S.r.o. alebo živnosť - aktualizovaný článok pre rok 2021

1. Február 2021
Začiatok podnikania


Je pre mňa výhodnejšie založiť si s.r.o. alebo si mám založiť živnosť? Túto otázku si pravdepodobne položí každý začínajúci podnikateľ. V tomto článku sa dozviete rozdiely medzi podnikaním formou s.r.o. a živnosti v roku 2021. Na Slovensku prebiehajú neustále rôzne novelizácie zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie. Ak už podnikáte dlhšiu dobu, mohlo od začiatku vášho podnikania dôjsť k rozličným zmenám právnej úpravy, ktoré môžu byť pre Vás dôležité. Čítajte ďalej aby ste sa dozvedeli, ktorá forma podnikania sa vám viac oplatí. 


Rýchlosť a poplatky spojené so založením živnosti vs. s.r.o.

Založenie s.r.o.

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným trvá celý proces založenia približne 20 dní (v prípade ak máte sídlo v Bratislavskom kraji, môže celý proces trvať aj 2 až 3 mesiace z dôvodu preťaženosti Okresného súdu Bratislava I ako miestne a vecne príslušného súdu). Okrem vydania živnostenských oprávnení je potrebné pripraviť spoločenskú zmluvu a niekoľko ďalších dokumentov a následne novú firmu zapísať do obchodného registra. Poplatky za vydanie živnostenských oprávnení sú identické ako pri živnosti. Pri elektronickom podaní je súdny poplatok 150€. Od 01.10.2020 nie je možné podávať návrhy na obchodný register inak ako elektronicky. Rovnako, ako v prípade živnosti, je dnes výhodnejšie využiť na založenie s.r.o. služby profesionálov, ktorí disponujú elektronickým podpisom, programami, know how a skúsenosťami, než sa trápiť, riskovať odmietnutie zápisu novej firmy na súde. Založenie s.r.o. prostredníctvo advokátskej kancelárie za 397€.

Založenie živnosti

K založeniu živnosti je potrebné splniť zákonom stanovené podmienky -  najmä vek nad 18 rokov,  spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a uhradiť poplatky za vydanie živnostenského osvedčenia. Podanie je možné vykonať prostredníctvom papierového tlačiva - “klasicky”, kedy sa za každú voľnú živnosť platí správny poplatok 5 € a za každú viazanú alebo remeselnú živnosť poplatok 15 €. Ohlásiť živnosť je možné i elektronicky pomocou zaručeného elektronického podpisu a nainštalovaných programov, kedy je ohlásenie voľnej živnosti zadarmo a poplatok za vydanie remeselnej resp. viazanej živnosti je polovičný - teda 7,5 €.  

Práve vďaka možnosti úspory na poplatkoch za vydanie živnostenského osvedčenia sa dnes viac oplatí využiť služby profesionálnej spoločnosti, ktorá celé založenie živnosti vybaví za vás kdekoľvek na Slovensku a ešte vám ušetrí peniaze.  Ak by ste sa rozhodli zakladať živnosť samostatne, musíte pri 15 predmetoch podnikania zaplatiť poplatky 75 € a trápiť sa s výberom živností a strácať čas na úradoch.

Založenie živnosti je teda rýchlejšie a lacnejšie ako založenie s.r.o. 

Potrebujete pomôcť so založením s.r.o. ?

Ručenie firemným vs. osobným majetkom - najväčší rozdiel medzi s.r.o. a živnosťou 

Jedným z najvýznamnejších rozdielov pri podnikaní formou s.r.o. a živnosti je práve v spôsobe ručenia. Práve obmedzené ručenie, ktoré má s.r.o. - spoločnosť s ručením obmedzeným v názve je jedným z najdôležitejších aspektov, prečo podnikať formou s.r.o.. O čo ide?  

Ručenie živnostníka “firemným” alebo i osobným majetkom 

Živnostník ako fyzická osoba pri svojom podnikaní ručí neobmedzene nielen firemným, ale i osobným majetkom. A nielen svojim, ale aj majetkom manželky v prípade, ak nemajú zrušené BSM. 

Príklad 1- neobmedzené ručenie živnostníka

Predstavme si živnostníka Janka Biznismena. Podniká ako drobný živnostník a poskytuje stavebné práce. Jeho celkový firemný majetok (auto, náradie, hotovosť) má hodnotu 30 000 €. Jeho osobný majetok, ktorý vlastní spolu s manželkou je vo výške 100 000 € (majú nový dom, chatku, osobné auto, záhrady). Janko má však obrovskú smolu a jeho hlavný odberateľ, ktorý mu mal zaplatiť významnú čiastku skrachuje. Jankovi vznikne voči jeho subdodávateľom - záväzok 110 000 €. Ten sa postupne začne vyplácať jeho firemným aj osobným majetkom. Nakoľko jeho “firemný majetok” má hodnotu len 30 000 € a Janko ručí i osobným majetkom. Pohľadávka zostávajúcich 80 000 € bude uhradená z predaja jeho domu, prípadne chatky či auta. Janko Biznismen podnikajúci ako živnostník tak príde i o 80 000 €, ktoré vlastnil ako fyzická osoba spolu s manželkou a zostane mu na nový začiatok 20 000 €. Smutný príbeh slovenského živnostníka - čo poviete? 

Obmedzené ručenie spoločníka s.r.o. 

Spoločník eseročky na rozdiel od živnostníka, ručí za záväzky spoločnosti obmedzene a to do výšky nesplateného vkladu do základného imania. Teda ak by mala spoločnosť základné imanie 5000 €, pri jej založení by spoločník splatil napr. 4000 €, tak by ručil za záväzky spoločnosti do výšky 1000 €. Nakoľko v praxi sa takmer každá spoločnosť zakladá so 100% splateným základným imaním, majitelia - spoločníci eseročiek za záväzky svojich firiem svojim osobným majetkom neručia! 

Príklad 2 - obmedzené ručenie spoločníka s.r.o. 

Spomeňme si na príklad nášho Janka Biznismena. Ten sa v minulosti poučil a dnes podniká formou s.r.o. Opäť podniká v stavebníctve, nič iné nevie. Opäť je jeho firemný majetok - tentokrát jeho s.r.o. v ktorej je spoločník 30 000 €. Opäť je jeho osobný majetok, ktorí vlastní spolu s manželkou 100 000 €. A opäť vznikne jeho zavinením výrazná škoda a pohľadávka voči jeho firme vo výške 110 000 €. Ako dopadne Janko Biznismen v tomto prípade? 

Samozrejme sa časť pohľadávky vo výške 30 000 € uhradí z firemných peňazí jeho s.r.o.. Čo ale so zostávajúcimi 80 000 €? V tomto prípade Janko Biznismen keďže je spoločníkom s.r.o. a má oddelený osobný a firemný majetok, o svoj osobný majetok nepríde. Zostane mu všetkých 100 000 €. Jediné čo bude musieť urobiť je vyhlásiť konkurz z titulu druhotnej platobnej neschopnosti. Ten však už ide mimo tému tohto článku. 

Dôležité pre vás je uvedomiť si obrovský rozdiel medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o.. V prípade živnosti ručíte celým svojim majetkom a v prípade podnikania formou s.r.o. len majetkom firmy a to je obrovský rozdiel. To, že niektorí “pseudopodnikatelia” daný systém zneužívajú je opäť mimo tému tohto článku. Výhodou s.r.o. je, že chráni váš osobný majetok a to je fakt, ktorému dajte primeranú váhu dnes, nie keď už bude neskoro.  

Fakturácia - vznik daňovej povinnosti živnostníka a s.r.o.

V ekonomickej oblasti evidujeme dva základné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.. Prvou je dátum vzniku daňovej povinnosti. Spoločnosti s ručením obmedzeným vzniká daňová povinnosť vo vzťahu k dani z príjmu vystavením faktúry. Ak teda s.r.o. vystaví faktúru v novembri 2021 v tom istom roku ju musí i zdaniť na dani z príjmu = v roku 2021 zaplatiť vyššie dane. Oproti tomu živnostníkovi vzniká povinnosť zdaniť príjem až úhradou faktúry. Ak aj vystaví faktúru v novembri 2021 ale je mu uhradená až v roku 2022, je povinný zdaniť tento príjem až v roku 2022. Z tohto pohľadu je podnikanie formou živnosti menej náročné na cashflow. V prípade uvedeného platí výnimka pre niektorých podnikateľov - obchodné spoločnosti. V určitých podnikateľských odvetviach bola zavedená možnosť zdanenia vystavenej faktúry až po jej úhrade, avšak neplatí to plošne pre všetky firmy, iba pre firmy podnikajúce v tom-ktorom konkrétnom podnikateľskom odvetví.

Paušálne vs. skutočné náklady živnostníka 

Pri vedení účtovníctva s.r.o. poznáme len tzv. skutočné náklady. Teda všetky náklady, ktoré vynaložíte na udržanie resp. zvýšenie zisku - reklama, pohonné hmoty, lízing, nájom, telefón,… Rozdiel medzi príjmami a nákladmi v s.r.o. zdaníte. Ak zarobíte 30000 eur, pri nákladoch 20000 eur, rozdiel 10 000 eur zdaníte sadzbou dane z príjmu právnickej osoby, ktorá v roku 2021 je vo výške 21%. 

Výhodou živnostníka je možnosť si základ dane - rozdiel medzi príjmami a nákladmi znížiť o zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie a odpočítať nezdaniteľné minimum, ktoré je  4 511,43 eur. 

Živnostník na rozdiel od s.r.o. má na výber. Môže náklady preukázať skutočnými výdavkami - viz príklad vyššie, alebo využiť možnosť tzv. paušálnych nákladov. V tomto prípade náklady tvoria percentuálnu časť z príjmov živnostníka. Práve v tejto oblasti nastali pre živnostníkov od 1.1.2017 významné pozitívne zmeny. Vláda totiž od 1.1.2017 zvýšila paušálne výdavky živnostníkov zo 40% na 60%. Zároveň výrazne zvýšila maximálnu hranicu, ktorú je možné takýmto spôsobom uplatniť z 5 040 € na 20 000 €. Uvedená možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov je zatiaľ platná doteraz (rok 2021) avšak Ministerstvo financií SR avizovalo zmeny.

Ak živnostník, ktorý zarobí 30 000 euro využije paušálne náklady, môže si dať do nákladov 60% z tejto sumy, čo je 18 000 euro a zostane mu daňový základ 12 000 eur. Ten si zníži rovnako ako  vyššie o zaplatené sociálne a zdravotné odvody, nezdaniteľné minimum 4 511,43 euro a rozdiel zdaní platnou sadzbou 19%. 

Daňové zaťaženie, sociálne a zdravotné odvody živnostníka 

Na rozdiel od podnikania formou s.r.o. je živnostník povinný platiť zdravotné ale aj sociálne odvody. Zdravotné odvody v minimálnej výške začne platiť ihneď po založení živnosti. Povinnosť platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu určeného z daňového priznania za predchádzajúci rok mu vznike v júli druhého kalendárneho roku. Teda ak založí živnosť v marci 2021, zdravotné odvody v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu) vo výške 76,44€ začne platiť okamžite. Sociálne odvody začne platiť až od 01.07. nasledujúceho kalendárneho roka  2022 (splatné v 08/2022). Výška sociálnych odvodov sa určí v závislosti od jeho príjmu, minimálna výška týchto odvodov v roku 2021 je 180,99€. Sociálne odvody musí živnostník platiť v prípade, ak za predchádzajúci rok mal príjem väčší ako 546€. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Daňové zaťaženie v prípade spoločníka s.r.o. 

Daň z príjmu je vo výške 21%. Ide teda o danenie na úrovni spoločnosti. Ak ako spoločník chcete peniaze dostať z firmy von a vyplatiť si zisk, musíte platiť štátu opäť. Musíte zaplatiť daň z dividend vo výške 7%. 

Ako to bude teda v praxi: Zoberme si s.r.o., ktorá má základ dane 30 000 €. V prvom kroku musí zaplatiť daň z príjmu vo výške 21%, čo je 6300 €. Ak si chcete vyplatiť zisk ako spoločník zostávajúcich 23 700 € - daníte opätovne a to sadzbou 7%, ktorá vám zoberie ďalších 1659 €. Na svoj účet dostanete ako spoločník s.r.o. očistených a riadne zdanených 22041 €. V prípade ak je spoločník súčasne aj konateľom, treba počítať s tým, že ako konateľ bude musieť za seba zaplatiť taktiež zdravotné a sociálne odvody zo sumy, ktorú poberá ako odmenu konateľa.  

Imidž živnosti a imidž eseročky 

V oblasti imidžu živnosti a eseročky panujú rozdielne názory. Vo všeobecnosti stále spoločnosť s ručením obmedzeným pôsobí ako väčšia a dôveryhodnejšia spoločnosť v očiach bánk, ale i obchodných partnerov.  Teda ak chcete na väčšinu obchodných partnerov pôsobiť dôveryhodne a ako veľká spoločnosť, voľte podnikanie formou s.r.o. V skutočnosti, je často pre obchodného partnera omnoho bezpečnejšie obchodovať práve so živnostníkom ako s s.r.o., čo je priblížené v časti ručenie. 

Ukončenie a prerušenie podnikania 

A čo ak to nevyjde? V súčasnosti je pomerne náročné určiť, čo je z titulu ukončenia podnikania výhodnejšie - či živnosť alebo s.r.o. 

Ukončenie alebo prerušenie živnosti je jednoduché a rýchle 

Výhodou živnosti je, že ak máte zdravotné problémy, potrebujete odcestovať do zahraničia alebo jednoducho v konkrétnom čase nie je výhodné podnikať vo vašej oblasti, môžete živnosť prerušiť. Na Slovensku prerušenie podnikania formou s.r.o. bohužiaľ nie je možné. Na to doplatili v minulosti napríklad majitelia neaktívnych s.r.o. po zavedení daňových licencií. Museli ich likvidovať alebo inak rušiť, aby sa vyhli plateniu daňových licencií vo výške 480 pre neplatiteľov resp. 960 € pre platiteľov DPH ročne, prípadne aj podnikatelia v súčasnosti, ktorý sa po dlhšej dobe rozhodli pre likvidáciu svojej s. r. o. avšak nanešťastie vstúpili do účinnosti nové ustanovenia Obchodného zákonníka (od 01.10.2020), ktoré zmenili proces likvidácie tak, že sa likvidácia stala pre bežného človeka, ktorý už dlhšie nepodniká a nemá nejako nadštandardné príjmy, finančne neprijateľná. 

Okrem prerušenia je ukončenie podnikania formou živnosti veľmi rýchle a jednoduché. Je však veľmi dôležité aby mal vysporiadané všetky záväzky a pohľadávky a nemal žiaden majetok evidovaný na živnosť.  

Ukončenie podnikania formou s.r.o. 

Ukončenie podnikania v prípade s.r.o. je v súčasnosti nepomerne komplikovanejšie. V závislosti od stavu účtovníctva, majetku a prípadných pohľadávok sa volí vhodná forma. Poznáme ukončenie podnikania štandardnou likvidáciou firmy, fúziou, konkurzom, podnetom na výmaz ex offo. Možností je skutočne viacero. Ukončiť svoje podnikanie môžete aj predajom firmy novým majiteľom. Práve tento spôsob ukončenia je pomerne zaujímavý, ak je vaša spoločnosť čistá a ideálne je i platiteľom DPH. Ak takú spoločnosť výhodne predáte, môžete na predaji zarobiť nemalú čiastku.  

Vo všeobecnosti je teda ukončenie podnikania formou živnosti rýchlejšie a jednoduchšie. Pri ukončení eseročky, ak je v “dobrom stave” a chcete ukončiť podnikanie napr. z titulu vyššieho veku, odchodu do zahraničia, alebo venovaniu sa inému biznisu, môžete na predaji eseročky aj zarobiť. Samozrejme, chcete firmu zakladať a treba veriť v úspech a rast svojho biznisu.

Záverečné porovnanie s.r.o. a živnosti pre rok 2021

Výhody s.r.o. oproti živnosti

  • Najväčšia výhoda, ktorú mnohí živnostníci neprávom podceňujú je obmedzené ručenie. Podnikanie formou s.r.o. oddeľuje osobný a firemný majetok, čo je obrovská výhoda.  
  • Imižd - S.R.O. budí dojem väčšieho a serióznejšieho partnera pre obchodných partnerov ale i pre potenciálnych zamestnancov. 
  • Výhodnejšie odvodové zaťaženie oproti živnosti 

Výhody živnosti oproti s.r.o.

  • Jednoduché a rýchle založenie, prípadne prerušenie alebo zrušenie  
  • Vznik daňovej povinnosti až úhradou faktúry 
  • Možnosť voľby medzi skutočnými a paušálnymi nákladmi. 
  • Oslobodenie od platenia sociálneho poistenia v prvom roku podnikania formou živnosti. 
  • Možnosť získať príspevok na podnikanie. Je potrebné byť pred ním evidovaný na úrade práce,  jeho výška závisí od regiónu, v ktorom chcete podnikať. 

Pomohli sme založiť už 1000+ firiem. Poradíme aj Vám.

Tip pre vás - registrujte si ochrannú známku

Už od začiatku podnikania myslite na budovanie svojej značky a dobrého mena. Pre jednoduchšie a voči konkurencii bezpečnejšie budovanie značky odporúčame jednoznačne registráciu ochrannej známky. Ochranná známka je vašim duševným vlastníctvom a ochráni vašu firmy, vašu značku, vaše programy a služby pred kopírovaním konkurenciou. Okrem toho dobre vybudovaná značka zvyšuje ceny produktov, zvyšuje hodnotu vašej firmy, dodáva vám právnu istotu v prípadných súdnych sporoch a samozrejme aj zvyšuje image vašej značky. Komplexné informácie o ochrannej známke, koľko stojí a všetkých jej výhodách sa dočítate tu