Štát odhaľuje vlastníkov firiem - odpovede pre TREND.sk

3. Október 2019

Už len tri mesiace

Pokiaľ si registračnú povinnosť nesplníte, prípadne uvediete nepravdivé údaje, hrozí vám pokuta až 3 310 eur. V obchodnom registri bolo k 18. septembru evidovaných takmer 42-tisíc firiem, ktoré majú zapísaného aspoň jedného konečného užívateľa výhod. Teoreticky registrové súdy môžu podľa štatistík rezortu spravodlivosti čakať ešte 310-tisíc žiadostí o takýto zápis, čo treba stihnúť do konca roka.

Všetky nové firmy musia od 1. novembra 2018 zapisovať do obchodného registra automaticky nielen spoločníkov či štatutárov, ale aj takzvaných konečných užívateľov výhod. Konečným užívateľom výhod je podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje firmu. Staršie firmy, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, to musia stihnúť do konca tohto roka.

„Firma, ktorá vzniká v súčasnosti, musí túto informáciu uviesť už pri svojom zápise do obchodného registra. Ak nesplní túto povinnosť do konca tohto roka, súd jej môže uložiť pokutu až do výšky 3 310 eur,“ hovorí pre TREND Pavol Ondek, poradca spoločnosti Grant Thornton. 

Narásť môžu ceny za služby

Nemálo firiem si túto záležitosť necháva na poslednú chvíľu, no mnohé už vedia, že času nie je nazvyš. „Začínajú si uvedomovať, že odkladanie tejto povinnosti nie je pre nich vhodným riešením. Predpokladám, že koncom roka narastú všeobecne na trhu ceny za túto službu, nakoľko táto agenda sa jednoducho nebude stíhať,“ upozorňuje advokát Ján Marônek z advokátskej kancelárie Marônek & Partners.

Odborné osoby ako napríklad advokáti majú koncom roka spravidla veľké objemy práce aj z iných agend. „Osobne si myslím, že istotne nemá konečného užívateľa výhod zapísaných viac ako polovica firiem evidovaných v obchodnom registri,“ dodáva J. Marônek.  Štát si vás preklepne

Údaje o konečných užívateľoch výhod sú dostupné pre štátom oprávnené osoby, napríklad polícia, prokuratúra, súdy, finančná správa a iné. Štátne orgány si tak môžu zistiť rôzne majetkové či personálne prepojenia.

„Napríklad, zjednodušene povedané, povinnosť transferovú dokumentáciu majú viesť firmy, ktoré medzi sebou obchodujú a sú prepojené. Pokiaľ doteraz daňový úrad nevedel zistiť prepojenie, pretože vlastník akciovej spoločnosti nebol nikde evidovaný, tak nový register mu prácu v tomto smere môže uľahčiť,“ spresňuje J. Marônek. 

Nie je register ako register

Podľa P. Ondeka je dôležité upozorniť, aby si firmy nemýlili zápis konečného užívateľa do Obchodného registra so zápisom konečného užívateľa do registra partnerov verejného sektora. „Rozdiel spočíva hlavne v tom, že do obchodného registra musia zapísať konečných užívateľov výhod všetky právnické osoby. Do Registra partnerov verejného sektora iba tie, ktoré obchodujú so subjektmi verejného sektora,“ objasňuje poradca.

Novinkou je, že ak je firma zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, nemusí zapisovať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Naopak to však neplatí.

Zdroj textu vyššie a celý článok si môžete prečítať na webstránke týždenníka TREND alebo v printovom špeciále TRENDU Malé a stredné podniky: 


https://www.etrend.sk/ekonomika/stat-odhali-vlastnikov-firiem-bez-registracie-vam-hrozi-pokuta.html