Registrácia ochrannej známky bude chrániť vašu značku a firmu

4. Apríl 2019

Hovoria vám niečo značky ako Adidas, Nike, Facebook, Apple, či BMW? Všetky tieto svetoznáme spoločnosti si chránia svoje exkluzívne podnikanie pomocou ochrannej známky. Aj keď vy pri podnikaní možno neplánujete urobiť dieru do sveta, v každom prípade by ste sa mali dobre chrániť pred konkurenciou.

Text nižšie bol uvedený v printovej verzií manažérskeho mesačníka Zisk Manažment 3/2019 a práve naša kancelária zodpovedala redaktorke jej otázky k ochranným známkam. 

Registrujte si ochrannú známku 

Predstavte si, že založíte zaujímavý e-shop, venujete pár rokov jeho rozbiehaniu, postupne si získavate dôveru vašich klientov i obchodných partnerov. Vtom sa však na trhu objaví niekto, kto vyrába podobný produkt, s podobným názvom, prípadne použije vaše logo v inej farbe. A problém je na svete... Navyše ak si váš „konkurent“ zaregistruje vaše produkty, logo i názov ako svoju ochrannú známku. Škoda, že ste tento krok neurobili ako prví...

Preto ak uvažujete nad podnikaním alebo už takto fungujete dlhšie, mali by ste sa zamyslieť nad tým, ako svoj biznis ochrániť pred potenciálnou konkurenciou, ktorá nemusí mať vždy poctivé úmysly. V tomto prostredí totiž fungujú aj subjekty, ktoré podľa slov Jána Marônka, advokáta z Advokátskej kancelárie Marônek & Partners, parazitujú z dobrého mena už etablovaných firiem. „Určite odporúčam uvažovať nad registráciou ochrannej známky v prípade, ak plánujete vybudovať vlastnú značku ‚od nuly‘, alebo ste na tom popri svojom biznise v minulosti pozabudli a uvedomili si, že ide o dôležitú vec.“ Jednoducho povedané, pre značku s rastúcou popularitou je ochrana čoraz dôležitejšia, inak jej môžu hroziť straty v miliónoch eur.

Všetko si vopred poriadne premyslite

Zaregistrovaním ochrannej známky pre svoj názov alebo logo, zaručíte pre svoju značku ochranu voči jej zneužitiu iným subjektom na trhu v súvislosti s ponukou rovnakých alebo podobných tovarov a služieb. Čo pre to musíte urobiť? Ak ešte len s biznisom začínate, ideálne je túto otázku riešiť ešte predtým, ako vstúpite na trh, prípadne si založíte firmu. „Ako ochrannú známku môžete registrovať napríklad vaše obchodné meno, logo, slogan či konkrétne názvy výrobku. Základom je tiež správne označovať tovary a služby, ktoré budete ponúkať,“ spresňuje Ján Marônek.

Ideálne podľa neho je, ak ako názov vašej firmy zvolíte úplne unikátne spojenie slov, písma a grafiky – jednoducho neznáme slovo – a z tohto spojenia slov následne vytvoríte značku (Adidas, Nike, Volvo, Audi, Eset…). Pred registráciou si teda ujasnite, aké konkrétne označenie budete chcieť registrovať – či pôjde o slovné označenie, grafické, kombinované či iné. „Častou chybou je, že začínajúci podnikatelia volia obchodné mená obsahujúce spojenia, pri ktorých je následne náročné určiť a obstáť rozlišovaciu spôsobilosť – minimálne pri snahe o registráciu slovnej ochrannej známky. Použijú ako časť obchodného mena všeobecné pojmy ako napríklad biznis, auto, property, rent, reality a podobne,“ radí advokát kancelárie Marônek & Partners, ktorá sa špecializuje aj na poradenstvo v oblasti výberu vhodnej ochrannej známky.

Kvalitná príprava pred prihlásením uľahčí celé konanie

Ochranu značky primárne rieši Úrad priemyselného vlastníctva. Zvyčajne býva náročnejší postup pred podaním prihlášky ochrannej známky, konštatuje Ján Marônek. „Pred jej podaním je potrebné vykonať dostatočne širokú rešerš a vybrať si správne označenie ochrannej známky, ktoré bude mať dostatočnú rozlišovaciu schopnosť. Úrad tiež bude od vás požadovať informácie o tom, aký druh ochrannej známky chcete registrovať, v akej forme a o ochranu akých tovarov a služieb máte záujem.“ Napríklad ak predávate autá, nemá pre vás zmysel registrovať sa pre oblasť výroby cukroviniek... Všetko si treba vopred premyslieť... Berte tiež do úvahy, že počet registrovaných tried zvyšuje poplatky spojené s registráciou ochrannej známky. Celé konanie nasleduje až po podaní prihlášky. Čím kvalitnejšie sa naň vopred pripravíte, tým viac minimalizujete riziko prípadných komplikácií. Ak v konaní žiadne nezrovnalosti nenastanú, úrad od vás už v priebehu konania nič vyžadovať nebude. Preto si radšej dopredu upravte názov vašej firmy, doménu či firemnú identitu a hladko si zaregistrujte ochrannú známku, ako by ste mali mať podobný názov ako vaša konkurencia a strácali ste energiu v súdnym sporoch.

Tip redakcie: Na čo sa oplatí dať si v praxi pozor

 • Ochrannú známku si môže registrovať aj ten, kto nepodniká. Pozor si však dajte na paragraf 34 zákona o ochranných známkach (č. 506/2009 Z. z.), podľa ktorého vám úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na Slovensku nebude skutočne používaná v spojení so zapísanými tovarmi alebo službami, a to nepretržite najmenej po dobu 5 rokov.
 • Pre subjekty, ktoré poskytujú tovary a služby v rámci viacerých krajín Európskej únie (EÚ), štandardne viac ako troch, je výhodnejšie podať rovno prihlášku Ochrannej známky EÚ. Tá vám poskytuje ochranu na celom území EÚ, pričom ju zastrešuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Rôzne typy ochranných známok

Ochranná známka zvyčajne môže byť slovná, obrazová, priestorová, holografická, zvuková, pozičná, pohybová, multimediálna, ale aj iná. Náš trh nie je z tohto pohľadu odlišný od toho európskeho. V každom prípade však myslite na jej dostatočnú rozlišovaciu schopnosť a jedinečnosť. Musí byť originálna a hlavne odlíšiteľná od iných.

Radi by ste si napríklad registrovali viac ochranných známok? Podľa Jána Marônka to nie je žiadny problém, všetko však treba vopred individuálne posúdiť. „Pokiaľ si registrujete značku, najlepšie bude zvoliť slovnú ochrannú známku, ktorá chráni vaše označenie v najširšej miere.“

Najviac sa v praxi používajú slovné, obrazové a kombinované ochranné známky. Väčšinou však malí podnikatelia na začiatku podnikania riešia iné výzvy a nie to, či v budúcnosti bude možné registrovať sa na tento účel. „Vtedy prichádza na rad obrazová ochranná známka, prípadne kombinovaná, ktorej grafická časť môže pomôcť slovnému prvku k vyššej rozlišovacej schopnosti,“ dodáva Ján Marônek. Veľké spoločnosti v zahraničí, ako napríklad Apple, registrujú napríklad aj priestorové ochranné známky rozmiestnenia nábytku v priestoroch predajne alebo zvučku ako zvukovú ochrannú známku. Otázkou zostáva, aké nové druhy ochranných známok ešte vzniknú v budúcnosti a čo si vyžiada prax.

Zneužívanie vašich práv môžete nahlásiť

Obávate sa, že by napríklad vašu ochrannú známku niekto časom mohol zneužiť? Ako vlastník ochrannej známky máte podľa slov advokáta výlučné právo používať ju v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná. „Bez vášho výslovného súhlasu nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať dané označenie na podobné tovary a služby. Pokiaľ by to iný subjekt na trhu nerešpektoval, máte právo ho na túto skutočnosť upozorniť a stanoviť lehoty, dokedy má so zásahmi prestať. Ak sa tak nestane, môžete podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým môže súd uložiť povinnosť zdržať sa zásahov do práv vyplývajúcich z ochrannej známky až do rozhodnutia o podanej žalobe veci samej alebo môžete ihneď podať žalobu vo veci samej,“ radí Ján Marônek. Predmetom dokazovania bude napríklad existencia vašej ochrannej známky, podobnosť tovarov a služieb, podobnosť ochrannej známky či neexistencia licencie na použitie.

Vyvarujte sa zbytočných chýb v biznise

Najväčšou chybou, ktorú v biznise môžete urobiť, je neregistrovať si žiadnu ochrannú známku. Môžete sa tak dostať do nepríjemných situácií, ktoré budete musieť následne riešiť. V advokátskej kancelárii Marônek & Partners sa stretli napríklad s prípadom, kedy dobre etablovaná a roky fungujúca firma zabudla na tento krok. Jej bývalý zamestnanec jej chcel značku „ukradnúť‘ a podal prihlášku na značku bývalého zamestnávateľa. Ďalší prípad z praxe je, keď sa bývalí spoločníci v úspešnej firme rozdelili. Obaja chceli aj naďalej podnikať pod tou istou značkou a odídený spoločník podal prihlášku ochrannej známky. Neregistrovanie ochrannej známky na názov, logo firmy či produkty môže byť problémom aj pri predaji firmy. Nemusí celý obchod prekaziť, ale výrazne znižuje hodnotu firmy samotnej. A, prirodzene, nestačí len mať ochrannú známku, ale ju aj brániť, monitorovať trh a strážiť si, či do vašich práv niekto nezasahuje.

Tip redakcie: Čo si treba vopred zvážiť pri ochranných známkach:

 • Zamyslite sa nad tým, aké má vaša firma ambície. Ide o startup s rozpočtom v stotisícoch či miliónoch eur, alebo ide o otvorenie kaviarne, optiky či predajne v menšom meste.
 • Pri startupoch a veľkých projektoch je určite nevyhnutné uvažovať nad registráciou ochrannej známky okamžite po založení firmy, náklady na jej registráciu sú v porovnaní s celkovými nákladmi projektu zanedbateľné.
 • Pri projektoch s plánovanou pôsobnosťou po celej Európe či svete by som určite odporúčal registráciu európskej ochrannej známky, prípadne medzinárodných ochranných známok.
 • Menší podnikatelia, ktorí otvárajú svoju prvú predajňu či prevádzku sa nad ochrannou známkou hneď po založení firmy zamýšľajú skôr výnimočne.
 • Najvyšší čas na jej registráciu však určite je, keď vám prevádzka funguje, šíri sa dobré meno o vami dodávanej kvalite, prípadne uvažujete nad otvorením ďalších prevádzok či pobočiek.
 • Najvyšší čas na jej registráciu však určite je, keď vám prevádzka funguje, šíri sa dobré meno o vami dodávanej, prípadne uvažujete nad otvorením ďalších prevádzok či pobočiek.

Zápis ochrannej známky cez AK Marônek

V prípade záujmu vám vieme poradiť a kompletne zabezpčiť všetky služby spojené s registráciou vašej ochrannej známky. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa vám ozveme naspäť.

 

 
 

Ako registrovať ochrannú známku v 7 krokoch 

 1. Výber ochrannej známky

Pokiaľ podáte prihlášku na registráciu ochrannej známky, ktorá má slabú rozlišovaciu spôsobilosť, prípadne vznikne pochybnosť, že zasahuje do práv inej staršej ochrannej známky, musíte svoj zápis obhájiť. Aby ste predišli zaslaniu námietky od predchádzajúceho vlastníka alebo zamietnutiu vašej prihlášky, vyberte si správnu ochrannú známku s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou.

 1. Rešerš už zapísaných ochranných známok

Pred registráciou si preverte, či niekto iný nemá podobnú ochrannú známku už registrovanú, prípadne či si niekto nepodal prihlášku podobnej ochrannej známky už v minulosti. Preto ak svoju značku ešte len tvoríte, vopred si upravte logo alebo obchodné meno tak, aby nedošlo ku kolízii s už zapísanou staršou ochrannou známkou.  

 1. Podanie prihlášky na zápis ochrannej známky

Slovenskú národnú ochrannú známku môžete registrovať cez portál slovensko.sk, kde sa prihlásite. Cez Úrad priemyselného vlastníctva SR sa dostanete k službe Prihlasovanie ochranných známok. Vo formulári treba uviesť najmä druh ochrannej známky, jej znenie, vyhotovenie, údaje prihlasovateľa, uviesť zápisné triedy a zoznam tovarov a služieb k príslušnej triede. Po odoslaní prihlášky čakáte na doručenie platobných údajov.

 1. Zaplatenie správneho poplatku

Úhrada správneho poplatku je možná spolu s prihláškou alebo na základe doručenej výzvy. Správny poplatok za podanie prihlášky predstavuje sumu 166 eur (poplatok zahŕňa len zápis do troch tried tovarov alebo služieb). Ak chcete zapísať pre viac ako tri triedy tovarov a služieb, poplatok sa za každú ďalšiu triedu navýši o 17 eur.  Pokiaľ podáte prihlášku elektronicky cez slovensko.sk, zníži sa vám správny poplatok o 50 %, najviac však o 70 eur.  

 1. Formálny a vecný prieskum prihlášky

Po zaplatení správneho poplatku alebo odstránení nedostatkov prihlášky nasleduje formálny prieskum prihlášky. Ten posúdi, či žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky obsahuje všetky náležitosti i to, či sú správne zatriedené prihlásené tovary a služby. Pri formálnych nedostatkoch vás úrad vyzve na ich odstránenie. Potom nasleduje vecný prieskum prihlášky, kedy úrad posúdi, či prihlásené označenie spĺňa podmienky na zápis. 

 1. Zverejnenie a zápis ochrannej známky

Ak vecný prieskum neodhalí žiadne nedostatky, pokračuje úrad v konaní, a to zverejnením prihlášky vo vestníku. Odvtedy začína plynúť 3-mesačná lehota na podanie námietok. Po zverejnení prihlášky majú iné osoby právo podať voči zápisu vašej ochrannej známky námietky, ktoré musia byť odôvodnené a podložené dôkazmi. Ak námietky nie sú, úrad ju zapíše do registra, pričom dňom zápisu sa stávate majiteľom ochrannej známky.

 1. Osvedčenie o zápise do registra

Úrad priemyselného vlastníctva SR vám doručí osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra. Máte výlučné právo používať ju v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná. Taktiež máte právo používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Registrácia ochrannej známky cez našu advokátsku kanceláriu 

 • Potenciálnym záujemcom, ktorí ešte len uvažujú nad založením firmy, vieme pomôcť s celým procesom. Teda s výberom i potvrdením názvu značky, ktorú bude možné registrovať ako ochrannú známku, taktiež s následným založením firmy, s registráciou ochrannej známky, prípadne komplexnou právnou dokumentáciou a poradenstvom.
 • Podnikateľov, ktorí už dlhšie podnikajú a majú značky vytvorené, vieme previesť celým procesom registrácie ochrannej známky. Zabezpečíme pre nich kvalitnú rešerš, poradíme s výberom tovarov a služieb, zabezpečíme predbežné posúdenie rozlišovacej spôsobilosti, podanie prihlášky, zastupovanie v priebehu konania pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Taktiež zabezpečujeme aj registrácie európskych ochranných známok, prípadne medzinárodných ochranných známok.
 • Pre klientov, ktorí už ochranné známky majú registrované, ale niekto ich práva porušuje, vieme zabezpečiť podanie mimosúdnej výzvy, návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, podanie žaloby – teda zastupovať ich pri ochrane ich práv.

Cena za poradenstvo, zápis a registráciu ochrannej známky 

Orientačná cena za zápis národnej ochrannej známky je okolo 400 € vrátane všetkých poplatkov. Orientačná cena za registráciu Európskej ochrannej známky je okolo 1700€. Radi pre vás však pripravíme individuálnu cenovú ponuku zohľadňujúcu náročnosť práce, druh známky, prípadne výhodnejšiu ponuku pri registrácií viacerých známok súčasne. 

 

Zápis ochrannej známky cez advokátsku kanceláriu - cenová ponuka

V prípade záujmu vám vieme poradiť a kompletne zabezpečiť všetky služby spojené s registráciou vašej ochrannej známky. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky vaše otázky. 

 
 
 
 
Printová verzia článku publikovaná v mesačníku Zisk manažment 3/2019: