banner

Partner verejného sektora - Blog

V článkoch na našom blogu nájdete podrobné návody a tipy ako postupovať v konkrétnych situáciach. Tiež nájdete prípadové štúdie s ukážkou právnej pomoci pre našich klientov v praxi. Máte otázky alebo záujem o konzultáciu – zavolajte nám na tel. číslo:  0238 102 974

Záverom môjho posledného blogu o RPVS na blogu Ján Marônek etrend som uviedol, že už „ skorý čas ukáže“ ako sa zákon o partneroch verejného sektora bude uplatňovať v praxi. V článku uvedenom nižšie,…

Zápis firiem do registra partnerov verejného sektora a funkcia oprávnenej osoby  sú činnosti, na ktoré sa v súčanosti v našej advokátskej kancelárií sústredíme. O to viac nás teší, že…

Zákon o registri partnerov verejného sektora familiárne nazývaný “protischránkový zákon”, ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2017  je významným krokom k získaniu transparentnosti v tom, kam putujú verejné zdroje a kto má z obchodu…

Protischránkový zákon zavádza sankcie ako aj trestnoprávnu zodpovednosť pre partnera verejného sektora, štatutára PVS, oprávnenú osobu ako i konečného užívateľa výhod a zástupcu verejného sektora. Aké konkrétne pokuty a zodpovednosť vyplývajú z…

Kto je konečným užívateľom výhod? Kto ho určuje a ako často? Aké sú povinnosti konečného užívateľa výhod? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v dnešnom článku, ktorý je sprievodným článkom…

Oprávnenou osobou na zápis do registra partnerov verejného sektora je aj naša Advokátska kancelária Marônek & Partners.  V dnešnom článku sa dočítate aké úkony musíme spoločne urobiť pred zápisom do registra…

Register partnerov verejného sektora RPVS

18. februára 2017 - JUDr. Ján Marônek

V predchádzajúcich článkoch Protischránkový zákon a Partner verejného sektora sme začali seriál článkov o partneroch verejného sektora. Dnes si predstavíme samotný Register, do ktorého sa partneri verejného sektora zapisujú –…

Partner verejného sektora a jeho povinnosti

9. februára 2017 - JUDr. Ján Marônek

V článku Protischránkový zákon – úvod sme uviedli čoprijatiu tohto zákona predchádzalo. Ďalej sme si spomenuli a vysvetlili legislatívne pojmy ako partner verejného sektora, oprávnená osoba či konečný užívateľ výhod. Dnešný…

Zákon o partneroch verejného sektora nadobudol účinnosť 1.2.2017 a v našej Advokátskej kancelárii už čakáme na výsledky prvých zápisov do registra, ktoré sme uskutočnili. Rád by som vám vo viacerých článkoch…