovaná ochranná známka inej osoby. Aké bolo riešenie? Vyberáme pár viet z nášho právneho stanoviska.

V prvom rade poukazujeme na tieto skutočnosti:

 1. Táto problematika spadá práve do okruhu tých problematík, kde existuje málo a v niektorých súdnych systémoch žiadne rozhodnutie. 
 2. Slovenská, európska aj medzinárodnoprávna úprava poskytuje ochranu len tým právam, ktoré vyplývajú z ochrannej známky.
 3. Práva vyplývajúce z registrovaných doménových mien nie sú nikde upravené. Preto vo väčšine prípadov môže dôjsť k situácii, kedy je daná pri ochrane práv prednosť práve právam vyplývajúcim z ochranných známok. To ale čiastočne neplatí pri doméne najvyššej úrovne „.eu“, ktorá je regulovaná právnymi predpismi EÚ a z jej registrácie vyplývajú určité práva. 

Pri posudzovaní rozporu „ochrannej známky“ a „registrovanej domény“ je nutné vždy prihliadať na tieto okolnosti:

 • hospodárske odvetvie, pre ktoré je ochranná známka registrovaná,
 • hospodárske odvetvie, ktoré je prezentované na registrovanej doméne.

Pri budovaní značky a registrácii domény si okamžite registrujte i ochrannú známku. Ak registráciu domény a ochrannej známky neurobíte súčasne, môžu pre vás nastať nepríjemné komplikácie a jedna z týchto možností: 

1.) Niekto si zaregistruje doménu s názvom, ktorý je už registrovaný ako ochranná známka

Tu je to jasné. Ak si niekto zaregistruje doménu, ktorej názov je totožný s registrovanou ochrannou známkou, a zároveň prostredníctvom nej bude poskytovať služby/tovary v rozsahu, pre ktoré bola registrovaná ochranná známka, tak v takom prípade ide o porušenie práv vyplývajúcich z ochrannej známky. Iné to však bude v prípade, ak si niekto zaregistruje doménu s názvom, ktorý síce koliduje s názvom registrovanej ochrannej známky, no bude prostredníctvom nej poskytovať služby/tovary, pre ktoré nie je registrovaná ochranná známka.

Napríklad: Existuje zaregistrovaná ochranná známka „ALLVIEW“, ktorá je registrovaná pre elektroniku, osvetľovanie a telekomunikácie. Ak si niekto zaregistruje „allview.sk“ a bude prostredníctvom nej ponúkať napríklad predaj okrasných rastlín, tak v takom prípade je jasné, že tým nezasahuje do práv vyplývajúcich z ochrannej známky, keďže pri odlišných hospodárskych činnostiach nemôže dôjsť medzi „priemernými spotrebiteľmi“ k zámene týchto subjektov a ich produkcie.

Takto isto to vyplýva aj z článku 5 ods. 1 smernice EP a RADY 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. Iné to však môže byť v situáciách tzv. všeobecne známych ochranných známok, ktoré sú každému známe, a teda sú v povedomí ľudí vryté ako označenia pre špecifický typ služieb (napr. Google, Microsoft, Volkswagen, a pod.). Tie požívajú všeobecnú ochranu, a teda nebude možné pod nimi ponúkať žiadny iný typ služieb/tovarov. 

2.) Niekto si zaregistruje doménu s názvom, ktorý bol až neskôr registrovaný ako ochranná známka

Táto otázka je sporná. Naše súdnictvo ju ešte neriešilo. České súdnictvo ju rieši v kontexte tzv. „dobrej viery“, že ak si ju subjekt zaregistroval nie preto, aby uškodil osobe, ktorá sa chystá registrovať ochrannú známku a profitovať z toho. To je už otázkou dokazovania.

Súd taktiež musí pri zisťovaní skutkového stavu prihliadať aj na iné okolnosti, resp. na široké spektrum otázok, ktoré s tým súvisia. Napríklad, že registrovaná doména je totožná s obchodným menom vlastníka tejto domény, ďalej že tento vlastník domény vyrába a predáva výrobky pod názvom totožným s názvom domény už dlhodobo, teda dlhšie, než subjekt, ktorý požíva práva z registrovanej ochrannej známky a pod.

Náš názor je ale taký, že ak existuje takáto doména, ktorá sa venuje napríklad predaju áut a neskôr si niekto názov tejto domény zaregistruje ako ochrannú známku tiež pre oblasť predaja áut, tak v takom prípade musí byť daná prednosť právam vyplývajúcim z ochrannej známky na úkor práv vyplývajúcich z registrovanej domény. V praxi to môže byť zneužité na konkurenčný boj. Ak má niekto „úspešnú doménu“, na ktorej je postavený web s množstvom vzhliadnutí (napr. aj e-shop), avšak nemá registrovanú ochrannú známku pre svoje odvetvie biznisu, tak konkurent si môže na predmetné slovné znenie domény registrovať ochrannú známku. Po jej registrácii môže takýto konkurent žiadať, aby na doméne (webe, e-shope) nebol realizovaný biznis podnikateľa, čiže eliminuje hlavnú zbraň konkurencie. Samozrejme, predmetné konanie by mohlo skončiť na súde. Dôkazné bremeno by však musel ustáť poctivý podnikateľ, ktorý by súdu musel preukázať nekalé konanie konkurenta. Preto odporúčame zároveň s registráciou domény registrovať aj ochrannú známku!

Ako dopadol náš prípad:

Keďže v našom prípade došlo k registrácii domény neskôr, než bola zaregistrovaná ochranná známka (dátum registrácie v európskom registri: 20.09.2010), ďalej, že náš klient predáva tie isté výrobky a tiež, že nepodniká pod obchodným menom totožným, resp. aspoň zameniteľným so znením domény, tak je nutné ustúpiť právam vyplývajúcim z registrovanej ochrannej známky. 

Zadosť týmto právam bude daná tým, že náš klient nebude na registrovanej doméne predávať výrobky, pre ktoré má iná spoločnosť registrovanú ochrannú známku. Klient si nakoniec zvolil stratégiu „vyčkávania“, teda stiahol obsah stránky, na ktorej nepropaguje tovar a služby, ktoré by konkurovali majiteľovi ochrannej známky. V konečnom dôsledku takto neporušuje práva majiteľa ochrannej známky, pretože samotná ochranná známka neudeľuje jej vlastníkovi právo vlastniť aj takú doménu. „Otvorený“ je teda predaj domény, ak nastane dohoda na cene, resp. aj „nájom, licencia“ domény majiteľovi ochrannej známky.

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam.

Registrácia ochrannej známky Vám zníži náklady na Google Adwords 

Stáva sa Vám, že na vašu vybudovanú značku inzeruje v Google Adwords lacnejšia konkurencia a snaží sa tak „pretiahnuť“ vašich klientov. Po registrácii ochrannej známky Vám táto starosť odpadne. Stačí o vlastníctve ochrannej známky informovať Google a preposlať potvrdenia. Na Vašu ochrannú známku totiž nemôže inzerovať nikto iný ako Vaša spoločnosť. Tým sa vyhnete tomuto nepríjemnému „plagiátorstvu“ na Vašom mene a značke. 

Cena za registráciu ochrannej známky

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa vám ozveme naspäť.

 

Ako prebieha registrácia ochrannej známky 

 1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne konzultácie. 
 2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na registráciu Vašej ochrannej známky. 
 3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme prípadne  i prítomnosť notára. Prípadne na diaľku – ak vám to bude viac vyhovovať. Ďalej sa už o nič nestaráte.
 4. Registrujeme Vašu ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR.
 5. Odovzdáme Vám všetky dokumenty .
 6. V prípade vášho záujmu Vám následne pomôžeme s prípravou zmluvnej dokumentácie či inými právnymi službami.

Mohlo by vás zaujímať

Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách