banner

Podnet na výmaz spoločnosti súdom ex offo

Obrázok sekcie

Uvažujete o ukončení podnikania a podnete na výmaz firmy ex offo? Tento spôsob si je síce jednoduchý, ale veľmi zdĺhavý. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 a porozprávajme sa, či je to pre Vás to najlepšie riešenie. 

 

Výmaz firmy ex offo je jednoduchý, no z praxe trvá viac ako 2 roky

Podnet na výmaz spoločnosti súdom ex offo možno považovať za jednoduchý, nakoľko celé bremeno zrušenia a prípadnej likvidácie spoločnosti znáša súd. Nevýhodou je zdĺhavý proces, ktorý môže trvať dva až tri roky. Základným predpokladom tohto postupu je podanie podnetu na súd vo vzťahu k spoločnosti, ktorá nespĺňa základné predpoklady jej existencie (napr. nedisponuje vlastníckym, užívacím alebo iným právom k nehnuteľnosti, v ktorej má spoločnosť zriadené sídlo, neexistencia štatutárnych orgánov, atď.). Súd po podaní podnetu začne konanie o zrušenie spoločnosti. V prípade, ak spoločnosť disponuje majetkom, tak zruší spoločnosť s likvidáciou a vymenuje likvidátora (napr. štatutára spoločnosti), inak spoločnosť zruší bez likvidácie a následne vymaže z obchodného registra.

Výmaz firmy ex offo nerieši povinnosť platiť daňovú licenciu 

Dôležité: Podaním podnetu na výmaz firmy ex offo sa nevyhnete plateniu daňovej licencie – práve naopak. Daňovú licenciu je potrebné uhradiť za celé obdobie pokým je firma zapísaná v obchodnom registri, čo celý proces výrazne predraží. Preto výrazne odporúčame ukončiť podnikanie formou likvidácie alebo návrhom na zrušenie firmy 

Naše skúsenosti s podnetom na výmaz ex offo

A naše skúsenosti? Aj keď podnet na výmaz nie je nami obľúbený spôsob zrušenia firmy, v určitých prípadoch je jednou z mála možností.  Máme praktické skúsenosti s desiatkami firiem vymazaných týmto spôsobom, čiže sme v tomto segmente „doma“. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie. Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím šetríme významnú časť súdnych, notárskych poplatkov a iných správnych poplatkov. 

Podať podnet na výmaz ex offo za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena podnetu na výmaz ex offo 

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

 

Ako prebieha zrušenie spoločnosti návrhom 

  1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne konzultácie. 
  2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na podanie návrhu súdu. 
  3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať. Ďalej sa už o nič nestaráte.
  4. Na základe plnej moci Vás zastupujeme v konaní pred súdom.
  5. Odovzdáme Vám všetky dokumenty spolu s faktúrou, ktorú v lehote splatnosti uhradíte.
  6. V prípade Vášho záujmu Vám dodatočne poskytneme iné právne služby.  
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách