Zmeny v likvidáciách obchodných spoločností

8. Júl 2020

Od novembra roku 2020 vstupuje do účinnosti novela obchodného zákonníka, ktorou sa zvádzajú nové podmienky pre proces likvidácie obchodných spoločností. Uvedené zmeny výrazne skomplikujú a predĺžia celý proces likvidácie. Okrem toho budú musieť podnikatelia vynaložiť pri likvidácii niekoľkonásobne vyššie výdavky ako tomu je doteraz.  V prípade ak podnikateľ zvažuje ukončenie podnikania, mal by sa rozhodnúť čo najrýchlejšie, pretože podľa súčasných výhodnejších pravidiel likvidácie bude možné potupovať iba v prípade, pokiaľ bude likvidátor spoločnosti zapísaný do obchodného registra najneskôr do konca septembra.

Na otázky týkajúce sa novej právnej úpravy likvidácii obchodných spoločností odpovedá JUDr. Marônek pre redakciu časopisu TREND v článku s názvom: "Dobrovoľná likvidácia vytiahne podnikateľom z vrecka stovky eur. Štát sa chce prizerať" .

Celý článok nájdete aj na internetovej stránke: https://www.trend.sk/biznis/dobrovolna-likvidacia-vytiahne-podnikatelom-vrecka-stovky-eur-stat-chce-prizerat#disqus