Akými zmenami prejdú likvidácie firiem v roku 2020

27. Január 2020

Štát sa snaží očistiť obchodný register od množstva spiacich a nefungujúcich firiem. Prijal taktiež novelu obchodného zákonníka, ktorá bude účinná od októbra 2020. Paradoxne, dobrovoľnú likvidáciu firmy ešte viac skomplikuje a predraží a poplatky zvýši zo súčasných približne 600 Eur na minimálne 1500 Eur. Detaily sa dočítate v článku redaktorky pani Kullovej, na otázky ktorej odpovedal aj JUDr. Marônek z našej advokátskej kancelárie. 

V prípade ak máte záujem o likvidáciu firmy podľa súčasných nezmenených pravidiel odporúčame likvidáciu firmy neodkladať a spustiť celý proces čím skôr. 

Článok ako likvidácia firmy prebieha za platnosti súčasnej legislatívy si môžete prečítať tu

Ponuku kompletného zabezpečenia právnej stránky likvidácie firmy našou kanceláriou si môžete prečítať tu