Pozor na súkromné registre, ktoré od vás žiadajú úhradu poplatkov

15. Máj 2019
Začiatok podnikania

Týmto článkom chceme poukázať na fenomén ktorý sa vyskytuje v súvislosti s novovzniknutými obchodnými spoločnosťami a novozaloženými živnosťami. Ide o rôzne označené registre obchodných spoločností a živnostníkov, ktoré spravujú súkromné právnické osoby (prevažne s.r.o.-čky), a ktorých funkciou je zhromažďovanie dát o podnikateľských subjektoch registrovaných v Slovenskej republike.

V prvom rade je potrebné poukázať na skutočnosť, že  tieto subjekty nemajú nič spoločné s oficiálnymi registrami vedenými štátnymi orgánmi, ako sú Živnostenský register (vedený príslušnými okresnými úradmi odbormi živnostenského podnikania) a Obchodný register (vedený príslušnými okresnými súdmi).

Akú úlohu plnia súkromné registre, keď sú živnostníci a obchodné spoločnosti registrované v štátnych registroch? Odpoveď je: žiadnu. Uvedené spoločnosti iba zneužívajú nevedomosť začínajúcich podnikateľov.

Pri poskytovaní našich právnych služieb zakladania obchodných spoločností sa nám už neraz stalo, že nás po založení obchodnej spoločnosti kontaktoval klient s tým, že mu bola doručená výzva na úhradu poplatku za registráciu jeho spoločnosti v Registri obchodu a živnosti. Po preskúmaní veci sme zistili, že sa jedná o jeden zo spomínaných subjektov, ktoré zneužívajú nevedomosť začínajúcich podnikateľov.

Na čo si pri podozrivých výzvach dať pozor

Pri registrácii či v živnostenskom registri tak aj v obchodnom registri platia nasledujúce zásady:

1.) Zápis údajov do obchodného registra musíte v bežných prípadoch iniciovať (okrem osobitných konaní kedy súd začína konať z vlastnej iniciatívy resp. na podnet tretej osoby – výmaz obchodnej spoločnosti ex offo, konanie o zosúladenie údajov v obchodnom registri a podobne).

2.) Ak si zakladáte živnosť alebo obchodnú spoločnosť, štátny orgán nezačne konať skorej ako zaplatíte vyrubený poplatok, to znamená, že ak už máte živnosť (vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení), alebo ak už máte založenú obchodnú spoločnosť (zapísanú v obchodnom registri), všetky poplatky už museli byť zaplatené. Okresný úrad ani súd štandardne nevyrubujú poplatky po vykonaní úkonu (zápisu).

3.) Štátny orgán posiela všetky výzvy na hlavičkovom papieri, kde sa nachádzajú symboly SR a označenie štátneho orgánu, ktorý dané rozhodnutie, či výzvu vydal.

4.) Vec, v ktorej štátny orgán koná ma vždy pridelenú spisovú značku alebo číslo konania.

5.) Na konci listu býva vždy oficiálna pečiatka štátneho orgánu a podpis zamestnanca orgánu s označením jeho mena a funkcie.

6.) Štátny orgán (orgán vykonávajúci registrácie) nie je s. r. o.. V prípade obchodného registra je príslušným orgánom Okresný súd (v sídle krajského súdu) a v prípade živností je príslušným orgánom Okresný úrad odbor živnostenského podnikania.

Založenie s. r. o.

Uvažujete nad založením vlastnej firmy? Otázky k založeniu s. r. o. (alebo inej právnej formy obchodných spoločností) Vám radi zodpovieme na tel. čísle 0238 102 974 alebo prostredníctvom emailu: info@maronekpartners.sk

Ako postupovať pri podozrivej výzve?

V prípade, ak Vám je podozrivá výzva doručená, je potrebné v prvom rade preskúmať, či list spĺňa vyššie uvedené náležitosti. Ak ste si nie úplne istý, odporúčame poriadne si prečítať obsah listu. Ak si naďalej nie ste istý či ide o štátny register alebo iba o akýsi súkromný register, odporúčam zadať názov registra do internetového vyhľadávača.

Ako príklad možno použiť výsledky vyhľadávania názvu: „Register obchodu a živnosti“. Po zadaní tohto názvu vyhľadávač vyhľadá nasledujúce výsledky: „Register obchodu a živnosti. Platiť alebo neplatiť?“, Pozor na Register obchodných spoločností“, „Ako šmejďácke registre ťahajú peniaze od podnikateľov“  a rôzne ďalšie výsledky s podobným znením či významom.

Ak stále nemáte úplnú istotu, či je dokument, ktorý Vám bol doručený oficiálny alebo nie, odporúčam Vám kontaktovať osobu, ktorá Vám obchodnú spoločnosť pomáhala zakladať alebo osoby zaoberajúce sa právnym poradenstvom – napríklad advokátske kancelárie.

Na záver možno konštatovať, že jestvuje viacero obchodných spoločností, ktoré poskytujú služby registrácie vo svojich osobitých súkromných registroch, a ktoré žiadajú za registráciu poplatky pohybujúce sa vo výške okolo 100€. V prípade ak máte už založenú obchodnú spoločnosť alebo živnosť a kontaktuje Vás súkromná obchodná spoločnosť – štandardne s. r. o.-čka s tým, že máte uhradiť poplatok za registráciu, tento poplatok neodporúčame platiť a v prípade pochybností odporúčame obrátiť sa  na osobu, ktorá Vám poskytla právnu službu založenia spoločnosti alebo živnosti. Ako sme už spomínali, evidenciu živnostníkov na Slovensku vedú iba Okresné úrady, odbory živnostenského podnikania a evidenciu obchodných spoločností vedú príslušné Okresné súdy.

Máte záujem o právnu službu založenia s. r. o.?

V našej advokátskej kancelárií sme od roku 2011 zabezpečili založenie viac ako 1000 firiem. Detaily tejto služby - požadované podklady, cena, postup a rýchlosť zápisu sa dozviete na stránke tejto služby.