banner

Predaj firmy

Obrázok sekcie

Chcete predať firmu? Potrebujete pomôcť s určením jej ceny, nájdením kupujúceho a zabezpečením celého procesu? Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974. Využite bezplatnú konzultáciu. 

 

Uvažujete nad predajom Vašej firmy a neviete za akú cenu? Cenu firmy ako aj rýchlosť jej predaja ovplyvňuje mnoho faktorov.  Dôležité je, či je firma aktívna, a teda chcete predať zdravú firmu s prevádzkou, zamestnancami, majetkom a inými aktívami, alebo ide o neaktívnu spoločnosť, ktorá je síce „čistá“, no je Vám na príťaž a nechcete zbytočne platiť za zrušenie firmy (a daňové licencie). V závislosti od vyššie uvedeného sa líši i obdobie, za ktoré je možné firmu predať. Na rýchly predaj sú vhodné hlavne menej aktívne spoločnosti. Firmy s prevádzkou sa predávajú dlhšie a nájdenie kupujúceho je náročnejšie, no i predajná cena je samozrejme oveľa vyššia.

Aké spoločnosti sú vhodné na rýchly predaj? 

 • Platiteľ DPH
 • Zaujímavý predmet podnikania
 • Existencia tých istých ľudí v orgánoch spoločnosti od jej vzniku
 • Existencia toho istého účtovníka/účtovnej spoločnosti od vzniku spoločnosti
 • Plnenie si povinností v podobe pravidelného podávania daňových priznaní, výkazov na sociálnu a zdravotnú poisťovňu
 • Firma nemá dlhy, zamestnancov, majetok, ani pohľadávky
 • Ukončenie zmluvných vzťahov
 • Vyčistené účtovné zostatky
 • Nízke obraty

Samozrejme je možné predať i aktívne spoločnosti a radi túto službu pre Vás zabezpečíme, je však potrebné akceptovať dlhšie obdobie, ktoré bude k realizácií predaja potrebné. 

Prečo si overiť budúcich nadobúdateľov Vašej spoločnosti ?

Jednoducho preto, lebo nik nechce mať predsa „opletačky s políciou“. Je treba pozorne dbať na to, kto Vašu spoločnosť preberie a zistiť tzv. konečného užívateľa výhod. Tým nemusí byť vždy nadobúdateľ spoločnosti zapísaný do obchodného registra. Dôležité je preverenie kupujúcich, aby Vaša spoločnosť nebola prostredníctvom nových majiteľov „zatiahnutá“ do ich nelegálnych praktík podnikania. 

Ako spoločnosť správne a bez rizika predať ?

Klient má dve možnosti. Zaplatí menej, riskne to a najme si na predaj spoločnosti „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. 

Zabezpečujeme pohľad právnika i ekonóma

Predaj spoločnosti, či už eseročky alebo akejkoľvek inej, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom ako samotná znalosť práva. Je predsa nutné pracovať s účtovníctvom, pripraviť napríklad mimoriadnu účtovnú závierku k dátumu predaja, účtovne, ale aj právne ošetriť zodpovednostné vzťahy „starých a nových“ majiteľov, iné.

Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, odvody, celková platobná zaťaženosť podnikateľa štátom sú častými dôvodmi predaja spoločností. Predmetné sa potvrdilo zavedením daňových licencií. Je zbytočné mať dve spoločnosti, ak v praxi využívam len jednu. Zbytočne platím daňovú licenciu, čo ma „motivuje“ k predaju druhej spoločnosti. Teda, okrem iných, jedným z najdôležitejších dôvodov, prečo sa klient rozhodne spoločnosť predať, je práve „daňové bremeno“. Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane.  

Právne služby za odmenu môže poskytovať len advokát. Neriskujte 

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam.

Cena

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

Naše skúsenosti s predajom firiem 

Zastrešili sme predaj stoviek spoločností, takže sme v tomto segmente „doma“. Stačí si pozrieť naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím našim klientom šetríme 50% súdnych a významnú časť notárskych poplatkov. 

Ako prebieha predaj Vašej spoločnosti 

 1. Pošlete nám názov, resp. IČO spoločnosti, ktorú chcete predať
 2. Pošleme Vám odhadom kúpnu cenu, ktorú za spoločnosť môžete získať
 3. Akceptácia predaja
 4. Zašlete nám predbežnú závierku za 2016  (pošle Vám účtovníčka), kde bude zachytené vyčistenie účtovných zostatkov (nutné je vyčistenie v podobe vyplatenia nerozdeleného zisku, úhrady pohľadávok, záväzkov, vyradenia auta,  taktiež je nutné ukončiť zmluvy, atď.) Zároveň zašlete zostavy od vzniku spoločnosti (pošle Vám účtovníčka), a to: hlavná kniha, účtovný denník, evidencia faktúr, pokladničná kniha, iné
 5. Osobné stretnutie, na ktorom nahliadneme do daňových, účtovných dokladov a právnych dokladov, prípadne si prejdeme ešte raz finálne vyčistenie účtovných zostatkov
 6. Spustenie predaja a hľadanie záujemcu o kúpu Vašej spoločnosti
 7. Právne zastrešenie predaja Vašej spoločnosti 
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách