Investovali ste či už formou dlhopisu alebo zmenky do investičnej skupiny Arca Investments a.s, resp. niektorej z jej dcérskych spoločností ( Nova Green Finance a.s., Nova Real Estate Finance a.s., Arca Capital Funding a.s., prípadne Arca Capital Slovakia a.s.)? Potom sme tu pre Vás, aby sme vám pomohli získať späť aspoň čo najvyššiu možnú časť tejto investície. Formou podielovej odmeny z úspešne získaných peňazí spolupracujeme s desiatkami klientov a radi pomôžeme aj Vám. 

Aktuálizácia: Okresný súd Bratislava I povolil reštrukturalizáciu Arca Capital Slovakia, a.s. a od 13.4.2021 plynie 30-dňová lehota na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizačného konania. Poďme si vysvetliť ďalší postup, ako pracujeme a ako Vám vieme pomôcť.  

Súd povolil reštrukturalizáciu Arca Capital Slovakia a.s. a začala plynúť lehota na prihlasovanie pohľadávok

Okresný súd Bratislava I rozhodnutím zo dňa 6.4.2021 povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a toto rozhodnutie bolo zverejnené v obchodnom vestníku dňa 12.4.2021. Z toho vyplýva že od 13.4.2021 plynie 30-dňová lehota na prihlásenie pohľadávok u správcu reštrukturalizácie. 

Majiteľ dlhopisu si musí svoje právo vyplývajúce mu z dlhopisu prihlásiť tzv. prihláškou príslušnému správcovi. Ak tak majiteľ neurobí v stanovenej lehote, tak mu tento nárok zaniká. V skratke nebude uspokojený a to ani len z časti. Samozrejme, na zle prihlásenú pohľadávku alebo jej prihlásenie po lehote sa neprihladia. Majiteľova pohľadávka vyplývajúca z dlhopisu nebude tak zapísaná do tzv. zoznamu pohľadávok. To znamená, že nebude mať pozíciu veriteľa s hlasovacími právami vo vzťahu k Arce Capital Slovakia, as.  S jeho pohľadávkou sa nebude počítať v rámci reštrukturalizačného ozdravného plánu. Tento plán schválený veriteľmi /majiteľmi dlhopisov/ a prijatý súdom vo finále určuje rozsah a čas uspokojenia nárokov jednotlivých veriteľov. 

Najdôležitejšia informácia pre vás - majiteľov dlhopisov je nasledovná. Súd povolil reštrukturalizáciu a od 13.4.2021 plynie 30-dňová lehota na prihlásenie pohľadávok. Ak si v tejto lehote neprihlásite svoju pohľadávku u príslušného správcu reštrukturalizácie môžete o všetky svoje investície prísť. 

Ako Vám dokáže pomôcť naša advokátska kancelária

Zastupujeme desiatky majiteľov dlhopisov a zmeniek a s rastúcim počtom klientov so spoločným cieľom porastie aj Vaša šanca na získanie čo najväčšej časti Vašej investície späť.  

 • Prihlásime Vašu pohľadávku do reštrukturalizácie správne a včas 
 • Budeme komunikovať so správcom reštrukturalizácie a bojovať za čo najvyššie uspokojenie Vašej pohľadávky ( máme na tom záujem, nakoľko naša jediná odmena je závislá na tom koľko peňazí dokážeme pre vás získať späť )

Máte záujem o pomoc skúsených právnikov ?

Pomôžeme vám získať z Arcy späť čo najviac peňazí. Sme vám k dispozícii na tel. čísle 0908519768 alebo prostredníctvom emailu: info@maronekpartners.sk Kontaktovať nás je správne rozhodnutie. 

Ako celý proces prebieha:

 1. Ozvete sa nám cez kontaktný formulár alebo prostredníctvom e-mailu info@maronekpartners.sk resp. telefonicky na 0908 519 768 
 2. Na základe dodaných údajov spracujeme posúdenie bonity vašich dlhopisov, resp. pohľadávok z nich. Skrátka, individuálne posúdime Váš prípad.
 3. Obratom vám pošleme podmienky spolupráce, ako aj výšku odmeny za nami poskytnuté služby. Tá sa orientačne môže pohybovať na úrovni od 4 do 7 % z reálne vymoženej sumy. Vopred neplatíte žiadne poplatky ani preddavky.  
 4. Podpíšete s nami zmluvu a udelíte nám splnomocnenie. Podpis je možné zabezpečiť i na diaľku, bez nutnosti osobnej návštevy. 
 5. Podáme prihlášku v reštrukturalizačnom konaní a zastúpime Vás v tejto veci.
< >

Čo o nás hovoria naši klienti

všetky referencie


všetky referencie

Vybrané referencie

VŠETKY REFERENCIE

Marônek&Partners v médiách

 • Finweb
 • Plus 7 dní
 • TA3
 • Hospodárske noviny
 • Trend
 • RTVS
VŠETKY PUBLIKÁCIE

Mám záujem o CP pre zastupovanie v konaní Arcy

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.