banner

Založenie s.r.o. – spoločnosti s ručením obmedzeným

Obrázok sekcie

Nechcete platiť vysoké odvody a ručiť  osobným majetkom za záväzky z podnikania? Pouvažujte nad výhodami a založením s.r.o. Založili sme viac ako 750 spoločností, radi pomôžeme i Vám. Zavolajte nám na tel. číslo +421 238 102 974 a dohodnite si konzultáciu. 

 

Prečo si zvoliť k podnikaniu „Eseročku“ ?

 • Žiadne ručenie osobným majetkom za záväzky spoločnosti (výhoda oproti živnosti)
 • Nízky vklad i základné imanie (vklad 750 a imanie 5000 eur)
 • Základné imanie možno vložiť aj do pokladne (netreba zriaďovať účet v banke)
 • Rozšírená a etablovaná právna forma (80% percent všetkých spoločností tvoria s.r.o.)
 • Nízke náklady na zriadenie (sumy za založenie sa na trhu pohybujú od 400 eur)
 • Daňová a odvodová optimalizácia (napr. konateľ nemusí byť v pracovnom pomere a de facto má povinnosť platiť len odvod na zdravotné poistenie vo výške 60,06 eur/mesiac)
 • Prevod obchodného podielu je oslobodený od DPH (napr. môže byť výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť formou kúpy podielu v spoločnosti, ktorá samotná je vlastníkom nehnuteľnosti ako „katastrálny“ prevod nehnuteľnosti)
 • Bezproblémový predaj s.r.o. pri ukončení činnosti (napr. po audite bežne spoločnosti predávame, resp. sprostredkujeme ich predaj, klient tak nemusí platiť za zrušenie, ba získava predajom financie navyše)
 • Jednoduchšie zrušenie (napr. oproti a.s. netreba preukazovať zničenie akcií)
 • Možnosť transformácie na a.s. bez nutnosti zrušenia spoločnosti
 • Možnosť cezhraničnej fúzie, a teda de facto možnosť zmeniť sídlo do inej krajiny EÚ

Ste dvaja spoločníci – kvalitná spoločenská zmluva Vám nadstaví pravidlá hry 

Chcete založiť „eseročku“? Ak budete jediným majiteľom, tak sa jedná o ľahkú úlohu. Ak však budete viacerí, tak riešenie môže byť náročnejšie. Prečo? Pretože je dobré upraviť si vzťahy na začiatku podnikania, rozdeliť kompetencie, dohodnúť sa na delení zisku, vykrytí straty, upraviť vzťahy medzi orgánmi spoločnosti, upraviť vzťahy nielen medzi spoločníkmi, ale aj postavenie, práva a povinnosti spoločníka vo vzťahu k samotnej spoločnosti atď. Jednoducho sa jedná o nadstavenie „pravidiel hry“, ktoré určujú rámec správania sa v podniku. V praxi sa stáva, že absencia týchto pravidiel máva devastujúci účinok na chod spoločnosti. 

Právne vzťahy vo firme si nechajte nadstaviť advokátom s poistením 

Klient má dve možnosti. Zaplatí menej, riskne to a najme si na založenie spoločnosti „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch v podniku. Táto istota je garantovaná povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. A naše skúsenosti ? Založili sme stovky „eseročiek“, takže sme v tomto segmente „doma“. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím náš klient ušetrí  priemerne 225 eur na súdnych a živnostenských poplatkoch. 

Spájame právo, ekonomiku a dane 

Založenie spoločnosti, či už eseročky alebo akejkoľvek inej, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom, ako samotné právne ošetrenie. Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, odvody, celková platobná zaťaženosť podnikateľa štátom je najčastejším motívom zakladania inej, druhej spoločnosti, či zmeny právnej formy podnikania. Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane. Práve tento faktor by mal posúdiť ten, čo spoločnosť pre klienta zakladá, aby nezakladal niečo, čo klient nepotrebuje, ale zakladal to, čo klientovi vzhľadom na jeho preferencie a motív pomôže.

Založiť s.r.o. za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam.  

Cena za založenie s. r. o.

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974, kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

Ako prebieha založenie s.r.o. s využitím služieb našej advokátskej kancelárie:

 1. Po akceptácií cenovej ponuky a obdržaní podkladov pripravíme zakladateľské dokumenty Vašej s.r.o.  
 2. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne dokumenty podpíšete na „diaľku“ – ak Vám to bude viac vyhovovať. Po odovzdaní do našich rúk sa už o založenie spoločnosti viac nestaráte.
 3. Zabezpečíme zápis Vašej s.r.o. do Obchodného registra a jej registráciu na daňovom úrade pre DIČ.
 4. Odovzdáme Vám všetky dokumenty.
 5. V prípade Vášho záujmu Vám vieme pomôcť s registráciou ochrannej známky, prípravou zmluvnej dokumentácie, prípadne pomôcť inými právnymi či ekonomickými službami. 

Pri zakladaní s.r.o. pre Vás zabezpečíme:

 • Prípravu všetkých dokumentov na mieru advokátkou kanceláriou 
 • Zabezpečujeme komplexnú komunikáciu so živnostenským úradom 
 • Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra
 • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb a vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb
 • Úsporu 150 € na súdnom poplatku. Ten je štandardne vo výške 300 €. Vďaka technológii zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok znižuje na polovicu, teda na 150 €
 • Úsporu 75 € na poplatkoch za vydanie živnostenských oprávnení. Štandardný poplatok za vydanie voľnej živnosti je 5 €. Pri podaní pomocou zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok neplatí. V prípade 15 živností tak vďaka nám ušetríte 75 €
 • Vystavenie koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov novovzniknutej spoločnosti
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách