Okresný súd Bratislava I na základe rozhodnutia zo dňa 06. apríla 2021 povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Vyhovel tak jej návrhu na povolenie reštrukturalizácie, ktorý vyhodnotil ako dôvodný. Aké budú ďalšie kroky a čo musíte spraviť ak máte pohľadávku voči Arca Capital Slovakia, a.s. alebo niektorej z firiem za splatenie pohľadávok ktorých ACS ručí? Čítajte ďalej 

Povolenie reštrukturalizačného konania Arcy Capital Slovakia, a.s.

Okresný súd Bratislava I podrobne preskúmal obsahovú stránku návrhu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na povolenie jej reštrukturalizácie, ako aj obsahové ekonomické a právne náležitosti reštrukturalizačného posudku. Súd potvrdil výsledok reštrukturalizačného posudku, a to že reštrukturalizácia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je pre jej veriteľov omnoho výhodnejšia ako konkurz a schválil tak jej ďalšie napredovanie.

Uznesenie Okresného súdu Bratislava I o povolení reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bude v najbližších dňoch zverejnené vo verejne dostupnom Obchodnom vestníku na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.Odo dňa nasledujúceho po zverejnení rozhodnutia v Obchodnom vestníku začnú z právneho hľadiska platiť účinky reštrukturalizácie a veriteľom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. začne plynúť 30-dňová lehota na prihlasovanie ich pohľadávok.

Prihláška pohľadávky do reštrukturalizácie Arca Capital Slovakia, a.s

Majiteľ dlhopisu musí svoje právo vyplývajúce mu z dlhopisu prihlásiť tzv. prihláškou príslušnému správcovi. Ak tak majiteľ neurobí do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie a jej zverejnenia v OV, tak mu tento nárok zaniká. V skratke nebude uspokojený a to ani len z časti. Samozrejme, na zle prihlásenú pohľadávku alebo jej prihlásenie po lehote sa neprihladia. Majiteľova pohľadávka vyplývajúca z dlhopisu nebude tak zapísaná do tzv. zoznamu pohľadávok. To znamená, že nebude mať pozíciu veriteľa s hlasovacími právami vo vzťahu k Arce capital Slovakia, as.  S jeho pohľadávkou sa nebude počítať v rámci reštrukturalizačného ozdravného plánu. Tento plán schválený veriteľmi /majiteľmi dlhopisov/ a prijatý súdom vo finále určuje rozsah a čas uspokojenia nárokov jednotlivých veriteľov. 

Lehota na podanie prihlášky správcovi je 30 dní od povolenia reštrukturalizácie a jej zverejnenia v OV a je pre vás ako majiteľa dlhopisu v súčasnosti najdôležitejší termín. Ak v tejto lehote nepodáte prihlášku, alebo nebude podaná správne, tak o investíciu v Arce môžete prísť. 

Vlastníte dlhopis alebo zmenku Arcy ?

Naša advokátska kancelária Vám pomôže s jej prihlásením do reštrukturalizácie na základe podielovej odmeny z úspešne pre Vás získaných peňazí. Kontaktujte nás prosím, následne si vyžiadame podklady a navrhneme ďalší postup.

Ako Vám vieme pomôcť a aká je odmena za naše služby

S prihlasovaním prihlášok do reštrukturalizácie Arcy Capital Slovakia, a.s. a zastupovaním v tejto veci vám samozrejme radi pomôžeme. Už dnes sa na nás obracajú desiatky záujemcov.

Naša odmena je podielovou odmenou, teda % z reálne vymoženej sumy. Neplatíte žiadne iné poplatky a preddavky. V prípade záujmu sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť a my obratom individuálne posúdime Váš prípad a pošleme Vám podmienky spolupráce.

Ako prebieha spolupráca s nami :

  1. Ozvete sa nám cez kontaktný formulár alebo prostredníctvom e-mailu info@maronekpartners.sk resp. telefonicky na 0908 519 768 
  2. Na základe dodaných údajov spracujeme posúdenie bonity vašich dlhopisov, resp. pohľadávok z nich. Skrátka, individuálne posúdime Váš prípad.
  3. Obratom vám pošleme podmienky spolupráce, ako aj výšku odmeny za nami poskytnuté služby. Vopred neplatíte žiadne poplatky ani preddavky.  
  4. Podpíšete s nami zmluvu a udelíte nám splnomocnenie. Podpis je možné zabezpečiť i na diaľku, bez nutnosti osobnej návštevy. 
  5. Podáme prihlášku v reštrukturalizačnom konaní a zastúpime Vás v tejto veci.

Mám záujem o viac informácií a prípravu cenovej ponuky

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Ďalšie články z kategórie Arca - zmenky, dlhopisy, reštrukturalizácia, insolvenčné konanie

Ďalšie články z kategórie Arca - zmenky, dlhopisy, reštrukturalizácia, insolvenčné konanie