Ako získať prechodný pobyt na účely štúdia v SR

15. Október 2018

Aké dokumenty je potrebné predložiť cudzineckej polícií

K udeleniu prechodného pobytu na účely štúdia na Slovensku sú potrebné tieto dokumenty:

  1. Úradné tlačivo žiadosti.
  2. Platný cestovný doklad (pas).
  3. Dve farebné fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu žiadateľa.
  4. Originál alebo notársky osvedčenú fotokópiu potvrdenia príslušnej školy o prijatí na štúdium.
  5. Výpis z registra trestov (apostilovaný a úradne preložený prekladateľom zapísaným v zozname prekladateľov na Slovensku).
  6. Niektorý z týchto dokladov o ubytovaní:

                - list vlastníctva, ak je žiadateľ na Slovensku vlastníkom bytu alebo domu,

                - nájomná zmluva s notársky osvedčenými podpismi a výpis z listu vlastníctva,

                - čestné prehlásenie ubytovateľa a výpis z listu vlastníctva, alebo

                - potvrdenie od ubytovacieho zariadenia.

  1. Doklad o finančnom zabezpečení vo výške 12-násobku sumy životného minima na bežnom osobnom účte žiadateľa (t.j. 2.377,08 EUR); na tento účel je potrebné potvrdenie o zostatku na bežnom osobnom účte buď v slovenskej banke alebo zahraničnej banke. V prípade potvrdenia zo zahraničnej banky môže toto potvrdenie znieť aj na cudziu menu, avšak po prepočte konverzným kurzom ku dňu vydania takéhoto potvrdenia musí suma zostatku na účte zodpovedať zákonom požadovanej sume v EUR.

Povinnosti, ktoré treba vybaviť do 3 dní od prevzatia dokladu o pobyte

Do 3 dní od prevzatia dokladu o pobyte má cudzinec povinnosť uzatvoriť zdravotné poistenie. Výhodou je že cudzinec nemusí uzatvorenie zdravotného poistenia preukazovať cudzineckej polícii. Preukázať sa uzatvoreným zdravotným poistením je cudzinec povinný v prípade, ak ho k tomu vyzve hociktorý príslušník Policajného zboru SR pri kontrole totožnosti.

Povinnosti, ktoré treba vybaviť do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte 

Do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte má cudzinec povinnosť odovzdať cudzineckej polícii lekársky posudok nie starší ako 30 dní o tom, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Správne poplatky 

0,- EUR za podanie žiadosti (podanie žiadosti pre tento účel je bezplatné),

4,50 EUR za vydanie dokladu o pobyte.

Lehota na rozhodnutie 

Rozhodnutie o získaní alebo nezískaní prechodného pobytu na účely štúdia vám bude doručené v lehote do 90 dní od podania žiadosti.

Oprávnenia z udeleného prechodného pobytu na účely štúdia:

-              pricestovať a zdržiavať sa na Slovensku (pricestovať je potrebné do 180 dní od udelenia, inak prechodný pobyt zrušia),

-              cestovať a zdržiavať sa v Schengenskom priestore, nie dlhšie ako 90 dní,

-              pracovať, nie dlhšie ako 20 hodín v rámci pracovného týždňa,

-              podnikať a študovať iné odbory bez ďalších povolení,

-              po skončení prechodného pobytu na účely štúdia je možné sa legálne zdržiavať na Slovensku ešte 30 dní.

Potrebujete pomôcť s vybavením prechodného pobytu? Naša advokátska kancelária sa špecializuje práve na pobytové právo a pomohli sme už mnohým cudzincom získať prechodný pobyt na účely štúdia. Zároveň na pomoc a zastupovania cudzincov v tomto konaní majú oprávnenie len advokátske kancelárie. Viac o vybavení prechodného pobytu na účely štúdia sa dočítate TU alebo nám priamo zavolajte a dohodnite si konzultáciu na tel. čísle: 0221 029 986

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.