banner

Vymáhanie pohľadávok

Obrázok sekcie

Máte pohľadávku a chcete ju vymôcť? Chcete Vaše peniaze späť? Chcete podať žalobu, iniciovať konkurzné či reštrukturalizačné konanie alebo „to skúsiť“ s podaním trestného oznámenia? Pomôžeme Vám! Volajte tel. číslo: +421 238 102 974 alebo si dohodnime stretnutie. 

 

Najskôr previerka majetku dlžníka a až potom súdny spor 

Pre úspešné vymoženie pohľadávky nestačí dnes len výhra na súde (a teda previerka, či s klientom na súde „unesieme spoločne“ dôkazné bremeno), ale aj dôsledná analýza majetku dlžníka a jeho preverovanie počas celého súdneho sporu. Inak môže nastať „ v praxi sa často vyskytujúca skutočnosť“, že klient síce na súde vyhral, avšak dlžník už majetkom nedisponuje. V takom prípade je vymoženie pohľadávky veľmi komplikované, ak vôbec v praktickej rovine možné. Preto je nevyhnutné pred prevzatím prípadu, ale aj počas jeho zastupovania, dôsledne preverovať stav majetku dlžníka. A nielen stav majetku. Od júla 2016 je „spustený“ napr. tzv. „register exekúcií“. Je vhodné si preveriť dlžníka, akými exekúciami je zaťažený a či vôbec. Logicky je pre veriteľa výhodnejšie, ak jeho dlžník nie je „poznačený“ exekúciou.

Marenie uspokojenia veriteľa dlžníkom

Samozrejme, „netreba nikdy hodiť flintu do žita“. Aj v takýchto prípadoch, existuje možnosť odporovať právnym úkonom, či podať trestné oznámenie za poškodzovanie veriteľa (napr. dlžník previedol majetok na blízku osobu za účelom vyhnúť sa plneniu veriteľovi), možnosť sankcionovať a žiadať náhradu škody od fyzickej osoby konateľa (ak je jeho spoločnosť v dôsledku „jeho činnosti“ bezmajetná).

Vymáhanie pohľadávky cez skúsenú AK – správne rozhodnutie

Hľadáte niekoho, kto Vám s tým pomôže? Máte dve možnosti. Zaplatíte menej, „risknete to“ a najmete si na vymoženie pohľadávky „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch, v konaní pred súdom a najmä istotu posúdenia, či má vôbec zmysel Vašu pohľadávku vymáhať. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. A naše skúsenosti? Absolvovali sme stovky vymáhacích konaní, takže sme v tomto segmente „doma“. Stačí si pozrieť naše referencie.

Vymáhať pohľadávky za odmenu môže len advokát 

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby, vrátane súdneho vymáhania pohľadávok za odmenu, môže vykonávať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

Ako prebieha vymáhanie pohľadávok cez „nás“ ? 

  1. Na základe dodaných údajov spracujeme posúdenie bonity Vašej pohľadávky. Inak povedané, posúdime, či má vôbec zmysel pohľadávku vymáhať.  
  2. Podpíšete s nami dohodu a udelíte nám splnomocnenie. Podpis je možné zabezpečiť i na diaľku, bez nutnosti osobnej návštevy. 
  3. Dlžníka najprv vyzveme k úhrade mimosúdne, resp. sa s ním skontaktujeme buď osobne alebo telefonicky. 
  4. Ak nebude mimosúdne rokovanie úspešné (úhrada dlhu, splátky, ručenie, zabezpečenie pohľadávky napríklad záložným právom, a iné), tak vec postúpime pred súd a podáme žalobu.
  5. Zvážime aj iné možnosti, ako napríklad iniciovanie konkurzného či reštrukturalizačného konania, podanie trestného oznámenia a iné. 
  6. Klienta zastupujeme aj v exekučnom konaní, resp. v konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní.
  7. Poskytneme pomoc pri zabezpečení pohľadávky, resp. pomáhame s vymáhaním pohľadávky (Napr. napádame platnosť právnych úkonov, ktorými sa dlžník „zbavoval“ majetku. Odporujeme právnym úkonom, ktorými dlžník svoj majetok zmenšil (darovanie, predaj, zabezpečenie). 

 

Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách