Ako vyťažiť z predaja fungujúcej firmy maximum- rozhovor pre Zisk manažment

17. December 2018

V aktuálnom čísle mesačníka Zisk Manažment sme odpovedali na otázky spojené s kúpou a predajom firiem. Nakoľko sa na túto agendu už viac ako 5 rokov sústredíme, bolo sa o čom rozprávať. Tento článok sa dostal aj na titulku časopisu ako hodnotný obsah pre čitateľov. 

Predajom spoločnosti môžete získať výhody

Predaj firmy je bežnou súčasťou biznisového cyklu a netreba sa ho obávať. Prirodzene, vyžaduje aj nemalé organizačné úsilie a isté odborné znalosti. Rozhodnutiu zvyčajne predchádza dlhšia úvaha a jej výsledkom je nájsť najvhodnejšiu metódu, ako firmu posunúť niekomu inému.

Vyťažte zo svojej firmy maximum

Dôvodov na predaj vlastnej firmy býva v praxi mnoho. Zaskočiť vás môže nečakaná životná situácia napríklad v podobe choroby, nezáujmu potomkov pokračovať vo vašom podnikaní, alebo jednoducho zmena spôsobu života. Ak sa podnikateľ rozhodne pre predaj firmy, je dobré vedieť, čo bude predmetom predaja. Predať sa dá celá eseročka (s. r. o.) ako súhrn hmotných a nehmotných zložiek podnikania, ale aj časť podniku, o ktorej sa vedie oddelené účtovníctvo tak, aby bolo jasné, ktoré zložky budú predmetom predaja.

Ako pre Zisk manažment objasňuje JUDr. Ján Marônek, advokát z Advokátskej kancelárie Marônek & Partners, môžu byť za tým aj ekonomické dôvody, teda keď na predaji firmy „získate finančne viac“, ako keby ste ju prevádzkovali mnoho rokov. „Kupujúci totiž vie vyťažiť zo synergií a dokáže zvýšiť výkon firmy, pričom vy môžete predať len časť firmy a profitov z toho, rovnako aj zo zvýšenia jej výkonu v podobe investícií či skúseností kupujúceho. Momentálne je ‚doba predaja firiem‘, nakoľko je v obehu veľa peňazí, ekonomike sa darí,“ objasňuje advokát. Mnohí investori majú vo svojom portfóliu „už dosť nehnuteľností, ktoré sú tiež na vyšších cenách, a hľadajú diverzifikáciu svojho majetkového portfólia“. To je však dobrá správa práve pre predávajúcich.

Cena firmy a hodnota firmy nie je to isté...

Pri predaji zabehnutej spoločnosti nezabudnite rozlišovať medzi cenou a hodnotou firmy. Cenu určuje trh, teda ide o dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim. Hodnota firmy sa môže podľa slov advokáta Ján Marônka určiť znalecky. „Ako predávajúci by som trval na tom, aby pri znaleckom posudku aplikoval znalec kombináciu metód. Teda aby kombinoval a ‚rátal‘ s majetkovou aj výnosovou metódou, do hodnoty podniku zarátal aj dlhodobé zmluvné vzťahy, z ktorých možno očakávať v budúcnosti príjem i synergie. Dôležitá je, samozrejme, aj značka a imidž firmy.“ Ide o to, aby sa neaplikovala výlučne majetková metóda – čo je „len“ súpis majetku.

Kedy je vhodné uvažovať o predaji firmy

 • firme sa darí a potrebuje ďalší impulz k rozvoju
 • zmena osobných priorít a životnej filozofie
 • túžba nájsť nové výzvy a príležitosti
 • spory alebo zlé vzťahy medzi spoločníkmi
 • túžba po odpočinku a absencia následníka
 • zmena trhových pomerov, nepriaznivá situácia na trhu

Nechajte si poradiť od našej advokátskej kancelárie

V našej advokátskej kancelárii sme pomohli zabezpečiť predaje desiatok firiem a radi poradíme vhodný postup aj vám. Ozvite sa nám a dohodnime si nezáväzné stretnutie. 

 

Pozor na „kostlivcov“ pri procesoch predaja

Napríklad sklad, ktorý má platiacich nájomcov, má vyššiu hodnotu ako sklad, ktorý nájomcov nemá. Samozrejme, každý prípad je individuálny a tak ho treba aj posudzovať. „V niektorých prípadoch si viem predstaviť situáciu, keď postačuje ocenenie len majetkovou metódou (čo je logicky lacnejšie). V iných zasa stačí výnosová metóda (ak firma nemá majetok). Firma by mala byť, samozrejme, na predaj pripravená, kupujúci si môže vo firme uskutočniť audit (nielen účtovný, ale aj právny a hlavne technický),“ spresňuje advokát. V rámci auditu sa skúma, či firma plnila svoje povinnosti voči štátu, či nie sú v nej „kostlivci“, či nie je v sporoch, či má platné povolenia, patenty atď.

Správajte sa dlhodobo prevenčne

Ako teda spoločnosť správne a bez rizika predať? Podľa Jána Marônka treba osloviť odborníkov, na trhu sú firmy, ktoré sa venujú transakciám a akvizíciám. Dokonca odporúča s odborníkom konzultovať aj predaj „malej neživej eseročky, v podstate schránky“. Môžete si tak do budúcna ušetriť veľa starostí...

Hoci majitelia firiem len málokedy vopred vedia, či niekedy v budúcnosti nebudú chcieť firmu predať, mali by podľa odporúčaní advokáta už na začiatku predvídať takúto možnosť a správať sa „prevenčne“. „Treba zvoliť vhodnú podnikovú štruktúru už na začiatku podnikania (matka – dcéry, majetková spoločnosť, prevádzková spoločnosť, riadiaca spoločnosť, iné). Nemusí byť najlepším riešením, ak je ‚všetko firemné posadené na jednu spoločnosť‘. Treba dbať aj na daňové aspekty. Príjem z predaja firmy môže byť za splnenia istých podmienok oslobodený od dane,“ odporúča Ján Marônek.

Tip: K téme predaja obchodného podielu bez povinnosti platiť z tohto predaja daň sme písali pred časom samostatný článok: Ako neplatiť dane pri predaji firmy

Rizikom je prílišné „lipnutie“ na firme

Pre majiteľa firmy býva najťažšie spravidla už samotné rozhodnutie, že firmu predáte. Predávajúci majiteľ si musí byť istý, že do predaja „ide“, a musí mať reálne očakávania. „Je to bežná prax, takéto prípady sa zvyknú riešiť dohodami. Vtedy napríklad predávajúci vo firme ešte istý čas ostáva pracovať, pričom jeho mzda či odmena môže byť súčasťou ceny za predaj firmy. Prípadne časť z ceny sa mu vyplatí až neskôr, keď bude pre firmu pracovať istý čas a tá dosiahne stanovené výsledky. Možností je veľa,“ odporúča advokát.

Niekedy môže nastať situácia, že k predaju spoločnosti vôbec nedôjde. Napríklad preto, lebo firma príliš „lipne“ na svojom majiteľovi, čo je negatívom aj pre kupujúceho. „Preto treba už na začiatku predvídať, predpokladať a správať sa ‚prevenčne‘, vychovávať a hlavne delegovať, aby firma vedela ‚žiť aj bezo mňa‘, uzatvára Ján Marônek.

Tip redakcie Zisku manažment: Takto prebieha predaj firmy (podľa veľkosti podniku)

Veľká firma:

 • Pri nej je vhodné ocenenie jej hodnoty, vykonanie auditov a dohadovania podmienok predaja (napríklad 30 % z ceny sa zadrží a vyplatí postupne, ak sa splnia podmienky, napríklad dosiahnu sa potrebné obraty, klienti a zmluvy sa nevypovedajú atď.)
 • Ak je pre firmu predávajúci mimoriadne dôležitý (vedenie firmy bez „cudzieho manažmentu“), pre kupujúceho je vhodné, aby vo firme aj po predaji ostal istý čas pracovať.
 • Potom nasleduje výber formy predaja (predaj podniku, predaj podielu, spoločný podnik, respektíve iné, a prepisy v registroch, ohlášky. Nutné môžu byť aj povolenia štátu, ako napríklad Národnej banky Slovenska, Protimonopolného úradu atď.)

Malá firma:

 • Pri malých eseročkách treba dbať najmä na účtovný audit, prebratie účtovnej a firemnej dokumentácie.
 • Prepis v obchodnom registri nestačí, minimálne ku dňu podpisu dokumentácie je vhodné vyhotoviť predbežnú závierku, aby sa zistili aktuálne účtovné zostatky v čase predaja firmy.
 • Predávajúci zodpovedá za stavy do vyhotovenia tejto závierky, kupujúci zasa za stavy od jej vyhotovenia (prevzatia účtovníctva).