Investovali ste do dlhopisov Arca Capital Slovakia 2020, do dlhopisov Nova Green Finance alebo dlhopisov Nova Real Estate Finance od finančnej skupiny Arca? Nižšie v článku nájdete odpovede na 7 najčastejších otázok majiteľov dlhopisov. Odpovede sú aktuálne k dátumu 21.3.2021 a odpovedá na ne advokát JUDr. Ján Marônek 

1. Aký je súčasný stav vo veci reštrukturalizácie Arcy a vyplatenia dlhopisov?

Dňa 1.3.2021 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené uznesenie súdu o začatí reštrukturalizačného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Súd by mal do 30 dní rozhodnúť, či reštrukturalizáciu povolí alebo konanie zastaví. Až po povolení reštrukturalizácie plynie 30 dňová lehota na podanie prihlášky pohľadávky do konania.

2. Čo treba robiť, ak už súd začal reštrukturalizačné konanie ?

Ešte nie je povolená reštrukturalizácia, ale treba byť už pripravený. Po tom čo sú reštrukturalizáciu povolí budú mať majitelia dlhopisov 30 dní na podanie prihlášok do zoznamu pohľadávok do reštrukturalizačného konania. 

3. Čo sa stane, ak nestihnem podať prihlášku, alebo nebude podaná správne ?

V tomto prípade nemusí byť zaradená do tzv. zoznamu pohľadávok. Skrátka, klient stratí v praxi právo na uspokojenie z reštrukturalizácie.

Lehota na podanie prihlášky správcovi je 30 dní od povolenia reštrukturalizácie a je pre vás ako majiteľa dlhopisu v súčasnosti najdôležitejší termín. Ak v tejto lehote nepodáte prihlášku, alebo nebude podaná správne, tak o investíciu v Arce môžete prísť. 

4. Čo sa stane, ak prihláška bude podaná včas a riadne ?

Pohľadávka majiteľa dlhopisu bude zaradená do tzv. zoznamu pohľadávok. Skrátka, v reštrukturalizácii sa budú uspokojovať tí, čo budú v tomto zozname. Zároveň, samozrejme každý bude môcť hlasovať, či súhlasí s predloženým zámerom ozdravenia ACS. To je však ešte predbežné, keďže zatiaľ reštrukturalizácie nebola ešte súdom povolená. 

5. Aké druhy dlhopisov boli vydávané skupinou Arca ?

Samotnou Arca Capital Slovakia, ktorá je v konaní, boli vydávané dlhopisy Arca Capital Slovakia 2020. Tieto dlhopisy boli splatné v auguste 2020 aj s kupónom, ročným úrokovým výnosom. Dcérske spoločnosti Arca Capital Slovaka a.s. (teda nie ona samotná) emitovali dlhopisy Nova Real Estate Finance a Nova Green Finance. Tie budú splatvné v období 2021 až 2028. Hoc ich neemitovala samotná Arca Capital Slovakia, a.s., tá však ručí za ich splatenie. Do reštrukturalizačného konania teda treba prihlásiť aj tieto dlhopisy, inak by sa mohlo stratiť zabezpečenie, skrátka by sa mohla znížiť ich vymožiteľnosť. 

Vlastníte dlhopis Arca Capital Slovakia 2020, NREF, NGF ?

Naša advokátska kancelária Vám pomôže s jeho prihlásením do reštrukturalizácie na základe podielovej odmeny z úspešne pre Vás získaných peňazí. 

6. Aké je odporúčanie pre majiteľov dlhopisov od Arcy ?

V prvom rade im odporúčam, aby boli v strehu a hlavne už začali pripravovať dokumentáciu súvisiacu s ich dlhopismi. Oslovovali advokátov za účelom právnej pomoci pri podaní ich prihlášky. Jednoducho aby boli pripravení, nakoľko po povolení reštrukturalizácie bude len 30 dní na podanie prihlášky. Sú to tisíce veriteľov, tisíce pohľadávok, budú to náročné dni pre majiteľov dlhopisov a ich advokátov, preto odporúčam prípravu „ na moment, keď to vypukne“. 

7. Aké dokumenty si majú majitelia dlhopisov pripraviť?

Majitelia dlhopisov by si mali pripraviť najmä : 

  • komisionársku zmluvu
  • pokyn na obstaranie kúpy dlhopisu
  • oznámenie o vykonaní pokynu
  • výpis zo zoznamu majiteľov dlhopisov
  • potvrdenie banky, resp. výpis z účtu, z ktorého bude vyplývať odoslanie peňazí za účelom kúpy dlhopisu,..

8. Vie majiteľom dlhopisov pomôcť aj advokátska kancelária Marônek & Partners ?

S prihlasovaním prihlášok do reštrukturalizácie Arcy Capital Slovakia, a.s. a zastupovaním v tejto veci klientom samozrejme radi pomôžeme. Už dnes sme zmluvne dohodnutí na spolupráci s desiatkami klientov. Naša odmena je podielovou odmenou, teda % z reálne vymoženej sumy.  Klienti u nás neplatia žiadne iné poplatky a preddavky. V prípade záujmu sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť. 

9. Ako prebieha spolupráca s využitím našich služieb:

  1. Ozvete sa nám cez kontaktný formulár alebo prostredníctvom e-mailu info@maronekpartners.sk resp. telefonicky na 0908 519 768 
  2. Na základe dodaných údajov spracujeme posúdenie bonity vašich dlhopisov, resp. pohľadávok z nich. Skrátka, individuálne posúdime Váš prípad.
  3. Obratom vám pošleme podmienky spolupráce, ako aj výšku odmeny za nami poskytnuté služby. Vopred neplatíte žiadne poplatky ani preddavky.  
  4. Podpíšete s nami zmluvu a udelíte nám splnomocnenie. Podpis je možné zabezpečiť i na diaľku, bez nutnosti osobnej návštevy. 
  5. Podáme prihlášku v reštrukturalizačnom konaní a zastúpime Vás v tejto veci.

Mám záujem o viac informácií a prípravu cenovej ponuky

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Ďalšie články z kategórie Arca - zmenky, dlhopisy, reštrukturalizácia, insolvenčné konanie

Ďalšie články z kategórie Arca - zmenky, dlhopisy, reštrukturalizácia, insolvenčné konanie