banner

Likvidácia firmy

Obrázok sekcie

Máte „nepotrebnú“ neaktívnu spoločnosť bez dlhov? Nedokážete alebo ju nechcete predať a radšej chcete skončiť s podnikaním? Pomôžeme Vám s likvidáciou Vašej firmy. Závolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 a dohodnime si úvodnú konzultáciu. 

 

Ako spoločnosť zlikvidovať ?

Klient má dve možnosti. Zaplatí menej, riskne to a najme si na likvidáciu spoločnosti „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch. Táto istota je aj garantovaná povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. 

Spájame právo, ekonomiku a dane 

Zrušenie spoločnosti, či už eseročky alebo akejkoľvek inej, však nie je len o práve, ale aj o ekonomike a daniach. Tie môžu byť navyše ešte dôležitejším faktorom ako samotná znalosť práva. Je predsa nutné pracovať s účtovníctvom, pripraviť napríklad likvidačnú účtovnú závierku. Z praxe nám vyplynulo, že práve dane, odvody, celková platobná zaťaženosť podnikateľa štátom sú častými dôvodmi zrušovania spoločností. Predmetné sa potvrdilo zavedením daňových licencií. Je zbytočné mať dve spoločnosti, ak v praxi využívam len jednu. Zbytočne platím daňovú licenciu, čo ma „motivuje“ k zrušeniu druhej spoločnosti. Teda, okrem iných, jedným z najdôležitejších dôvodov, prečo sa klient rozhodne spoločnosť zrušiť, je práve „daňové bremeno“. Výhodou je, že v našom tíme máme 4 účtovníkov, takže vieme v záujme čo najlepšieho riešenia „spájať“ právo, ekonomiku i dane.  

Likvidovať spoločnosť za odmenu môže len advokát. Neriskujte

A ešte je tu „jedna vec“. Právne služby za odmenu, vrátane spisovania listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred štátnymi orgánmi, môže poskytovať len advokát. Len ten je autorizovaným subjektom s licenciou. Ak „to robí“ niekto bez takejto licencie, tak to uskutočňuje neoprávnene. Riskuje tak trestné stíhanie za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 Trestného zákona. Je to teda na Vás, či budete „riskovať opletačky“ s políciou, ktorá v poslednom čase zaznamenala množstvo trestných oznámení od Slovenskej advokátskej komory zameraných práve voči takýmto konaniam. 

Cena

V zmysle zákona o advokácii nemôžeme uvádzať ceny našich služieb na internete. Špecializáciou len na určité druhy práva sme v nich „doma“ a vieme poskytnúť kombináciu najvyššej odbornosti a priaznivej ceny. Zavolajte nám na tel. číslo: +421 238 102 974 kde sa okamžite dozviete cenu resp. zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne využite formulár nižšie a my sa Vám ozveme naspäť.

Naše skúsenosti

A naše skúsenosti? Zrušili sme stovky spoločností, takže sme v tomto segmente „doma“. Naše skúsenosti dokazujú naše referencie (prelink, resp. niečo). Samozrejme, pri našej práci aplikujeme zaručený elektronický podpis, čím náš klient ušetrí  na súdnych poplatkoch, ktoré sa krátia na polovicu. 

Ako likvidácia prebieha ?

Má dve fázy. V prvej fáze, ktorú je dôležité uskutočniť čím skôr, Vaša firma vstúpi do likvidácie a od tohto momentu Vám už nenarastá výška daňovej licencie. V druhej fáze je firma vymazaná z obchodného registra. 

1. Fáza – vstup do likvidácie

Vstupom Vašej spoločnosti do likvidácie sa začína celý proces likvidácie. Je zároveň dôležitá i z ďalšieho dôvodu. Vstupom do likvidácie sa oslobodíte od platenia daňových licencií. 

Dôležité: Ak firmu nevyužívate, neodkladajte vstup Vašej firmy do likvidácie. Každý mesiac nečinnosti Vám narastá výška daňovej licencie za rok 2016. Konkrétne tak strácate 40 € mesačne, ak vlastníte neplatiteľa DPH a 80 € mesačne, ak vlastníte platiteľa DPH. Čím skôr do likvidácie vstúpite, tým skôr zastavíte náklady s firmou spojené. 

2. Fáza – výmaz spoločnosti z obchodného registra

V druhej fáze procesu je potrebné si vyžiadať súhlasy úradov s výmazom firmy z obchodného registra a pripraviť príslušné dokumenty. Štandardne celý proces trvá 5 – 6 mesiacov. Všetko zabezpečíme a Vy sa o nič nestaráte. 

Ako prebieha likvidácia firmy 

 1. Po akceptácii cenovej ponuky sa dohodneme na termíne konzultácie. 
 2. Na základe Vašej predstavy a dodaných údajov pripravíme dokumenty potrebné na likvidáciu spoločnosti, resp. len dokumenty potrebné aspoň na vstup spoločnosti do likvidácie. 
 3. Dokumenty podpíšete v sídle našej advokátskej kancelárie, kde zabezpečíme i prítomnosť notára. Prípadne na diaľku – ak Vám to bude viac vyhovovať. Ďalej sa už o nič nestaráte.
 4. Vstup spoločnosti do likvidácie zapíšeme do obchodného registra a oznámime na daňovom úrade.
 5. Pokračujeme v likvidácii na základe plnej moci až po výmaz spoločnosti z obchodného registra.
 6. Odovzdáme Vám všetky dokumenty 

Naša advokátska kancelária pre Vás zabezpečí:

 • Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane
 • Spísanie zápisnice o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie
 • Zápis likvidácie do obchodného registra
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra
 • Komunikácia s Obchodným Vestníkom
 • Príprava správy o priebehu likvidácie
 • Spracovanie návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
 • Spísanie zápisnice o schválení priebehu likvidácie a rozdelení likvidačného zostatku
 • Vyžiadanie súhlasov od správcov daní (daňový úrad, obec, colný úrad)
 • Vypracovanie a podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra
 • Komunikácia so živnostenským úradom
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní výmazu spoločnosti z obchodného registra
 • Úsporu 33 € na súdnom poplatku. Ten je štandardne vo výške 66 €. Vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu, ktorým disponuje naša advokátska kancelária sa tento poplatok znižuje na polovicu, teda na 33 €
 • Nižšie dane: Vystavenie koncovej faktúry, o ktorú sa zníži likvidačný zostatok
Kontaktný formulár

Mám záujem o konzultáciu/ cenovú ponuku/ zodpovedanie otázok


books background image

Klienti o nás hovoria

Vybrané referencie

Advokátska kancelária Marônek&Partners v médiách